Σμαραγδένιος Κύκλος - Ερμής


Η ωρίμανση της σημαντικότητας & Υγιής Αδράνεια

10 Μαϊου 2013

Αγαπητοί φίλοι καλησπέρα σας. Πολύχαιρόμαστε που σας ξαναβρίσκουμε σε ένα άλλο σημείο της διαδρομής, σε μία άλληχρονική στιγμή της περιπέτειας στη Γαία.

Σήμερα ξεκινούν  πολλά . Ξεκινούν πολλά για τη Γαία, ξεκινούνπολλά για  την ψυχή σας. Είναι μία στιγμήμέσα στο χρόνο , η οποία χαρακτηρίζεται από μία παραδοξότητα ενεργειών:  Μία ασυνήθιστη ένωση ενεργειών συμβαίνει μέσα  στο μαγνητικό δικτύωμα της Γαίας. Αυτή η ένωσηενεργειών έχει πρακτική σημασία για σας τώρα που ταξιδεύετε στην περιπέτεια πουονομάζεται ανθρώπινη ζωή. Η πρακτική σημασία είναι η εξής:  η κυρίως φάση της διαδικασίας της αλλαγής ξεκινά.Ή, αν θέλετε, η μετουσίωση της κυρίως αλλαγής τώρα ξεκινά. Αυτό θα εκδηλωθεί μεγεγονότα και με πρακτικούς τρόπους μέσα στην καθημερινότητα κάθε ψυχής, κάθεανθρώπου, στη Γαία.

Το είναι σας θα σας ζητήσει πλέονπράξεις,  έμπρακτες λειτουργίες. Θα σαςζητήσει να πάτε  στην ουσία των δεδομένωνκαι να πάρετε θέσεις και να πάρετε αποφάσεις, και να αλλάξετε δεδομένα.Αναμένουμε πως οι επόμενοι τέσσερεις μήνες θα είναι οι μήνες που για τους περισσότερους εργάτες του φωτός θαχαρακτηρισθούν από τις μεγάλες... μεγάλες αλλαγές που θα κάνουν!  Δεν εννοούμε αλλαγές  ανατροπής της πραγματικότητας, δεν εννοούμεκαταστροφές, δεν εννοούμε κοσμογονικά ή γεωφυσικά γεγονότα.

 Εννοούμε όμως κοσμογονικά εσωτερικά γεγονότα.Την κατάληξη μακρών διαδικασιών μέσα στους εαυτούς. Και την κατάληξη για πάραπολλούς εργάτες του φωτός μιας διαδρομής. Αυτή η κατάληξη δεν είναι φυσικά τοτέλος της ανθρώπινης εμπειρίας σας! Είναι όμως το κομβικό σημείο όπου οιαποφάσεις σας  έρχονται να εμποτιστούνκαι να βαπτιστούν μέσα στην πεμπτουσία των εαυτών σας. Είναι οι αποφάσεις οιοποίες θα είναι σημαντικές γιατί θαχαρακτηρίσουν τα επόμενα 10 με 12 χρόνια της ζωής σας. Οι αποφάσεις αυτέςθα έχουν να κάνουν με πρακτικά θέματα, με τρόπους διαχείρισης, αλλαγές τοποθεσιών ή και επαγγελμάτων οι οποίεςθα ωριμάσουν. Είναι ήδη ώριμες, αλλά οι καρποί θα πέσουν στα χέρια σας! Κάποιοιτο αισθάνονται, άλλοι  θα το αισθανθούν καθώςοι ενέργειες από σήμερα αλλάζουν.

Η χαρά μέσα σας , ο χαρούμενοςεαυτός σας ψάχνει να βρει την θέση του, τον τόπο του, το μέρος του, τον χώροτου πάνω στη Γαία. Αυτός ο χώρος  πλέοννα έχει προσδιοριστεί και να μην είναι τόσο ασαφής. Αυτό μπορεί να κάνειπολλούς ανθρώπους ειδικά μη αφυπνισμένους  να νοιώσουν ανασφάλεια, σαν το χαλί κινείταικάτω από τα πόδια τους, γιατί νιώθουν ότι  κάτι μετατίθεται χωρίς να μπορούν να τοπροσδιορίσουν.

Για όσους είναι αφυπνισμένοι, αυτή ηχρονική περίοδος των επομένων τεσσάρων μηνών θα είναι μια πολύ σημαντική περίοδος! Όσες ψυχές δεν έχουν βρει ακόμα τον χώροτους και τον χρόνο τους στη Γαία, είναι η περίοδος που θα τους βρουν. Θα βρουντον χώρο τους και τον χρόνο τους. Εσείς κάνετε τις συνειδητές επιλογές. Αυτέςδιαφοροποιούν πολύ την ποιότητα και την συχνότητα των ενεργειών.

Ο Γαλαξίας, οι ανώτεροι εαυτοί,υπολογίζουν στην σημαντικότητα που έχει η συνειδητή επιλογή. Υπολογίζουν σεαυτούς που συνειδητά γνωρίζουν. Υπολογίζουν ότι αυτοί θα κάνουν την συνειδητήεπιλογή, και θα πάρουν τις θέσεις τους. Ο ανώτερος σας εαυτός βλέπει σε σας τομεγαλείο του όταν εσείς συνειδητά κάνετε τις επιλογές σας. Εσάς  λοιπόν που επιθυμείτε συνειδητά να επιλέξετεκαι να δημιουργήσετε, εσάς αφορά κυρίως αυτή η επικοινωνία σήμερα.

 Εσείς θα μπορέσετε  να κατανοήσετε τώρα αυτά που θα ειπωθούν,κάποιοι άλλοι θα τα κατανοήσουν λίγο αργότερα. Αυτό το καταστάλαγμα τηςπορείας,  η αγωνία και η επιθυμία για ναβρεθείτε στον χρόνο και στον χώρο σας, είναι μια συλλογική και βαθύτερηανησυχία και αγωνία. Σαν να αγωνιά όλη η ανθρωπότητα για το αν θα βρεθεί στονχώρο και στον χρόνο της. Κανείς δεν γνωρίζει συνειδητά ποιος είναι αυτός οχώρος, ποιος είναι αυτός ο χρόνος. Όμως ξεκινά σήμερα το τετράμηνο, μέσα στοοποίο η καταστάλαξη της διαδικασίας θα σας οδηγήσει στον σωστό σας χρόνο καιχώρο, εκεί όπου νοιώθετε ένα με τον Ήλιο και ένα με  τη Γαία. Ο διαλογισμός ο οποίος έγινε σήμεραδεν ήταν τυχαίος.

Αυτή η συγχρονικότητα η οποία μπαίνεισήμερα στην τελική της διαδρομή, είναι μία βαθύτερη συγχρονικότητα των εαυτών σας με τον Ήλιο και την Γαία. Είναι έναβαθύτερο πάντρεμα ανάμεσα στις Ηλιακές συνηχήσεις σας και στις Γήινεςσυνηχήσεις σας. Είναι το πάντρεμα κυριολεκτικά δύο κόσμων μέσα στην ύλη, ηπρώτη ουσιώδης μετουσιωτική διαδικασίαόπου  ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα  ή Ανώτερος εαυτός, βιολογία  και ψυχή, έρχονται με συνειδητή επιλογή νααφομοιωθούν μέσα στην Γήινη διαδικασία.

