Σμαραγδένιος Κύκλος


Χαλαρότητα, Χαρά και Χάρις

21 Ιουνίου 2013, Θερινό Ηλιοστάσιο

Χαιρόμαστε πολύ που σας βρίσκουμε σε μια τόσο ανεπτυγμένη δυναμική μέσα στο χρόνο. Είναι μεγάληχαρά να σας συναντάμε, σε τόσο υψηλές δονήσεις, σε τόσο διαφορετικά πεδίασυνειδητότητας, παρότι εσείς ακόμα δεν είστε πλήρως συνειδητοί σ' αυτά τα νέαπεδία του εαυτού σας. Είναι κοντά ο χρόνος, είναι μέσα σε αυτή τη χρονιά, πουθα σας γίνει αντιληπτό ότι βρίσκεστε σε μία καινούργια δομή της ύπαρξής σας καισ' ένα διαφορετικό πεδίο πραγματικότητας απ' αυτό που νομίζατε. Ξέρουμε ότιέχετε ακούσει τόσες φορές να μιλάμε και εμείς και άλλοι για το ΕΝΑ. Και γιατους περισσότερους ακόμα το ΕΝΑ είναι απλώς ΕΝΑ. Στην πιο απλουστευμένηερμηνεία του το ΕΝΑ είναι ενότητα.

Όμως το Ένα δεν είναι ενότητα, έτσι όπως λέγεται. Το ΕΝΑ είναι οτρόπος της λειτουργίας της ροής της μίας συνειδητότητας, είναι ένα λειτουργικό σκέψης, είναι η δομήκαι οι ροές των δομών μέσα σ' ένα συγκεκριμένο template ευφυΐας. Το ΕΝΑ είναι ο τρόπος τηςροής της Πηγής και εκείνων που έχουν μία αντίστοιχη συνειδητότητα. Το ΕΝΑαποτελεί μία λέξη συμβολική γι' αυτά στα οποία παραπέμπει.

Το ΕΝΑ είναι ένας κόμβος σύνδεσης της συνειδητότητας της ανθρωπότητας μ' ένα Μοτίβο Ροής που τώρα προσπαθεί ν' αφυπνιστεί και ναενεργοποιηθεί μέσα στην ανθρωπότητα. Όταν εσείς βάζετε την πρόθεση να φέρετε τιςενέργειες του ΕΝΟΣ, αυτή δηλώνει ότι θέλετε ν' αφυπνιστούν και να ενεργοποιηθούνσυγκεκριμένες ροές μέσα στηνσυνειδητότητα, μέσα στη σκέψη και στα συναισθήματα σας, που φέρουν καινούργιουςτρόπους αντίληψης και ζωής. Σ' αυτούς θ' αναφερθούμε.  

Την ξεκάθαρη διαφορά που έχει η ροή της δομής του Ενός από άλλες ροές θα την περιγράφαμε ως εξής: Μέχριτώρα κάθε σκέψη που κάνατε, είχε δύο παράγοντες στάθμισης και αναφοράς. Ο έναςήταν ο προσωπικός σας φόβος για την ζωήκαι εσάς μέσα της, και ο άλλος ήταν τοκέρδος ή η ζημία. Είχατε λοιπόν δυοπυλώνες με βάση τους οποίους βιώνατε την ζωή στην συνειδητή πλευρά τουεαυτού σας. Οτιδήποτε συνέβαινε, το συσχετίζατε μέσα στο νου σας με τον φόβο σας,ή το αξιολογούσατε με βάση το σκεπτικό «κέρδος ή ζημία».

Τα δεδομένα που κρίνονταν με βάση τον φόβο, το κέρδος ή την ζημία, τώρα στη νέα ροή που δημιουργείται,τα αξιολογείτε ή τα προκρίνετε με γνώμονα το τι κομίζουν στην εξέλιξή σας. Αυτό είναι μία τεράστια αλλαγή στην συνολικήδομή του εαυτού σας, γιατί δεν περιέχει κανέναν πυλώνα φόβου ή κέρδους ή ζημίας.Όταν παύετε να αξιολογείτε κάθε πράγμα υλικό και άϋλο με όρους κέρδους ήζημίας, μία τεράστια αλλαγή συμβαίνει μέσα σας. Τα πάντα μπορούν ν' αναχθούν σεζημίες και κέρδη. Και μία σκέψη μπορεί να φέρει ζημιά ή να έχει κέρδος, και ένασυναίσθημα μπορεί να βγει κερδοφόρο η ζημιογόνο. Αυτή είναι μια τεράστιας αξίας αλλαγή στην ροή τηςκάθε μίας σκέψης σας.

