Σμαραγδένιος Κύκλος


Πληροφορίες από Σείριους

10 Μαρτίου 2013

Η σημασία και η δύναμη της Ψυχικής Συνοχής

Ο ιδιότυπος εγωκεντρισμός

Η παύση της ομφαλοσκόπησης και η ανακάλυψη της πληρότητας

Η αλληλεγγύη ως πανοπλία απέναντι στις προκλήσεις

 

   Τα γεγονότα δενείναι σημαντικά παρά μόνο στο βαθμό που μαγνητίζουν το νου μας, και εστιάζεταισ' αυτά ο νους μας... Έτσι δημιουργείται μία πραγματικότητα... ο νους μας δίνειενέργεια σε συγκεκριμένα γεγονότα... Τα ίδια τα γεγονότα δεν έχουν σημασία ήαξία. Σημασία και αξία έχει το πώς θα κινήσουμε το νου μας απέναντι σταγεγονότα.

   Αυτή είναι ηπερίοδος διαμάχης ανάμεσα στις δύο πραγματικότητες, για να προκύψει ένας νέοςτρόπος συνύπαρξης. Η Νέα Χορδή Πραγματικότητας, προσπαθεί ν' αποκτήσει την δικήτης ταυτότητα και αυτονομία. Οι υψηλότερες συχνότητες δοκιμάζονται καιζυμώνονται για την αφομοίωση της αγάπης.

    Οι εργάτες του φωτός είμαστε ακόμα πολύεπιφυλακτικοί στις τοποθετήσεις μας. Είναι καλό να υπάρχει επιφυλακτικότητα,στο βαθμό όμως που δεν αναιρεί την κίνηση της ενέργειας.

   Κάνουμε κύκλουςγύρω από τα παλαιά και τα ίδια θέματα. Δεν βρίσκουμε ένα νέο χώρο για ναεστιάσουμε το νου και το συναίσθημα. Εμμένουμε ν' ασχολούμαστε με συγκεκριμέναθέματα και δεν πάμε παρακάτω ... Θέλουμε το μέλλον αλλά σκεφτόμαστε με τοπαρελθόν.

   Όσο συνεχίζουμε ναομφαλοσκοπούμε στα ίδια θέματα δεν αφήνουμε το νου και το συναίσθημα να κινηθείσε νέους ορίζοντες και ν' αφήσει τον παλαιό τρόπο. Δεν ζητείται εξωτερικήεπιτάχυνση, αλλά εσωτερικό άφεμα για να κινηθεί ο νους και το συναίσθημα σενέες περιοχές.

    Η επανάληψη των μοτίβων του νου δημιουργεί τιςίδιες πραγματικότητες... το ίδιο κάρμα... την ίδια ιστορία. Χρειάζεται να βρούμενέα ενδιαφέροντα, που θα γεννήσουν μέσα μας νέες σκέψεις, που θα μας τραβήξουντο ενδιαφέρον από το παρελθόν.

   Πρέπει νακοιτάξουμε γύρω μας για να υπάρξουν νέα ερεθίσματα στο νου μας. Όσο χρειαζόταννα κοιτάξουμε μέσα μας, κοιτάξαμε. Τώρα χρειάζεται να κοιτάξουμε απ' έξω και ναχρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μάθαμε. Ν' αφήσουμε την εξωτερικήπραγματικότητα να κάνει επαφή με μας, για να προσδιοριστούμε... μέσω αυτής.

   Εάν συνεχίσουμε νακοιτάμε μέσα,  αντί να αναπτύξουμεποιότητες αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης και ευσπλαχνίας, θα εστιάσουμε στιςδικές μας ανάγκες, αδυναμίες, ανεπάρκειες, και λάθη. Αυτό δεν ταιριάζει πλέονσ' όσους έχουν έρθει να «πολεμήσουν» για το φως. Ο πιο σημαντικός πόλεμοςγίνεται μέσα στην συνειδητότητα.

   Η ομφαλοσκόπηση μπορείνα εξελιχθεί σ' ένα βαθιά εγωκεντρικό σπορ.  Από την ώρα που κάποιος αναγνωρίζει ποια είναιτα σημαντικά εσωτερικά του θέματα, οφείλει σταδιακά να θεραπεύσει τηνανισορροπία, αλλά αυτό δεν πρέπει να καταλήξει να γίνει ένας ιδιότυποςεγωκεντρισμός.

   Στον ιδιότυπο εγωκεντρισμό,το άτομο αντί να κοιτά το σύνολο της πραγματικότητας ενδιαφέρεται πιο πολύ γιατο κάθε ελάττωμα ή μειονέκτημα που φέρει μέσα του.