Είναι λοιπόν μία πολύ σημαντικήπερίοδος, όπου η σημασία των εαυτών σας ενώ φαίνεται να αυξάνεται, στηνπραγματικότητα μέσα σας θα μειωθεί! Δεν είναι λάθος αυτό που ακούτε. Το ακούτεσωστά! Γνωρίζετε ότι είστε σημαντικοί, ότι είστε οι κομιστές μίας ελπίδας, μίαςδυνατότητας και μίας ευκαιρίας. Γνωρίζετε ότι είστε εκείνοι οι οποίοιαφομοιώνουν με γοργό ρυθμό το πνεύμα και το βάζουν στην ύλη. Μέχρι τώρα ήσαστανεσείς  οι κύριοι της σκηνής, και ήσαστανεσείς το σημαντικό κομμάτι.

Αυτό  θα αλλάξει τους τέσσερις επόμενους μήνες. Θααλλάξει μέσα από τις ενέργειες της Γης και θα αλλάξει μέσα  από τις ενέργειες των Ηλιακών συχνοτήτων. Θααρχίσει, σ' εσάς τους συνειδητά αφυπνισμένους, να αναπτύσσεται η αίσθηση  ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που είστεσημαντικοί. Ότι η σημαντικότητά σας είναι το ότι είστε μέρος ενός οργανισμούπου είναι ζωντανός. Η σημαντικότητα σας θα πάψει να είναι το άτομό σας, αλλά θαείναι η θέση σας μέσα σε αυτόν τον ένανοργανισμό.

Θα αρχίσετε να νοιώθετε μια νέα ποιότηταενέργειας και υπευθυνότητας. Όχι την υπευθυνότητα να κινείτε τον εαυτό σας, την υπευθυνότητα ο εαυτός σας νακινηθεί  έτσι όπως θα κάνει καλό στοσύνολο. Θα αρχίσετε να νοιώθετε ένα καινούργιο είδος ευαισθησίας πολύ πιολεπτοφυή. Η λεπτοφυής ευαισθησία θα σας οδηγήσει στην ανακάλυψη της αγάπης, ηοποία νοιάζεται για τον οργανισμό και όχι για το μέρος.

Θα βρείτε μέσα σας στοιχείακαινούργια, πρωτόγνωρα,  ποιότητες  οι οποίες θα αρχίσουν να αναδύονται καθώς η Ηλιακή ενέργεια θα αυξηθεί, η απορρόφησητης από τη Γαία θα αυξηθεί, και αυτό θα αυξήσει τις ποιότητες των ψυχικώνσας ενεργειών. Θα αρχίσετε να νοιώθετε ότι ησημαντικότητας σας είναι η ικανότητας σας να νοιώθετε το σύνολο και ναμπορείτε να ανταποκρίνεστε μέσα από τις πράξεις σας τα έργα σας και τις σκέψειςσας προς αυτό.

Θα αρχίσετε να αισθάνεστε το ότιμπορείτε να ακούτε τον παλμό ενός οργανισμού και νααφήνετε το σύνολο του οργανισμού να σας καθοδηγήσει. Θα αρχίσετε ναμετακινείστε από το να θέλετε να ακούτε τον Ουρανό στο να θέλετε να ακούσετε το σύνολο της ανθρωπότητας, γιατί αυτός είναιένας οργανισμός. Αν πιστεύετε ότι το πνεύμα είναι μια οικογένεια, που πράγματιείναι, το ίδιο συμβαίνει με την ανθρωπότητα που είναι μία οικογένεια - και είναιτο πνεύμα.

Σ' αυτό το τετράμηνο, αυτές οιλεπτοφυείς ποιότητες της ύπαρξής σας θα αρχίσουν να αφυπνίζονται. Θα αναδύονταιευγενείς ανησυχίες και ευγενείς τοποθετήσεις μέσα στην ύπαρξή σας. Η σημασίατου ατόμου σας θα προσδιοριστεί από το σύνολο. Η σημασία της θέσης σας θαπροσδιοριστεί από τον μεγάλο οργανισμό. Και αυτό το οποίο θα είναι σημαντικόείναι να θυμάστε να αφουγκράζεστε το Πνεύμα που κατοικεί στη Γη. Τον μεγάλοοργανισμό που είναι ένας, που αναπνέει όλος μαζί, που νοιώθει όλος μαζί, πουπάλλεται όλος μαζί - μέσα στον οποίο εσείς είστε μία κουκίδα. Είστε μια κουκίδαγεμάτη επίγνωση, συνειδητότητα , ευφυΐα  και αγάπη.

Ποιος είναι ο ρόλος της κουκίδαςμέσα στον οργανισμό; Τι μπορεί να κάνει αυτή η κουκίδα μέσα σε αυτό τον  οργανισμό; Πώς μπορεί να υπηρετήσει η κουκίδααυτόν τον οργανισμό; Η σημαντικότητατης  δεν είναι πια ο εαυτός της, αλλάείναι η δυναμική που μπορεί να έχει μια κουκίδα μέσα σε ένα σύνολο. Θααρχίσετε να ανταποκρίνεστε όχι με βάση  με το τι εσείς θέλετε, αλλά με βάση το τι χρειάζεται η ανθρωπότητα.Θα αρχίσετε να ανταποκρίνεστε όχι με βάση ποια είναι τα δικά σας όνειρα και οι στόχοι,αλλά με βάση το ποια είναι τα όνειρα και οι στόχοι του μεγάλου οργανισμού.

Θα αρχίζουν να αλλάζουν οι παράμετροι και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις σκέψεις καιτις αποφάσεις σας. Και πολύ πιο λεπτοφυή, πολύ πιο πεμπτοδιαστασιακάστοιχεία της ύπαρξής σας θα αναδυθούν. Είναι μία ευγενής εποχή καθώς το βάρβαρο δυναμώνει και ταυτόχρονα τολεπτοφυές και το ευγενές δυναμώνει επίσης. Είναι μία εποχή γεμάτη τιμή και δέος.  Αυτοί λοιπόν οι επόμενοι τέσσερις μήνες είναιοι μήνες που καρποφορεί η ωρίμανση τηςσημαντικότητας.

 Αν δεν φτάνατε να γίνετε εσείς σημαντικοί γιατον εαυτό σας και την πραγματικότητα, δεν θα μπορούσατε να φτάσετε στην επόμενηεποχή όπου ο ορισμός της σημαντικότητάς σας αλλάζει καταλυτικά. Μέχρι τώραήσασταν σημαντικοί για τις επιλογές σας, για αυτά που κάνατε για τη ζωή σας,για το πώς συνεισφέρατε στο σύνολο της αφύπνισης, για τις τελετές που κάνατε,τους διαλογισμούς, και το πώς αλλάζατε εσείς οι ίδιοι.

Τώρα αρχίζετε να γίνεστε σημαντικοίγια τελείως άλλους λόγους. Τώρα η Γαίαδεν χρειάζεται ατομική σημαντικότητα. Τώρα η γαία μιλά στις καρδιές σας,και το φως των ανώτερων εαυτών συνηχεί μέσα τον νου σας. Και οι δύο πλευρές λένε το ίδιο. Τώρα η σημαντικότητά σου θα αναδυθείεάν μπορέσεις να αισθανθείς ότι είσαι μέρος, ένα μικρό μέρος ενός μεγάλου ζωντανούοργανισμού, που έχει ανάγκες, που έχει όνειρα, που έχει όντως στόχους.