Όταν λοιπόν κάνετε ένα αίτημα ή μία επίκληση ή μία δήλωση προς το ΈΝΑ, ουσιαστικά λέτε ότι θέλετε νασταματήσει η λειτουργία των δύο παλαιών πυλώνων. Λέτε ότι θέλετε να σταματήσετενα σκέφτεστε έχοντας αυτούς ως κύριους παράγοντες επηρεασμού στην σκέψη σας.Επικαλούμενοι το ΕΝΑ, ζητάτε να έρθει σε σας μία τελείως νέα ροή σκέψης, ένατελείως νέο σκεπτικό. Ζητάτε ν' αναπτυχθεί μέσα στον ψυχισμό και στο νου σας μίατελείως φρέσκια αντίληψη της πραγματικότητας, απαλλαγμένη από τον υπολογισμότων πάντων ως κερδών ή ζημιών ή ως σκιών φόβου.

Στη νέα ροή, τα πάντα αξιολογούνται ως το προς το τι συνεισφέρουν στο επόμενο βήμα σας, στο επόμενοστάδιο της εξέλιξής σας. Το πεδίο του ΕΝΟΣ είναι μία τεράστια δομή σκέψης από την οποία απορρέουν, και μέσα από τηνοποία ρέουν, οι σκέψεις του ανώτερουεαυτού και της ψυχής. Το πεδίο του ΕΝΟΣ έχει ως εσωτερικό του άξονα τηνβεβαιότητα ότι τα πάντα οδηγούν σε μία εξέλιξη, την απόλυτη παραδοχή πως τίποταδεν συμβαίνει τυχαία, και την επίσης σιωπηλή αναγνώριση πως η ζωή δεν συνδέεταιμε κέρδη η ζημίες, πως η ζωή είναι πάντα εξέλιξη. Και αφού είναι πάντα εξέλιξηδεν μπορεί αυτή ν' ανάγεται ούτε σε κέρδος, ούτε ζημία. Αυτό στη ουσία διαλύει τηνμεγαλύτερη ψευδαίσθηση, η οποία βασανίζει την συνειδητότητα της τρίτηςδιάστασης.

Όταν λοιπόν σήμερα σας καμαρώναμε μέσα στο πεδίο του Ναού του Φωτός, και σας παρατηρούσαμε νασυμμερίζεστε και να συναισθάνεστε την επίκληση και το αίτημα και την ροή τηςενέργειας του ΕΝΟΣ, στην ουσία βλέπαμε το φως του ανώτερου σας εαυτού να λάμπειμε δύναμη μέσα στη βιολογική σας ανατομία. Όταν το κάνατε αυτό, μπορεί να μηνήσασταν συνειδητοί του τι γινόταν, όμως ένα μέρος δικό σας γνωρίζει πάντοτε τοτι γίνεται. Όλα τα κύτταρά σας συναινούσαν σ' αυτή την υψηλότερης συχνότητας ροή.Όλα τα κύτταρά σας ακτινοβολούσαν παντού γύρω σας. Το Είναι σας αναγνώριζε τοτι σημαίνει αυτό!

Καθώς λοιπόν θαυμάζαμε το φως που εξέπεμπε κάθε μία ανθρώπινη ανατομία, δεν μπορούσαμε παρά να παινέψουμεεσάς μέσα στο μήκος του χρόνου, για το σημείο του δυναμικού στο οποίο έχετεφέρει την προσωπική σας συνειδητότητα, και επομένως την συνειδητότητα όλου τουπλανήτη. Το πεδίο του ΕΝΟΣ είναι τοπεδίο της μεγαλύτερης απελευθέρωσης γιατί μέσα σ' αυτό παύει η ζωή να είναιμια αναγωγή κερδών ή ζημιών, και ακόμα χειρότερα μια συνεχής πάλη με το φόβο. Είναιμια τεράστια ανατροπή γιατί στο πεδίο του ΕΝΟΣ, η ζωή έχει αξία μέσα στην κάθετης μέρα, γιατί κάθε μέρα της μια εξέλιξη, και κάθε μέρα κομίζει για καθένακάτι που τον οδηγεί παρακάτω, που τον βοηθά να εξελιχθεί, που τον βοηθά ναθυμηθεί, ν' αναπτυχθεί, να θεραπευθεί, να ολοκληρωθεί.