   Το ταξίδι δεν αφοράτην τελειοποίηση. Κάθε ψυχή κάνει το ταξίδι για να βρει την ευσπλαχνία, τηναγάπη, την αλληλεγγύη μέσα στην σοφία και την δύναμή της. Εμείς έχουμεσυνηθίσει να κατανοούμε την αγάπη ως ευσπλαχνία και αλληλεγγύη, αλλά όχι ωςσοφία και δύναμη. Τώρα χρειάζεται να βρούμε την σοφία και την δύναμη μαζί με την αγάπη.

   Εάν δούμε τιςανάγκες γύρω μας, αυτό θα μας δώσει δύναμη και η αγάπη θα βρει τον δρόμο της. Εάνδεν δούμε τις ανάγκες γύρω μας, ούτε δύναμη θα βρούμε, ούτε την αγάπη μέσα μας.Είναι περίεργο ζευγάρι η σοφία και η αγάπη, και ιδιαίτερα η Σοφία του εαυτού ηοποία κινεί την Δύναμη και την Αγάπη.

   Εάν λοιπόνσυνεχιστεί ο ιδιότυπος εγωκεντρισμός, θα είναι μία επιλογή οπισθοδρόμησης,γιατί η αυτογνωσία θα γίνει εγωϊκό πρόσχημα για να μην αφυπνιστείτε σταβαθύτερα πεδία της αγάπης και της δύναμης της.

   Η δημιουργικήδύναμη δεν βρίσκεται μέσα στον εγωϊκό ατομισμό. Τα θέματα των εαυτών δεν θαπάψουν να υπάρχουν. Και πότε θα πάψουμε να κοιτάμε μέσα, όταν η πραγματικότηταθα έχει καθοριστεί από άλλους, και ό,τι έχει περάσει από μπροστά μας δεν τοέχουμε κοιτάξει;

   Εάν πάψεις να ομφαλοσκοπείσαι και να ψάχνεις την επόμενη αδυναμία ή λάθος σου, τότε θα δειςγύρω σου κάτι συγκλονιστικό να συμβαίνει στην πραγματικότητα και αυτό είναιτόσο μεγάλο και συντριπτικό που θα συνθλίψει το κέντρο της καρδιάς σου. Όσουςτοίχους και αν έχεις φτιάξει, αυτό σαν τεράστιο κύμα θα ισοπεδώσει τονδιαχωρισμό που έχεις φτιάξει. Και θα γκρεμίσει τους τοίχους του σπιτιού σου,και τους τοίχους της κοινωνίας σου, και τους τοίχους του εαυτού σου. Τώραλοιπόν πάψε να κοιτάς ποιο είναι το δικό σου θέμα. Απλώς η αναγνώριση ότι κάπου«γλίστρησες» αρκεί. Δεν χρειάζεται ανάλυση του γλιστρήματος. Μόνο οιαναγνωρίσεις αρκούν για τα σημεία που μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο με τονεαυτό σου.

   Δεν χρειάζεται ναγίνεις πιο θεός. Αν γίνεις πιο άνθρωπος, θα έχεις γίνει πιο θεός. Θα έχειςγεωμετρηθεί μέσα στην αρμονία της καρδιάς σου. Δεν ζητείται λοιπόν να γίνειςπιο «θεός», αλλά να γίνεις πιο άνθρωπος, δηλαδή να έρθεις πιο μέσα στο σώμα,στο πνεύμα και στην καρδιά σου.

     Ανέρθουν οι «θεοί» -οι οποίοι ετοιμάζονται- θα σε πείσουν ότι είσαι ακόμα ατελής,ανεπαρκής και ότι πρέπει να ασχολείσαι ακόμα με τον εαυτό σου γιατί είσαιαδύναμος, ανεπαρκής και ατελής. Οι μέχρι τώρα «θεοί» της φυλής σου δεν θέλουννα πάψεις να ομφαλοσκοπείσαι, γιατί με αυτόν τον τρόπο εσύ επιβεβαιώνειςσυνεχώς και διατηρείς την αδυναμία, την ανεπάρκεια και την ατέλειά σου. Δενθέλουν να πάψεις να είσαι ιδιότυπος εγωκεντρικός - γιατί έτσι εκείνοι παίρνουνενέργεια και εσύ παραμένεις αβέβαιος και ανασφαλής μέσα στην δική τουςπραγματικότητα.