 Τώρα  η σημαντικότητάσου είναι εάν μπορείς να εναρμονίσεις τους στόχους σου με τους στόχους τουμεγάλου οργανισμού. Τώρα οι ερωτήσεις σου θα έχουν νόημα εάν αφορούν τον μεγάλοοργανισμό:

«Ανπάρω αυτή την απόφαση  αυτή θαεξυπηρετήσει όλη αυτήν την οικογένεια της ανθρωπότητας;

 Ο ζων οργανισμός θα αναπνέει καλύτερα; Ηανθρωπότητα  θα νοιώθει ποιο όμορφα; Θαυπάρχει καλύτερη ροή;

 Αν πάρω αυτήν την τοποθέτηση βοηθώ αυτόν τονοργανισμό;

 Αν αποφασίσω να κάνω αυτή την αλλαγή, αυτό εξυπηρετείτο σύνολο;

Αναποφασίσω να μην μαγειρέψω κρέας, αυτό συνεισφέρει στην ποιότητα του συνόλουτου οργανισμού;

 Αν αποφασίσω να τρώω περισσότερα φρούτα, αυτόθα βοηθήσει τον οργανισμό;

 Αν αλλάξω εργασία, αυτό θα εξυπηρετήσει τοσύνολο;

 Αν κάνω την εργασία μου με άλλο τρόπο, αυτό θαχρησιμεύσει στο σύνολο;

 Τι ζητά από μένα το σύνολο;

 Τι ζητάει από μένα το πνεύμα;

 Τι ζητά από μένα η ανθρωπότητα;

Τι ζητά από μένα η Γαία;»

Το τετράμηνο που έρχεται είναι τοτετράμηνο που η σημαντικότητά σας γίνεται ασήμαντη μπροστά στο μέγεθος τηςΓαίας και της ανθρωπότητας. Αυτό είναιτο σωστό μέγεθος. Μόνο που χρειάζεταιένας φωτισμένος νους και μία φωτισμένη καρδιά για να φτάσει η διαδρομή εκεί όπουτα μεγέθη μπαίνουν στη σωστή τους σειρά.

Και, αγαπημένοι  φίλοι, είναι μεγάλη τιμή να μπορεί να γίνεταιαυτή η επικοινωνία εδώ μαζί σας, με εσάς μέσα σε μία περιορισμένη βιολογία.Είναι μεγάλη τιμή και υπάρχει δέος. Εδώ υπάρχει το απόλυτα παράδοξο που ζει μέσασε μία βιολογία. Είναι μία στιγμή που δεν έχει ξανασυμβεί στην εμπειρία τωνπεριπετειών μέσα στην ανθρώπινη βιολογία. Η διαφορά είναι η συνειδητή διαδρομή.Η διαφορά με τις εποχές της Ατλαντίδος και της Λεμουρίας είναι πως σε αυτήν τηνζωή, σε μία διαδρομή την οποία ξεκινήσατε από την απόλυτη άγνοια και έχουμεφτάσει σήμερα να φέρνουμε μπροστά σας το Άκτιστο Φως.

Έχουμε φτάσει σήμερα να μπορούμε νασας μιλάμε για τέτοιες ποιότητες  και συχνότητες,και εσείς να μπορείτε να τις παραλαμβάνετε ακούγοντας απόλυτα συνειδητά μέσαστην βιολογία. Έχουμε φθάσει σε μια στιγμή όπου εσείς από την άγνοια φτάνετε στηνολική ανάκτηση της αλήθειάς σας, όπου παραλαμβάνετετο Άκτιστο Φως του Εαυτού σας και νοιώθετε ήρεμα μέσα στην βιολογία σας!

Συγκινημένοι ναι είστε, αλλά είστε ειρηνικοίκαι ήρεμοι. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα παράδοξο και ξεχωριστό και μοναδικό. Τοζείτε εσείς και το ζούμε και εμείς από τα πλαϊνά της διαδικασίας. Και παρόλοπου το ζούμε από το πλάι μιας διαδικασίας, είναι τόσο εξαίσιο αυτό το οποίο συμβαίνει,που κινεί και αλλάζει το βάθος και την ουσία και των δικών μας υπάρξεων. Όσοκαι αν σας ακούγετε αυτό περίεργο, θα σας πούμε πως καμία  ατομικότητα δεν είναι ολοκληρωμένη. Οιατομικότητες ολοκληρώνονται μέσα στο σύνολο. Και κάθε ατομικότητα ανεξαρτήτωςδιάστασης, ανεξαρτήτως συνήχησης, ανεξαρτήτως φωτός, συνεχίζει να εξελίσσεται.

Θα πείτε ότι αυτό συμβαίνει σε άλλαεπίπεδα. Και θα σας απαντήσουμε ότι δεν έχει καμία διαφορά. Η εξέλιξη είναιεξέλιξη. Τα επίπεδα στην πραγματικότητα είναι ανούσια.

Αγαπημένοι φίλοι, ενεργοποιούνταιαπό σήμερα αυτές οι εξαίσιες ποιότητες της συνειδητότητάς σας, ποιότητες πουχαρακτηρίζουν την ουσία των ανώτερων σας εαυτών, την ποιότητα των ψυχών σας, τοπεμπτοδιαστασιακό  όν, που ζει κινούμενοαπό το σύνολο, υπηρετώντας το σύνολο, όντας χρήσιμο προς το σύνολο. Χρειάστηκεμία επίπονη διαδικασία,  την ξέρετε πολύκαλά.  Δεν είμαστε εμείς εδώ οικατάλληλοι για να περιγράψουμε σε σας το πόσο επίπονη ήταν η διαδικασία - εσείςζείτε την εμπειρία.

Αγαπητοί φίλοι, σας ζητούμε με τηνσοφία της ύπαρξής σας, την μεγάλη σοφία η οποία σας διακρίνει, να αναγνωρίσετε τηνσημασία αυτών τα οποία ακούτε, να αναγνωρίσετε την σημαντικότητα των εαυτών σαςως μέρη αυτού του ενός οργανισμού.

Σας ζητούμε να αναγνωρίσετε πόσο πολύέχετε προχωρήσει σε αυτήν την διαδρομή,τόσο ώστε να μπορείτε να μειώσετε την δική σας σημασία, για να δώστε τηνσημασία που πρέπει στο σύνολο. Σας ζητούμε αυτήν την σοφία η οποία σαςδιακρίνει, έστω και  φευγαλέα να τηναναγνωρίσετε και να επιτρέψετε στη Γαία και στην συχνότητα του Ήλιου, καιστην  συχνότητα του Άκτιστου Φωτός νασυνεχίσουν με τιμή να ρέουν μέσα στους εαυτούς σας.

Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τηνανθρώπινη πλευρά. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά την πλευρά της βιολογίας.  Μπορεί να μην ζούμε μέσα στην βιολογία, ή ναζήσαμε για πολύ λίγο μέσα στη βιολογία κάποιοι από εμάς, ο Μιχαήλ γελά γιατίκάποιες φορές μπήκε σε ένα σώμα για να κάνει διάφορα κόλπα, και εγώ έχω μπεικάποιες φορές για να κάνω κάποια άλλα δικά μου κόλπα, και πολλοί από αυτήνπαρέα την συντροφιά του Σμαραγδένιου κύκλου έχουν περάσει από την διαδικασίατης τρίτης διάστασης με έναν διαφορετικό τρόπο από σας.

Όμως καταλαβαίνουμε πολύ καλά τηνδιαδικασία σας, μπορούμε να συναισθανθούμε σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο ζείτε.Μπορούμε να νοιώσουμε στο βάθος των εαυτών σας τις στιγμές της απόγνωσης πουαναζητάτε αυτό το φως. Το Άκτιστο Φως το οποίο σήμερα  άρχισε να ρέει στην Γη.  Πριν χαιρόσασταν και γελάγατε [πριν ξεκινήσει ο διαλογισμός και ηεπικοινωνία] λέγοντας ότι νιώθετε σαν να είναι σήμερα πρωτοχρονιά. Ίσωςπραγματικά θα έπρεπε το ημερολόγιο της πραγματικότητας της ειρήνης να ξεκινάσήμερα: Την πρώτη μέρα ροής του Άκτιστου Φωτός στην Γη στο συνειδητό τωνανθρώπων. Είναι η πρώτη ροή μιας καινούργιας  ποιότητας, όπου ο καθένας βρίσκει την σημασίατου από το σύνολο.