Αυτή η ροή του πεδίου του ΕΝΟΣ δεν είναι έτσι ξεκάθαρα συνειδητή σε άλλες διαστάσεις, σε ανώτερεςδιαστάσεις. Αυτό μπορεί να φαίνεται πέρα από κάθε λογική. Όμως, οι όροι και οιπαράμετροι της πραγματικότητας είναι διαφορετικές στη Γη, απ' ότι είναι στιςΠλειάδες, στο Σείριο, ή σε άλλους πολιτισμούς. Οι όροι και οι παράμετροιαντίληψης και συνειδητότητας είναι τόσο διαφοροποιημένοι,  που αυτά τα πεδία είναι διαφορετικέςπραγματικότητες! Είναι τόσο διαφορετικές, όσο ο παλιός τρόπος σκέψης σας σεσχέση με τον καινούργιο τρόπο σκέψης, ο οποίος αναπτύσσεται. Τι κοινό έχουναυτοί οι δύο τρόποι; Θα ανακαλύψετε σύντομα ότι δεν έχουν τίποτα κοινό, ότιαποτελούν δύο απόλυτα ξεχωριστές πραγματικότητες. Οι όροι ροής στην παλιά σαςπραγματικότητα είναι τελείως άλλοι από τους όρους ροής στη νέα. Αυτό σημαίνειπως οι λόγοι και οι όροι με βάση τους οποίους θα παίρνατε μια απόφαση, θασκεφτόσασταν κάτι, θα προσδοκούσατε κάτι, θα λαμβάνατε υπόψη σας κάτι, είναιτελείως διαφορετικοί σε σχέση με την νέα πραγματικότητα. Καθώς ζείτε τηνμετάβαση, ζείτε την αλλαγή και την μετακίνηση από την μια κατάστασηπραγματικότητας στην επόμενη.

Είναι εύκολο για κάποιον ν' αντιληφθεί το πότε η ροή τουΕΝΟΣ αρχίζει ν' αναπτύσσεται μέσα του: Εάν ο τρόπος που σκέφτεται, ανάγειτα πάντα σ' ένα συνεκτικό βήμα. Εάν σκέφτεται καθαρά και μόνο με όρουςεξέλιξης. Αν αναλύει με όρους εξέλιξης, αν συνυπολογίζει με όρους εξέλιξης, καιαν βγάζει τα συμπεράσματα του από μια οπτική εξέλιξης.

Αυτός λοιπόν ο τυχερός Γήινος, ή αυτή η αφυπνισμένη ψυχή που τώρα φαίνεται να είναι Γήινος, σκέφτεταιμ' αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά έχει αναπτύξει μέσα του μια βαθειά συμμαχία ροήςμε το πεδίο του ΕΝΟΣ. Αυτό ακριβώς που φαίνεται τόσο απλό, θα ήταν ακατανόητοεάν το λέγαμε μ' αυτό τον τρόπο σ' έναν Σείριο, ή σ' έναν Πλειάδειο. Το πεδίοτους είναι πολύ υψηλότερης συχνότητας σίγουρα. Αλλά επειδή ακριβώς είναι πολύυψηλότερης συχνότητας, οι πολυπλοκότητές του, οι ροές του και οι δομές του δεν επιτρέπουν τέτοιο βαθμό απλοποίησης.Το πεδίο της Γαίας σίγουρα είναι πολύ χαμηλότερης συχνότητας. Αυτό όμωςεπιτρέπει να γίνει αντιληπτή σε τέτοιο βαθμό απλοποίησης η ξεχωριστότητα τουπεδίου του ΕΝΑ.

Το πεδίο του ΕΝΑ δεν ταυτίζεται με την Γή. Εκπορεύεται και είναι το λειτουργικό της Πηγής. Είναιένας τεράστιος ζωντανός εσωτερικός χάρτης,τον οποίο κάθε ζωντανό ον φέρει μέσα του, ο οποίος έχει καταγεγραμμένες όλεςτις διαδρομές και τις ροές για να επιστρέψει στην Πηγή. Δεν είναι όμως η Πηγή, είναι η ροή της Πηγής. Αυτός ο εσωτερικόςχάρτης που έχετε μέσα σας, ονομάζεται ΕΝΑ.