 Εάν δεν κοιτάξεις γύρω σου, ώστε να γκρεμιστούν τα τείχη γύρω από την αγάπη, θαμείνεις αποκομμένος από το σύνολο, και η δύναμή σου βρίσκεται στο σύνολο καιόχι μόνο μέσα στον εαυτό σου. Το σύνολο θα σε πλάσει στην τελική φάση και στοτελικό στάδιο. Η τελευταία θεραπεία γίνεται από την πραγματικότητα.

 Σε κανέναν πλανήτη, ποτέ, η πλειοψηφία δεν έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την αλλαγήδεδομένων. Μας ενδιαφέρουν οι κρίσιμες μειοψηφίες των ψυχών που είναι έτοιμες. Πρέπεινα πάψετε να ασχολείστε με μία ψυχή που σας ρουφά την ενέργεια - όποια κι ανείναι αυτή. Πρέπει να δώσετε την ενέργειά σας σε περισσότερες, που θα βοηθήσουνάλλες.

     Σαν Κίνημα το μήνυμα ότι οι ψυχές είναι ενωμένες πρέπει να απλωθεί μέσα στονενεργειακό ιστό της γης. Εάν ανοίξετε και ενωθείτε καρδιά με καρδιά, στην πράξηκαι στην δράση, θα καταφέρετε να κρατήσετε συνοχή στην καινούργια χορδή της πραγματικότητας. Καθέναςμεμονωμένος θα «φαγωθεί» από την παλαιά ροή.

     Όσον αφορά την Ανάληψη, που πολλοί θεωρούν πολύ εύκολη, αυτοί ή είναι αφελείς ήεκπληρώνουν άλλα συμφέροντα. Χωρίς τέτοια αλληλεγγύη, ανάληψη δεν υπάρχει.Υπάρχει όμως αποβλάκωση. Και την έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτού τουείδους την αποβλάκωση στον γαλαξία. Είναι η αποβλάκωση ότι «δεν θα πέσουν τατείχη του εαυτού μου» αλλά ξαφνικά όλα λυθούν. Αυτή είναι χειραγώγηση καιαποχαύνωση. Ανάληψη χωρίς το ρίξιμο των τειχών της καρδιάς δεν υπάρχει πουθενά.

     Αυτό το κίνημα αφύπνισης με στόχο την Ανάληψη δεν μπορεί να συμβεί με κάθε ψυχήταμπουρωμένη πίσω από τον δικό της τοίχο, ασφαλή στο δικό της μικρόκοσμο, νανοιάζεται για τα δικά της μικροπράγματα, να κάνει ότι δεν ακούει και δεν βλέπειό,τι συμβαίνει γύρω της.

     Καλείστε όλοι να πάρετε το μήνυμα και να δείτε τι θα κάνετε. Η νέα χρονογραμμή είναι πραγματικότηταενηλικίωσης, όπου αναλαμβάνετε την ευθύνη. Είπατε ότι θα παύατε να παίζετε τονρόλο του θύματος. Είπατε ότι θα αναλάβετε την ευθύνη μίας πραγματικότητας. Αυτήτώρα βαράει στα τζάμια και στους τοίχους των σπιτιών σας. Εσείς κάνετε ότι δενκαταλαβαίνετε.

     Δεν υπάρχει χρόνος ανοχής για την ατομικότητα. Όποιος θέλει να σταθεί, μπορεί νασταθεί. Δεν είναι ώρα μοιρολατρίας. Εσείς είστε οι φορείς των λύσεων.

 Οι πράξεις θα σάς φέρουν μέσα στην καινούργια πραγματικότητα. Τα λόγια που ακούτετώρα για αγάπη και φως, λέγονταν και 2.000 χρόνια πριν, και 1000 χρόνια πριν,και 500 χρόνια πριν, και η πραγματικότητα ήταν αυτή που ήταν. Δεν αλλάζει ηπραγματικότητα με τα λόγια. Εσείς είστε εδώ για να κάνετε άλλη πράξη. Όχι για να πείτε τα ίδια λόγια.

     Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ έντονοι. Δεν είναι η εποχή να κοιτάτε τον εαυτόσας και να είστε ήσυχοι. Χρειάζεται να νοιαστείτε για άλλους, να δώσετε σεάλλους, με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί χρειάζεται ο νους σας να αλλάξει τρόποσκέψης. Να πάψετε να ζείτε γύρω από τα ελαττώματα. Με αυτό το άνοιγμα θ'ανακαλύψετε τα προτερήματά σας και θα νιώσετε απόλυτα επαρκείς και πλήρεις μέσαστην πραγματικότητα.