Επειδή όμως καταλαβαίνουμε τηνανθρώπινη πλευρά, και επειδή κατανοούμε πάρα πολύ καλά τα θέματα που υπάρχουνμέσα στην ανθρώπινη εμπειρία και μέσα στην ανθρώπινη εξέλιξη, έχουμε μαζί μαςκάποιον ο οποίος θα σας δώσει μερικές πληροφορίες για τρέχοντα θέματα πουαφορούν την Γαία. Έτσι η ενέργεια αυτή του Σμαραγδένιου κύκλου εδώ, θα αλλάξει,και ο επισκέπτης μας που είναι Σείριος, θα έλθει να πάρει την θέση του γύρω απόαυτόν τον κύκλο.

 Κλείνοντας αυτό το πρώτο μέρος, με μεγάλησυγκίνηση σας ευχόμαστε:

Είθεη Σοφία της Ειρήνης μέσα στους εαυτούς σας να συνεχίσει να κινεί τον Νου, τηνΚαρδιά και τα λόγια σας.

 Επικοινωνία του Ερμή

Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, είμαι ογνωστός σας, είμαι ο Ερμής. Έρχομαι μέσα από μία συχνότητα πολύ εγγύτερη στους  υλικούς κόσμους. Δεν έρχομαι να σας μιλήσω γιατις διαδικασίες που αφορούν τα ψυχικά σας πεδία. Έρχομαι κυρίως για να δώσωπληροφορίες που βοηθούν τα διανοητικά σας πεδία να τοποθετηθούν  ορθά μέσα στην πραγματικότητα. Έτσι θαμπορέσουν οι ενέργειες της υλικής πραγματικότητας και της πνευματικής εξέλιξηςαρμονικά να συμπορευτούν.

Η κατανόησή μας, η κατανόηση τουΣείριου, που παρακολουθούμε και συνεισφέρουμε με τον δικό μας τρόπο σε αυτό τοοποίο εξελίσσεται με δραματικές εντάσεις και ρυθμούς πάνω στη Γαία είναι η εξήςγια σήμερα:

Πιστεύετεπως δεν τα έχετε καταφέρει πολύ καλά.
Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Πιστεύετε ότι έπρεπε να έχετε κάνει περισσότερα ή καλύτερα πράγματα, και αυτό
είναι μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύετε ότι τα πράγματα δεν έχουν πάει τόσο καλά όσο
θα έπρεπε, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.

Αγαπητοί φίλοι, ξεκολλήστε. Είναικαιρός να αρχίσετε να καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν οι ενέργειες. Παρότιδιατείνεστε ότι καταλαβαίνετε, στην πραγματικότητα αρνείστε να τιςαναγνωρίσετε. Αγαπητοί φίλοι, η δική σαςπεποίθηση, σύνολα πεποιθήσεων όπως οι προηγούμενες, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα.Δεν είναι οι ενέργειες οι οποίες έχουν πρόβλημα. Είναι η πεποίθησή σας η οποίαέχει.  Και θα εξηγήσω:

Όσο εσείς πιστεύετε ότι τα πράγματαδεν είναι καλά, και τα πράγματα δεν πάνε καλά, και οι ενέργειες δεν έχουνκινηθεί αρκετά, και όσο εσείς κρίνετεκαι αποφασίζετε το πώς θα έπρεπε να είναι οι ενέργειες και το πώς θα έπρεπενα είναι αυτή η καινούργια ιστορική περίοδος, δυσκολεύετε πάρα πολύ την ίδιασας την ύπαρξη. Και δυσκολεύετε πάρα πολύ τον εαυτό σας να μπορέσει νααντιληφθεί την ροή των δεδομένων. Και, κάνετε τους εαυτούς σας δυστυχισμένους,ενώ θα έπρεπε να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

Αυτές τις πεποιθήσεις θα ήταν ορθό να τις έχετε εάν ήταν όντωςκαθρέφτισμα της ροής της ενέργειας. Δεν είναι! Θα ήμασταν οι πρώτοι που θασας λέγαμε ότι ορθά έχετε κρίνει και ορθά έχετε εκτιμήσει, και άρα ορθάνοιώθετε έτσι όπως νοιώθετε. Όμως έχετε κρίνει λάθος , εκτιμάτε εσφαλμένα, καιεπομένως λάθος νοιώθετε αυτό που νοιώθετε. Είναι ένας λάθος προσανατολισμός της συνειδητότητας σας.

Αυτή η επικοινωνία δεν αφορά μόνονεσάς που είστε εδώ, ίσα- ίσα προς εσάς δίνουμε άπειρες ευχαριστίες που μαςδίνετε  την δυνατότητα να φέρουμε τιςπληροφορίες, για να γίνουν γνωστές και σε πολλούς άλλους.

Το σύνολο των αφυπνισμένων ψυχώνπιστεύουν αυτό το οποίο ακούσατε. Και αν αυτά λοιπόν ήταν ακριβή , δεν θαυπήρχε κανένα θέμα. Υπάρχει ένας λάθος προσανατολισμός του συνειδητού σας νου. Ένα μέρος του θέλει να πιστεύει ότι ηαλλαγή έχει γίνει και τα πράγματα όντως προοδεύουν, και το άλλο μισό μέρος του πιστεύειότι δεν έχουν γίνει σωστά, δεν έχουν γίνει καλά, δεν είναι έτσι όπως θαέπρεπε να είναι.

Αυτόςο διχασμός στην ροή πρέπει να λήξει.Πρέπει να λήξει γιατί δεν είναι υγιής και δεν είναι ακριβής. Πρέπει νααποφασίσετε σήμερα, χθες, άντε αύριο, εάν τελικά ο νους σας θα δεχθεί τηνμεγαλύτερη πραγματικότητα. Πρέπει να τοποθετήσετε συνειδητά  τις σκέψεις σας. Πρέπει να πάρετε τις σκέψειςσας να τις σιωπήσετε για λίγο, και να αφήσετε την καρδιά σας να νοιώσει τι έχεισυμβεί.

Αγαπητοί φίλοι, το μυαλό σάς παραπλανεί πολύ πιο χοντρά απ' ότι πριν. Αγαπητοί φίλοι, βάζει πολύ πιο ύπουλατην τρικλοποδιά. Χρησιμοποιεί όλη την πραγματικότητα για να σας πει ότι έχετελάθος. Χρησιμοποιεί όλη την πραγματικότητα για να σας κάνει να  σκέφτεστε εσφαλμένα. Για άλλη μια φορά, ονους της 3ης διάστασης είναι απέναντί σας και όχι δίπλα σας. Καιείναι πιο ύπουλος και με μεγαλύτερο θράσος. Γιατί τώρα σας λέει πως ο κόπος πουκάνατε πήγε στράφι, πως τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, και πως θα έπρεπε ναέχουν γίνει κάπως αλλιώς. Φυσικά, αγαπητοί φίλοι, το μυαλό σας πάντα είχεάποψη. Ποτέ όμως δεν γνώριζε. Ότι και να το ρωτήσετε δεν έχει καμία απάντησηγια τίποτα. Γιατί λοιπόν τόσο πολύ το πιστεύετε σε αυτήν την κρίσιμη φάση, σεαυτή την κρίσιμη εποχή;