Φανταστείτε ότι η ίδια η Πηγή, το σύνολο των ανώτερων εαυτών, έφτιαξανένα πρόγραμμα για τους ίδιους τους εαυτούς τους, και είπαν «όταν θα είμαστεσε ενσάρκωση και δεν θα θυμόμαστε, πώς θα ξέρουμε ποιοι είμαστε;» Κάθισαν λοιπόνκαι εκπόνησαν ως υπερευφυείς προγραμματιστές ένα πρόγραμμα με όλους τουςδρόμους, με όλες τις διαδρομές που οδηγούσαν στο δικό τους πεδίο. Αυτόονομάστηκε ΕΝΑ. Είναι το πρόγραμμα ΕΝΑ, το λειτουργικό ΕΝΑ, ο τρόπος σκέψης μετον οποίο βρίσκεις τις διαδρομές μέσα στο χάρτη του ΕΝΑ. Και υπάρχουν,ξεκάθαρες διαδρομές μέσα στην συνειδητότητα που είναι διαδρομές του κωδικού ΕΝΑ. Δεν είναι όλες οιδιαδρομές της συνειδητότητας χαραγμένες ως ΕΝΑ. Ποια είναι η διαφορά;

Στις προηγούμενες εκατονταετίες, όπου οι συνειδητότητες της Γης ήταν σε χαμηλότερο κραδασμό, ήτανσχεδόν αδύνατον να μπείτε σε μία διαδρομή η οποία έγραφε ΕΝΑ. Έπρεπε να μπείτεσε πολλούς άλλους παράδρομους και παρακάμψεις οι οποίες σταδιακά μπορεί να σαςέβγαζαν σε μία κύρια διαδρομή, δηλ.σε μία διαδρομή η οποία ήταν κωδικοποιημένηως ΕΝΑ. Όλες οι χιλιετίες που πέρασαν, πέρασαν κυρίως σε παράδρομους καιπαρακάμψεις. Η τωρινή σας είναι η ζωή που βαδίζετε στις διαδρομές του κωδικού ΕΝΑ, βαδίζετε σε κύριους δρόμους, σε δρόμους επιστροφής.

Αυτό το λογισμικό που ονομάστηκε «πεδίο του ΕΝΑ», καλύπτει όλο το Σύμπαν, αφού είναι το λειτουργικότης Πηγής. Εσείς βρίσκεστε σε μία κύρια διαδρομή για να επιστρέψετε στηνσυνειδητότητα της ολοκλήρωσης. Δεν βρίσκεστε σε μία παρακαμπτήριο, ούτε καν στοπαράδρομο, ούτε καν στο πεζοδρόμιο περπατώντας. Έχετε μπει σ' έναν κύριο δρόμο,εσείς και η ανθρωπότητα ολόκληρη. Δεν είναι ίδιος ο κύριος δρόμος, γιατίυπάρχουν αρκετοί κύριοι οδοί μέσα στο πρόγραμμα ΕΝΑ, που ξανα-ενεργοποιούν το λειτουργικότου ΕΝΑ και του Ενός Νου μέσα στους ανθρώπους. Μιλάμε όμως για ΕΝΑ ΝΟΥ. Αυτήν τη στιγμή παρότι έχετε ένα νου, τολειτουργικό σας δεν είναι του ενός Νου. Έχει αρχίσει να γίνεται, σταδιακάένας ο νους, και έτσι όλη η ροή αρχίζει ν' αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορεςταχύτητες, γιατί η εσωτερική αντίσταση έχει μειωθεί.

Η διαφορά ανάμεσα στη Πηγή και στο λειτουργικό, είναι αυτό που ζείτε μέσα στην μεγάλη πραγματικότητα.Προσπαθεί το λειτουργικό μιας μεγαλύτερης πραγματικότητας να «τρέξει» μέσα σεμία «μικρότερη» ώστε ν' αλλάξει τις διαδρομές. Έτσι, μέσα στους επόμενουςμήνες, θα δείτε πιο σπασμωδικές αλλαγές.Και τι εννοούμε; Εννοούμε ότι θα δείτε αλλαγέςστις Κυβερνήσεις, αλλαγές στη δομή που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε αλλαγή του συσχετισμού των μεγάλων δυνάμεων,όπως τις αποκαλείτε. Θα δείτε καθοριστικές αλλαγές και ανατροπές να συμβαίνουνστην Αμερική και στη Ρωσία. Θα δείτε να εμφανίζεται η Κίνα, η οποία ήταν μέχρι τώρα αφανής. Θατεθούν θέματα αιφνιδιαστικά για την Αφρική.