     Ο διαλογισμός είναι τέλειος για να φτάσει κάποιος στην πράξη. Ο μοναχός που ζειμόνο για τον εαυτό του, χωρίς να μαγειρεύει για τους άλλους, ή να καλλιεργείγια άλλους, ή να καθαρίζει για άλλους, δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Η πράξηγειώνει τον διαλογισμό και όχι αντιστρόφως.

     Αλλάξτε ρουτίνα, βρείτε χρόνο για άλλους. Πρέπει να βρείτε χρόνο για άλλους για καθένανσας. Ξέρετε ότι αυτό είναι έτσι. Ξέρετε ότι είναι το τελευταίο τείχος πριν τοκύμα της αγάπης σωριάσει την αποκοπή.

     Οι δυνάμεις της παλαιάς ροής έχουν βάλει μπρος μεγάλα σχέδια για να χειραγωγηθεί ηνέα ροή της ενέργειας. Εσείς πρέπει να δημιουργήσετε Ψυχική Συνοχή ως πολίτηςμε πολίτη, για να αναχαιτιστεί το σχέδιο της παλαιάς ροής. Η αύξηση της ψυχικήςσυνοχής θα αναχαιτίσει το κύμα της παλαιάς ροής.

     Στους επόμενους μήνες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μεγάλης γεωφυσικής και οικονομικήςανατροπής. Φαίνεται ότι θα συμβεί στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι η αχίλλειος πτέρνα της Γαίας, γιατί ήταν ο πρώτος χώροςόπου έγινε το πρώτο σπάσιμο του ενεργειακού ιστού της κυριότητας της γαίας.

     Αυτό που μπορεί ν' αναχαιτίσει και να εμποδίσει αυτό το γεγονός είναι η αύξηση τουΙστού της Ψυχικής Συνοχής των ανθρώπων. Η ενίσχυση του Ψυχικού Ανθρώπινου Ιστούμπορεί να σταματήσει αυτή την εξέλιξη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βγείτε απότα σπίτια και να βοηθήσετε στην πράξη άλλους ανθρώπους - έστω και με μίααγκαλιά.

     Δύο κυρίαρχα σενάρια εμφάνισης των «θεών». Ένα σκληροπυρηνικό - όπου οι «θεοί»εμφανίζονται, η ανθρωπότητα σοκάρεται, αλλά ο Πάπας ηρεμεί τα πνεύματα καιεξηγεί πως οι εξωγήινοι είναι ανώτεροι από εμάς, αφού στέκονται ανάμεσα σε μαςκαι στον θεό... Στο έμμεσο, θα συνεχίσουν να κινούν τα νήματα πίσω από την σκηνή,επηρεάζοντας και ορίζοντας ανθρώπους σε θέσεις δύναμης...

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

    Η ικανότητα διάκρισης ζητείται και απαιτείται για να εισέλθουμε σε ανώτερες δονήσεις. Το τι δηλώνει κάποιαοντότητα που μιλά μέσω κάποιου, δεν σημαίνει τίποτα. Είναι υποχρέωση καιδικαίωμά μας να κρίνουμε κάθε «εκ των άνω» πληροφορία ή παραίνεση, ώστε ναδούμε εάν μας ταιριάζει ή όχι.

   Υπάρχουν «πολιτικοί» παντού στο σύμπαν που ψάχνουν «ψηφοφόρους» και «οπαδούς» ακριβώςόπως συμβαίνει και στην γη... Έχουν πολλές και διάφορες ταυτότητες και δηλώνουνοτιδήποτε θα βοηθήσει τους σκοπούς και τους στόχους τους, για έλξουν οπαδούς.

   Εμείς, ως άνθρωποι, έχουμε περάσει από την χειραγώγηση των γήινων πολιτικών, για να μάθουμε ναδιακρίνουμε τους τρόπους που λειτουργεί η χειραγώγηση... από όπου και ανπροέρχεται...

   Εμείς ως άνθρωποι θα πρέπει να φέρουμε την ευθύνη για το μέλλον του πλανήτη και θα πρέπει ναδιακρίνουμε από όλες τις πληροφορίες, προτάσεις, παραινέσεις, ποιες θακρατήσουμε και ποιες όχι. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε την ευθύνη της απόφασης σεκανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό μας... όσο εξελιγμένος και αν είναι, από όπου καιαν προέρχεται... αυτοί δεν ζουν στην γη και δεν είναι σ' αυτούς η ευθύνη για τηνεξέλιξη της ανθρώπινης πραγματικότητας.    


© ΧαριτίνηΧριστάκου