Είμαστε οι Σείριοι, ένας συλλογικός νους που κατανοεί απόλυτα την ροή των ενεργειών στον συνειδητό δικό  σας νου. Κατανοεί τις γεωμετρήσεις του Νουσας, κατανοεί τις δυσαρμονίες σας, κατανοεί πολύ καλά τους κόμβους όπου η ρoή δεν ρέει. Κατανοεί το πρόβλημαμέσα στο βαθύτερο μέρος των σκέψεών σας. Και σήμερα είμαστε εδώ για να σαςπούμε πως όλοι οι εργάτες του φωτόςπρέπει να αναθεωρήσετε. Όχι μόνο εσείς που είστε εδώ!  Αλλοίμονο. Και πάλι σας ευχαριστούμειδιαίτερα εσάς που είστε εδώ, που δίνετε αυτή τη δυνατότητα να ακουστούναυτά  που ακούγονται. Που δίνετε τηνδυνατότητα να έρθουν πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Όμως εργάτες του φωτός παντού στη Γη, συνέλθετε,  βρείτε τα συγκαλά σας. Τομυαλό σας δεν πρόκειται να αναγνωρίσει καμία πρόοδο, γιατί το μυαλό σας είναι εκπαιδευμένο να εστιάζει  στις δυσλειτουργίες. Και τώρα που η ώρατης μετουσίωσης και της μεγάλης αλλαγής εκείνο φυσικά σας δείχνει και προσπαθείνα σας παρουσιάσει το σύνολο της αλλαγής σαν μια τεράστια δυσλειτουργία. Απόαυτό θέλει να καρπωθεί την ενέργεια.

Κάθε φορά που σας λέει ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά, ότι τα πράγματα θα έπρεπε να είναι αλλιώς, ότι από τη μία στιγμήστην άλλη θα έπρεπε οι πολυκατοικίες να έχουν γίνει θόλοι ιεροί, και οι εξατμίσειςστη βιομηχανία θα έπρεπε να έχουν γίνει βιομηχανίες της 8ηςδιάστασης, από την στιγμή που σας τα λέει αυτά,  σας πηγαίνει ένα ταξίδι μέσα στην δυστυχία.Και όχι μόνον αυτό! Παίρνει όλη την ενέργεια την οποία εσείς διαθέτετε. Και ηενέργεια δεν φτάνει για τον εαυτό σας και δεν τρέφει εσάς. Είναι πιο λεπτοφυές το παιχνίδι, είναι πιο έξυπνη η χειραγώγηση.

Εσείς είστε Έλληνες, μιλάμε για σας τους Έλληνες συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Είστε Έλληνες. Καταλαβαίνετε πολύκαλύτερα τα παιχνίδια χειραγώγησης. Έχετε γνωρίσει και έχετε ανοίξει διαδρομέςελευθερίας μέσα στον Νου. Ξέρετε τις σειρές των σκέψεων της Ελευθερίας, ξέρετεπώς η Ελευθερία σκέφτεται. Για εσάς είναι πιο εύκολο να κατανοήσετε αυτό τοοποίο σήμερα ακούγεται. Φυσικά λοιπόν το μυαλό θα χρησιμοποιήσει τα πάντα γιανα τραβήξει την ενέργεια και να απορροφήσει την ενέργεια. Θέλει να πάρει αυτήντην ενέργεια και να θρέψει τον κόσμο του μυαλού, το παλιό σύστημα της πραγματικότητας.

Αγαπητοί φίλοι,  η σοφία στο βάθος της ύπαρξής σας και η σοφία του Νου σας, και η σοφία της καρδιάς σας, γνωρίζουν πολύ καλά πως αυτές οιαλλαγές δεν γίνονται σε μία βδομάδα. Δεν γίνονται σε ένα μήνα, δεν γίνονται σεένα χρόνο. Είναι μία σταδιακή διαδικασία, η οποία χρειάζεται να είναι αργήδιότι χρειάζεται να σεβαστεί το σύνολο και όχι το άτομο.

Σίγουρα κάποιοι από σας έχετε υψηλή συχνότητα. Ε.. και;

Σίγουρα ομάδες από σας έχετε υψηλή συνειδητότητα. Ε.. και;

 Είμαστε οι Σείριοι, είμαστε ένας συλλογικός νους. Το ίδιο συμβαίνει και με σας, στη Γη. Είστε μέλη ενός συλλογικού νου. Δενέχει σημασία ότι κάποιοι έχετε πολύ υψηλότερη συχνότητα, και κάποιοι πολύχαμηλότερη. Η μόνη σημασία σε αυτό είναι ότι η ενέργεια χρειάζεται να κινήσειόλο το σύνολο μαζί. Δεν θα κινήσει ένα μέρος του συνόλου. Δεν μπορεί να κινήσειένα μέρος της πραγματικότητας. Δεν μπορεί η ενέργεια η Συμπαντική να γίνειεπιλεκτική. Παρότι εσείς μιλάτε για εκλεκτούς, παρότι σας αρέσουν πάντα οιεκλεκτοί του Σύμπαντος, οι εκλεκτοί του Γαλαξία, οι εκλεκτοί του κόσμουσας,  η ενέργεια η Συμπαντική δεν έχει εκλεκτό! Η ενέργεια η συμπαντικήρέει στο  πλανήτη σας αδιακρίτως. Και φροντίζει να κινήσει όλη τη πραγματικότηταμαζί.

Φροντίζει να συνενώσει δύο χορδές πραγματικότητας  που έχουν μεγάλη απόσταση συγχρονικότητας.Φροντίζει να μην συμβεί σε κανένα ον, καμία βλάβη. Η συμπαντική ενέργεια έχει αβλάβεια. Για αυτό χρειάζεται χρόνος. Η σοφία της καρδιάς σας το επιβεβαιώνειαυτό μέσα σας. Και η σοφία του νου σας μπορεί να το αναγνωρίσει. Για αυτό σαςζητούμε να πάψετε να κοιτάτε με το μυαλόσας την πραγματικότητα. Να νοιώσετε πόσο σοφός είναι ο ρυθμός. Να νοιώσετεπως ο ρυθμός που φαίνεται αργός στο μυαλό σας είναι ο ρυθμός που η Αγάπηπρεσβεύει , για να μπορούν όλοι, ο καθένας στο μερίδιό του, ο καθένας με τηπροθυμία του, ο καθένας με τις ανάγκες του, ο καθένας ανάλογα με την ικανότητατου, να ανταποκριθεί.

Δεν ενδιαφέρεται ο Γαλαξίας, ο Ανώτερος σας εαυτός να ανταποκριθείτε μόνο εσείς. Τι όφελος αυτό μπορεί να έχει;Ανταποκρίνεστε ως ένα σύνολο. Η Γαία αλλάζει ως ένα σύνολο. Η πραγματικότητααλλάζει συνολικά. Δεν αλλάζει ένα μέρος της πραγματικότητας. Για την ακρίβειαένα νέο  πείραμα εξελίσσεται μέσα στο ήδηυπάρχον.

Σας έχουμε μιλήσει για τις δύο χορδές της  πραγματικότητας. Και έχουμε εξηγήσειότι η μια χορδή της πραγματικότητας συνδέεται με την παλαιότερη συχνότητα, πουείναι γνωστή ως συχνότητα της τρίτης διάστασης, της λογικής και του φόβου.Υπάρχει μία καινούργια συχνότητα, μια καινούργια χορδή πραγματικότητας, η οποίαείναι μία χορδή οποία κινείται με βάση την αγάπη και την ειρήνη. Αυτές οι δύοχορδές δημιουργούν δύο πραγματικότητες. Έχουμε πει πως κάποια στιγμή αυτές οιδύο πραγματικότητες θα αυτονομηθούν.