Στο τέλος αυτής της χρονιάς η πραγματικότητα και τα δεδομένα της θα είναι τόσο διαφορετικά που θασας φαίνονται αγνώριστα. Δεν θα γίνουν όλα, αυτά σίγουρα όχι, μέσα από έναπνεύμα σύμπνοιας. Δεν θα γίνουν όλα αυτά, μέσα σε πνεύμα ομόνοιας καιαδελφοσύνης. Όμως με το μυστήριο τρόπο που όλοι γνωρίζετε ότι δουλεύει τοπνεύμα, ακόμα και αυτά που μπορεί να φανούν, ως τεράστιοι συσχετισμοί καισυγκρούσεις δυνάμεων είναι ορθά δομημένα. Καθένας εξελίσσεται με τον τρόπο τουκαι τα εργαλεία του. Καθένας έχει διαφορετικές ροές, ακόμα και τα κράτη.Υπάρχουν σιωπηλές ροές, υπάρχουν ηχηρές ροές. Συνήθως οι σιωπηλές ροές ρυθμίζουν την τύχη όλων των ροών, και όχι οι ηχηρέςροές. Ακόμα και αν φανεί λοιπόν μέσα σε αυτά που θα γίνουν το επόμενο εξάμηνο,ότι υπάρχει μεγάλη σύγκρουση σε όλα τα FORA της Γης, μεγάλη αλλαγή σε πολλέςκυβερνήσεις, μεγάλη αλλαγή συσχετισμών δυνάμεων σε όλα τα πεδία, να θυμάστε πωςαυτό δεν αποτελεί ένδειξη οπισθοδρόμησης. Αυτό αποτελεί εκδήλωση μιας εξελικτικής πορείας. Είναι εξέλιξη. Αν δενσυμβεί αυτή η αντιπαράθεση τίποτα καινούργιο δεν μπορεί να δημιουργηθεί.

Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί ακόμα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής να εξελιχθεί μέσα από συζήτηση καισυναίνεση. Σκεφτείτε πως ήσασταν εσείς δέκα χρόνια πίσω ή είκοσι χρόνια πίσω. Οφόβος και ο φόβος για κέρδη και ζημίες, δημιουργεί τεράστιες επιδράσεις μέσαστα πεδία, οι οποίες αποτρέπουν την σύμπνοια, την σύμπλευση και την φιλικήδιευθέτηση των διαφορών. Μεγάλεςσυγκρούσεις δεν πρόκειται να συμβούν. Ούτεκανένας μεγάλος πόλεμος που οιωνίζουν πολλοί ότι θα γίνει. Μπορεί ναυπάρξουν ανωμαλίες σε διαφορετικές χώρες σε τροφοδοσίες, μπορεί να υπάρξουνσύντομες παύσεις επικοινωνιών, τίποτα από αυτά όμως δεν ανησυχητικό, δεν είναισυνταρακτικά γεγονότα, για τα οποία εσείς θα έπρεπε να κάνετε κάτι ή θα έπρεπενα έχετε λάβει κάποιες προλήψεις.

Θέλουμε όμως εσείς, και αυτοί οι οποίοι θα τα διαβάσουν αυτά, να είστε προϊδεασμένοι, ώστε να μπορείτενα αναγνωρίσετε αυτές τις βίαιες διαπραγματεύσεις της δύναμης, ως τα εξελικτικάεργαλεία που αυτοί έχουν προκειμένου να πάνε μπροστά. Δεν έχουν άλλο εργαλείο,πέρα από τη σύγκρουση για δύναμη. Κατανοήστε πως αυτές οι συγκρούσεις είναιμόνο αυτό. Τίποτα παραπάνω. Αν είχαν άλλα  εργαλεία μέσα στην συνειδητότητα τους, θαμπορούσαν να κάτσουν και να μιλήσουν με άλλους όρους για να εξελιχτούν ταπράγματα ισορροπημένα και ομαλά, όπως εξελίσσονται στις ζωές τις δικές σας. Μεκάποιες δυσκολίες, ναι, αλλά γενικά, ισορροπημένα και ομαλά.