 Δημιουργείται ένα πείραμα. Εξελίσσεται ένα πείραμα για το εφικτό της ενεργειακής τους σύμπλευσης. Αυτό το πείραμα δεν το δημιουργούμε εμείς οι Σείριοι, δεν το δημιουργούν οι Πλειάδιοι, δεν το δημιουργεί καμία φυλή στο Σύμπαν. Τοδημιουργεί η Συμπαντική ενέργεια. Αν θέλετε το δημιουργείτε εσείς οι ίδιοι.Είναι πιο εύκολο οι δύο χορδές σιγά- σιγά να αυτονομηθούν. Είναι πιο φυσικόστις ροές, και έχει λιγότερη πρόκληση.

Είστε οι ίδιοι, τα βράδια όταν κοιμάστε και το συνειδητό σας μυαλό κλείνει τις λειτουργίες του, εσείς είστεπου ποθείτε να γνωρίσετε και να εξερευνήσετε κάτι καινούργιο... Εάν θα μπορούσανοι δύο χορδές να μην διαχωριστούν... Εάν θα μπορούσαν στο μήκος του χρόνου, τωνεπόμενων αιώνων, αγαπητοί φίλοι, να βρουν ένα τρόπο συνύπαρξης, ώστε η κάθε μίανα μπορεί να είναι υγιής και ισορροπημένη, χωρίς η μία να δημιουργεί πρόβλημα στην άλλη; Κανένας δεν ξέρει αυτό εάνείναι εφικτό! Πραγματικά είναι κάτι τελείως καινούργιο. Για αυτό φυσικάβαλθήκατε να το διερευνήσετε.

Αυτά είναι νέα για σας , είναι νέα για μας. Αυτά όλα άρχισαν να συμβαίνουν τον Δεκέμβριο, από τις 21 Δεκεμβρίου.Δεν ήταν σαφές το τι θα έκαναν οι ενέργειες, για αυτό και δεν ακούσατενωρίτερα, κάποιο συγκεκριμένο νέο.

Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε συγκεκριμένα να σας πούμε, ότι τις ώρες που κοιμάστε ένα μέρος των εαυτών σαςασχολείται, και εργάζεται πάνω σε ίνες ενέργειας, οι οποίες είναι πολύ πιοαπαιτητικές. Ένα μέρος των εαυτών σας θέλει να πιστεύει πως μπορεί η γνώριμήσας 3η διάσταση να μην εγκαταλειφτεί από εσάς. Πώς με κάποιο τρόπο ίσως μπορέσεινα συμπορευτεί με την αγάπη και την ειρήνη, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα ημία στην άλλη. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος κανείς δεν γνωρίζει! Ποια θα είναιαυτή η φόρμουλα κανένας δεν ξέρει! Είστε όμως εσείς οι οποίοι ενδιαφέρεστε ναδιερευνήσετε ένα τρόπο που για άλλη μία φορά θα δώσετε απάντηση ένωσης και όχιδιαχωρισμού!

Το μυαλό σας λέει να πετάξετε από έξω την 3η διάσταση. Η καρδιά σας όμως λέει ότι σας νοιάζει να βρείτε ένα τρόπονα μην την πετάξετε από έξω. Σας νοιάζει να βρείτε έναν τρόπο να είναι μαζίχωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Να μπορείτε να είστε καλά, να μπορείτε να έχετεόμορφες δημιουργίες, και κάπως,κάπως να γίνει και αυτό! Είναι πολύ διαφορετικοίοι κόσμοι του μυαλού σας από της καρδιάς σας! Εάν όμως αρχίσετε να αναρωτιέστε περισσότερο ... η καρδιά σας τι θέλει, τόσο πιο κοντάστην αλήθεια και στις απαντήσεις θα βρίσκεστε . Όσο πιο πολύ σκέφτεστε με τομυαλό σας τα πράγματα, τόσο πιο μακριά από την ενεργειακή πραγματικότητα θαβρίσκεστε.

Θα κλείσω αυτό το κομμάτι λέγοντάς σας πως η καρδιά σας ψάχνει να βρει τους τρόπους να δημιουργήσει καινούργιεςενεργειακές φόρμουλες και γεωμετρικές δομές για να συμβεί αυτό που ακούσατε. Τομυαλό σας είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να αδειάσει την 3η διάσταση από την πραγματικότητά σας. Αλλά το μυαλό σας δεν έχει καμία σχέση μετην αγάπη. Το μυαλό σας δεν συνδέεται με αγάπη με τίποτα. Επομένως καλόείναι να σταματήσετε να το λαμβάνετε υπόψη σας, μια και οι πληροφορίες που σαςδίνει είναι λάθος.

Ηενεργειακή πραγματικότητα που εξελίσσεται στη Γη είναι απόλυτα ιερή. Αυτά τα οποία ζείτε στην Γη και ας μην είναι απόλυτα συνειδητά, είναι βαθιά ιερά. Αυτό το οποίο προσπαθείτε νακάνετε, την ίδια ώρα που η βιολογία λέει τον δικό της σκοπό,  είναι απόλυτα πρωτόγνωρα, βαθειά μεγαλειώδηκαι ιερά!

Είναι μια ευκαιρία να το ακούσετε από το στόμα τρίτων, όπως συνήθως συμβαίνει, για να μπορέσετε να γνωρίσετε αυτότο οποίο γίνεται μέσα στο συλλογικό σας, από μία χούφτα ψυχών οι οποίες έχουναφυπνιστεί. Δεν τις τιμά το Σύμπαν ιδιαίτερα, χωρίς λόγο. Δεν είναι χωρίς λόγο πουθέλουν να έρχονται οι Αρχάγγελοι να πλένουν τα πόδια σας. Δεν είναι χωρίς λόγοπου έρχονται μπροστά σας και σκύβουν και υποκλίνονται λες και είστε Βούδες.Υπάρχει λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά, και θα είναι πολύ ωραίο αν καταφέρετε νανοιώσετε και να κατανοήσετε αυτόν τον λόγο. Θέλω όμως να πάω παρακάτωκλείνοντας αυτό το κομμάτι.

Αυτό το διάστημα που πέρασε από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα υπήρχαν πάρα πολλά σχέδια μέσα σε σχέδια μέσα σε σχέδια.Κανένα από αυτά τα σχέδια δεν ήταν καλό.Κανένα από αυτά τα σχέδια δεν ήταν σχέδιο ειρήνης και αγάπης. Δεν μιλάω για τασχέδια που έχουν οι ανώτεροί σας εαυτοί. Μιλάωγια άλλα σχέδια που ανήκουν στους αστρικούς κόσμους, και τα οποία υπηρετούνδιαφόρων ειδών συμφέροντα. Αυτά λοιπόν τα σχέδια τα οποία  υπήρχαν από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, μεμεγάλη χαρά σήμερα επισήμως σας ενημερώνουμε πως τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Νομίζουμε ότι μπορείτε να τοκαταλάβετε γιατί  το πρώτο δύσκολο διάστημα,το πρώτο πεντάμηνο της μεγάλης αλλαγήςέχει χαρακτηρισθεί από απόλυτα ισορροπημένες ζωές και ενέργειες. Θα πείτεοικονομική κρίση, κάποιοι σεισμοί, αυτά είναι αστεία μπροστά στο μέγεθος τηςαλλαγής το οποίο έχει συμβεί.

Η αλλαγή προχωρά με απόλυτη ισορροπία και αυτό θέλουμε να το αναγνωρίσετε και το φέρνουμε σε εσάς με μεγάλη τιμή, μεμεγάλο σεβασμό. Σας τιμούμε γιατί, παρόλα όσα λένε τα μυαλά σας, έχετεκαταφέρει να διατηρήσετε αυτή την ισορροπία. Με προθέσεις και εκτιμήσεις έχετεανατρέψει δεδομένα. Με τα κίνητρα που υπάρχουν μέσα στον εαυτό σας έχετεκαταφέρει να αναιρέσετε τρομακτικά σενάρια πόνου. Έχετε καταφέρει να αλλάξετετην πραγματικότητα. Είναι κρίμα που δεν μπορείτε να δείτε τα τρομακτικά σενάριατα οποία αναιρέσατε. Από την άλλη νομίζουμε ότι όλοι μπορείτε νοιώσετε πόσοαλήθεια είναι αυτό το οποίο ακούτε.

Όλοι ξέρατε πως το τι θα συνέβαινε από την 21 Δεκεμβρίου και μετά, μόνο ο Θεός το ήξερε! Με την έννοια « Ο Θεός ναβάλει το χέρι του». Όλοι γνωρίζατε ότι αυτό είναι μία μεγάλη αλλαγή. Κάτιπρέπει να πείτε στους εαυτούς σας και εσείς για το πόσο στρωτά και ομαλά έχει γίνει αυτή η μετάβαση. Κάτι πρέπει ναπείτε εσείς στους εαυτούς σας ως συγχαρητήρια. Κάτι πρέπει να κατανοήσετε μέσασε  αυτό που εμείς λέμε για εσάς - γιατις ικανότητές και τις προθέσεις σας. Κάτι πρέπει να κατανοήσετε συνειδητά γιατην δύναμή σας, και κάτι πρέπει να κατανοήσετε πολύ ξεκάθαρα για να πάψετε ναφοβάστε τις αποφάσεις  άλλων. Για να πάψετενα θεωρείτε  πως οι άλλοι θα ορίσουν τοπαιχνίδι και όχι εσείς. Για να πάψετε να πιστεύετε πως το διεθνές νομισματικόταμείο θα αποφασίσει το τι θα γίνει στη Γη.  Για να πάψετε να νομίζετε πως είναι τα σχέδιατων κακών που -ντε και καλά- θα επικρατήσουν.

Αγαπητοί φίλοι, πέντε μήνες έχουν περάσει. Κανένα μεγάλο κακό δεν έχει γίνει. Κανένας πόλεμος εμφύλιος δεν έχειξεσπάσει. Οι άνθρωποι δεν τρώγονται μεταξύ τους ούτε εδώ , ούτε σε άλλες χώρεςπου υπάρχουν προβλήματα. Αντίθετα παρατηρείται μια υγιής αδράνεια. Όχι δεν είναι παθητικό, όπως κάποιοι θέλουν νασας πείσουν. Θέλουν να χρησιμοποιήσουντην οργή σας εις βάρος σας. Θέλουν να βάλετε την οργή σας μπροστά, για ναμπορέσουν να κάνουν εκείνοι το δικό τους παιχνίδι. Δεν είναι παθητικότητα ηστάση σας.

Ο Γκάντι δεν έβαλε την οργή του μπροστά και άλλαξε μία χώρα. Δεν κινήθηκε με την οργή για να αλλάξει την πραγματικότητα. Το ίδιο κάνετε και εσείς. Δεν είναι αρρωστημένηαυτή η στάση. Είναι υγιής αδράνεια. Είναι η αδράνεια που σας λέει πως δενπρέπει να μπείτε στην οργή, γιατί η οργή σας θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας.

 Όταν όμως εσείς δεν εξοργίζεστε, παρόλα όσα συμβαίνουν γύρω σας, έρχονται να σας ρίξουν μετά την επόμενη καραμέλα. Ηεπόμενη καραμέλα είναι....  πως είσαι φυτό!Πως είσαι χαζός! Είσαι ανόητος! Ότι δεν βλέπεις την πραγματικότητα!

Θα ήσασταν και χαζοί και ανόητοι, όπως ήσασταν επί χιλιάδες χρόνια σε ενσαρκώσειςσας, αν για άλλη μια φορά κάνατε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πόσες φορές έχετε εξαγριωθεί, έχετε εξοργισθεί και έχει χυθεί αίμα; Και τι καταφέρατε; Η πραγματικότητα ήτανακριβώς η ίδια. Η οργή τρέφει το σκοτάδι.Ο θυμός τρέφει αυτούς που σαςκαταπιέζουν. Ο θυμός τρέφει την σκιά μέσα σε σας και σας κάνει υποτελείςστο φόβο του.

Εσείς έχετε αποφασίσει ότι  σε αυτή τη ζωή θαολοκληρώσετε, σε πείσμα του σκοταδιού, προς πείσμα των δυνάμεων της άγνοιας, σεπείσμα των δυνάμεων του φόβου και του τρόμου. Θα μας θυμηθείτε, θα ολοκληρώσετε! Και η Γαία θα αποκοπεί από τη χορδή του φόβου και του τρόμου. Και αυτοί οι οποίοι τώρατρέφονται από αυτό, θα πεινάσουν πολύ. Ήδη έχουν πεινάσει, αλλά θα πεινάσουνκαι άλλο.

Δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα τροφής. Και αν υπάρξει τέτοιο θέμα -που νομίζουμε ότι αυτό θα αποφευχθείολοσχερώς- οι άνθρωποι θα πάτε στα βουνά και στα δάση και θα βρείτε τροφή.Άλλοι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα τροφής όταν εσείς δεν κινείστε από οργή , από φόβοκαι από θυμό!

Δεν είναι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, παθητικοί αυτοί οι οποίοι δεν τρέχουν νααλαλάζουν στους δρόμους. Απλώς δεν είναι πια κορόιδα. Απλώς δεν είναι πιαπρόβατα. Απλώς δεν είναι πια θύματα. Κάτι μέσα τους πολύ σοφό τους σταματά. Ξέρουν πώς χρησιμοποιούνται οι θυμοί καιοι οργές και οι τεταμένες εντάσεις. Ξέρουν πώς χειραγωγούνται αυτά. Ξέρουν ότιη δύσκολη κατάσταση, η δύσκολη θέση, είναι ηυγιής αδράνεια.

Τι μπορεί να κάνει κάποιος με κάποιον που είναι υγιώς αδρανής; Τι μπορούσε να κάνει ένα σύστημα πραγματικότητας με τον Γκάντι και την υγιή του αδράνεια στο φόβο, το τρόμο, τηνβία και το σκοτάδι; Τίποτα. Θυμηθείτε τονΓκάντι και θα καταλάβετε πως δεν είναι παθητική η στάση σας.  Πως είναι η μόνη στάση που μπορεί να οδηγήσειμπροστά!

 Η επανάσταση δεν θα γίνει στους δρόμους, γιατί είναι ειρηνική, είναι αφύπνιση - δεν είναι απλώς επανάσταση. Δεν θα βγείτεστους δρόμους για να ζητήσετε έναν μισθό μεγαλύτερο. Έχετε βγει στους διαδρόμους του Σύμπαντος ζητώντας την ελευθερία της ύπαρξήςσας, ζητώντας την ολοκλήρωση τουπνεύματος σας. Ποια διαδήλωση θα σαςτο φέρει αυτό;; Ποιος σκοτωμός μπορεί να σας το δώσει;  ΚΑΝΕΝΑΣ.

Αυτή η επανάσταση είναι επανάσταση για την δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας, μιας νέας συνειδητότητας. Δεν υπάρχει καμία οργή, κανένας
θυμός που να μπορεί να δημιουργήσει αυτήν την πραγματικότητα. Μόνο η υγιής αδράνεια του σοφού όντος μπορεί να την δημιουργήσει.

Αγαπητοί φίλοι, πολύ χαιρόμαστε που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία σήμερα να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο τωνχειραγωγήσεων. Κάποτε ήμασταν οι ίδιοι μεγάλοι δάσκαλοι στην χειραγώγηση.Χιλιάδες χρόνια πίσω. Και έτσι φθάσαμε να γνωρίζουμε πολύ καλά πώς παίζονται ταπαιχνίδια. Σας είπαμε στην αρχή πως μπορούμε να δούμε κάθε κόμβο μέσα στον νουσας και κάθε σύνολο σκέψεων. Μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους τηςσκέψης της ανθρωπότητας. Μπορούμε να δούμε που στραβώνει το γλυκό, μπορούμε ναδούμε τι ακριβώς γίνεται.

Αγαπητοί γήινοι, αγαπητά πνεύματα στην Γήινη βιολογία,

Παραμείνατε φωτισμένα αδρανείς. Παραμείνατε φωτισμένα ειρηνικοί. Παραμείνατε καθισμένοι στον καναπέ σας κάνονταςδιαλογισμούς, δημιουργώντας υψηλότερες συχνότητες,  αναπτύσσοντας πιο ισχυρά πεδία. Αυτό από μόνοτου θα αλλάξει την πραγματικότητα, και όντως θα φέρει αγάπη και ειρήνη.

Αγαπητοί Γήινοι, αγαπητά πνεύματα μέσα στην βιολογία,

Με μεγάλη τιμή αναγνωρίζουμε την διαδρομή σας και την συνεισφορά σας σε όλο το σύνολο παντού.

Και έτσι είναι.


_____________________________

Ερώτηση: Σχετικά με αιματοχυσίες μεταξύ Ελλήνων που έγιναν παλαιότερα στους Δελφούς και πόσο αυτό επηρεάζει τηνενέργεια εκεί ...

Υπάρχει όντως ένα βαρύ κάρμα, όπως υπάρχει και μία βαριά προίκα. Και ως συνήθως οιμεγάλες προίκες πάνε με μεγάλα κάρματα ή άρματα. Διαλέξτε το όπως θέλετε. Δενέχει σημασία. Δεν είναι τόσο σημαντικότο γεγονός της αιματοχυσίας, όσο σημαντική είναι η επιβίωση και η διατήρηση τηςΕλλαδικής συχνότητας. Μεγάλη προίκα,μεγάλο κάρμα. Ανάμεσα στα δύο είναι πιο σημαντική η προίκα από το κάρμα. Αντα βάζαμε σε μία ζυγαριά , η ζυγαριά θα έγερνε από τη μεριά της προίκας,επομένως το γεγονός ότι οι συχνότητες διατηρήθηκαν ότι οι  κωδικοί της συνειδητότητας διασώθηκαν καιεπιβίωσαν στον Ελλαδικό χώρο, είναι πιο σημαντικό ακόμα και από την αιματοχυσίακαι όλες τις αιματοχυσίες που έχουν γίνει ποτέ σε αυτόν τον χώρο...

Ερώτηση: Σχετικά με την συνύπαρξη των δύο χορδών πραγματικότητας και το κρίσιμο πλήθος...

Το κρίσιμο πλήθος παίζει ρόλο στα πάντα και στο κάθε τι, ακόμα και στην κάθε μέρα.Το πώς εξελίσσονται τα πράγματα κάθε μέρα έχει να κάνει με το κρίσιμο πλήθος.Κρίσιμο πλήθος είναι πάντα η υψηλότερη συχνότητα σε κάθε πλανήτη, το σύνολο τωνυψηλότερων συχνοτήτων και το πόσο δεμένες, δομημένες και ισορροπημένες είναι.  Το κρίσιμο λοιπόν πλήθος πάντα παίζει καθοριστικόρόλο, ακόμα και όταν είναι ασταθής η ισορροπία του. Είναι ο δείκτης για τηκίνηση της ζωής μέσα στους πλανήτες. Κρίσιμο πλήθος είναι, οι μαθηματικοί τογνωρίζουν πολύ καλά, και οι γεωμέτρες και οι φυσικοί πυρηνικοί,  είναι η ποσότητα της ενέργειας η οποίαχρειάζεται για να αλλάξει  ένα ολόκληρο σύστημα.Είναι ο παράγοντας εκείνος ο οποίος, αν αλλάξει, αλλάζουν όλα τα δεδομένακατευθείαν. Και το κρίσιμο πλήθος για την Γαία είναι μικρός αριθμός, είναι γύρωστις 7.000 ψυχές.

Ερώτηση: Πόσο εφικτή είναι σύμπλευση των δύο χορδών πραγματικότητας;

Αυτήν την στιγμή δεν φαίνεται τόσο εφικτό. Στη πραγματικότητα αυτή τη στιγμή ηδιερεύνηση φαίνεται μάλλον ουτοπική. Αλλά επειδή οι εργάτες του Φωτός ούτως ήάλλως στην Ουτοπία πιστεύουν,  και έτσικάνουν την Ουτοπία Πραγματικότητα,γι' αυτό κανένας από τους υπόλοιπους δεν μπορεί πραγματικά να πει αν τελικάαυτό μπορεί να συμβεί ή όχι.

Οι ψυχές που είναι στη Γη και είναι αφυπνισμένες και συνειδητές, είναι ψυχές πουέχουν δημιουργήσει καινούργιες πραγματικότητες, όχι μία φορά, αλλά πολλέςφορές, σε διάφορα συστήματα.  Αυτό πουθεωρείτε ότι δεν μπορεί να συμβεί, έφτασαν και βρήκαν την φόρμουλα να συμβεί. Απόεκεί έχει προκύψει η λέξη Ουτοπία, όχι από το γεγονός ότι δεν υπάρχει, αλλά απότο γεγονός ότι στην αρχή του εγχειρήματος, οι περισσότεροι δεν πίστευαν ότιμπορεί να συμβεί. Κάποιοι το πίστευαν και το πιθανολόγησαν, και τελικάδημιούργησαν την Ουτοπία.

Ουτοπίες υπάρχουν στο Σύμπαν, υπάρχουν στον Γαλαξία. Είναι μέρη πολύ υψηλής συχνότητας, σανπρέσβεις του παράδεισου μέσα στους υλικούς κόσμους. Αυτό κάποτε θεωρείτο, Ουτοπία.Κάποιοι απέδειξαν ότι μπορεί να συμβεί. Και αυτό τώρα που πάει να γίνει στηΓαία, από πολλούς θεωρείται ότι είναι ανέφικτο. Κάποιες ψυχές πιστεύουν ότι αξίζει να διερευνηθεί. Ίσως καταφέρουν  να αποδείξουν πως ούτε αυτό ήταν μία ουτοπία,και πως ακόμα και αυτή η Ουτοπία μπορεί τελικά να υλοποιηθεί!

Και εδώ θα κλείσουμε την σημερινή συνάντηση. Σας ευχαριστούμε όλους για τηνπαρουσία σας, την συμμετοχή , την συνεισφορά σας σε αυτή τη συνάντηση και στοσύνολο της ζωής πάνω στη Γη...


© 2013 Χαριτίνη Χριστάκου

Απομαγνητοφώνηση: Εύα Βανιώτη