Στο επίπεδο όπου η συνειδητότητα είναι πιο πρωτόγονη, τα μόνα της εργαλεία είναι οι επιδείξεις τηςδύναμης. Είναι η αναμέτρηση δυο χεριών ή είναι η αναμέτρηση δυο δυνάμεων. Στόχοςείναι μέσα από τις συνεχείς αντιπαραθέσεις στις μεγάλες δομές της εξουσίας ναφτάσει εκ των πραγμάτων να τους γίνει ξεκάθαρο ότι αν δεν υπάρξει σύμπνοια, δενμπορεί η πραγματικότητα της Γης να προχωρήσει. Και αυτό θα γίνει αντιληπτό, σεόλα τα μεγάλα FORA,και σε όλες τις μεγάλες κυβερνήσεις και σε όλες τις μεγάλες δομές, ακριβώς γιατίοι συγκρούσεις δύναμης δεν θα βγάζουν πουθενά. Και ακριβώς γιατί θα φτάσουν ταπράγματα να είναι πλέον τόσο πύρινα, που ή θα πρέπει να αποφασίσουν να ανατινάξουνόλο το πλανήτη για να κάνουν κουμάντο, ή θα φτάσουν στο σημείο ν' αναγνωρίσουν ότιαναγκαστικά θα πρέπει όλοι οι παίκτες να βάλουν νερό στο κρασί τους. Ξέρουμεαπό πριν να σας πούμε ότι είναιθρασύδειλοι και θα βάλουν νερό στο κρασί τους. Ξέρουμε από πριν να σαςπούμε πως όλη αυτή η συνεχής σύγκρουση δύναμης η οποία κορυφώνεται, θα έχει αίσιο τέλος με την έννοια, πως δεν πρόκειται να συμβεί καμίακοσμοϊστορική καταστροφή. Εσείς κάνατε τις αλλαγές από μόνοι σας, εκείνοιόμως θα το κάνουν εξ ανάγκης, γιατί θα καταλάβουν ότι οι παλιοί τρόποι δενμπορούν πλέον να τους πάνε παρακάτω. Όχι γιατί θ' αναπτύξουν υψηλότερη ηθική, αλλάγιατί καταλαβαίνουν ότι εάν συγκρουστούν μεταξύ τους δεν θα μείνει τίποτα. Θαφανεί ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό θα τους οδηγήσει στο επόμενοβήμα, όπου θα μάθουν να λυγίζουν το σίδερο, και να βρίσκουν τον τρόπο, όλα τασίδερα μαζί να συνυπάρχουν.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχετε να δείτε πολλούς παλικαρισμούς, πολλές εντάσεις, αλλά θα είναι κυρίωςεπιφανειακές. Τα λιοντάρια θα βρυχούνταιμέσα στην αρένα προσπαθώντας να φοβίσουν το ένα το άλλο, και επειδή κανέναδεν θα σταμάτα να βρυχάται, θα καταλάβουν ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει.

Είναι μία ιδιαίτερη στιγμή σήμερα, όπου ιδιαίτερες ενέργειες ρέουν στον πλανήτη. Ξέρουμε ότιυπάρχει το ερώτημα για τους Δελφούς και θα απαντήσουμε, θα δώσουμε κάποιεςπληροφορίες για αυτό, αυτή τη στιγμή. Είναι μία ώρα, αυτό το ηλιοστάσιο, όπουπράγματι απίστευτα υψηλές φωτονικές ενέργειεςεισρέουν μέσα στην πραγματικότητα όλης της Γης, που ενεργοποιούν τιςδιαδρομές του Ενός που επιστρέφει στην Πηγή. Ενεργοποιούν τους τρόπους μέσαστον εαυτό σας, που μπορείτε να σκεφτείτε ενοποιημένα, να νοιώσετε ενοποιημένα,να δράσετε ενοποιημένα, και να πάψετε να είστε εσωτερικά διχασμένοι. Αυτή ηφωτονική ροή συμβαίνει ιδιαίτερα στον χώρο στον οποίο τώρα βρίσκεστε (Δελφοί),και έχουν συνδεθεί πολλές ενέργειες από πολλά διαφορετικά φάσματα. Αχ, και ναμπορούσατε να δείτε πόσα φάσματα είναι τώρα παρόντα! Αχ, και να μπορούσατε ναδείτε πόσοι πολιτισμοί είναι τώρα παρόντες! Αχ, και να μπορούσατε ναυποψιαστείτε όταν ήσασταν μέσα στον πυρήνα του πεδίου της δύναμης (στο Ναό τουΑπόλλωνα), το τι ακριβώς γινόταν! Είναι καλό ότι δεν μπορείτε να τα υποψιαστείτεπλήρως, γιατί δεν νομίζουμε ότι θα το χώραγε η ροή της βιολογίας σας αυτή τηστιγμή!

Επιστρέφουμε λοιπόν στην ενέργεια των Δελφών, για να μιλήσουμε για τους Δελφούς. Θα παραλληλίσουμετην πραγματικότητα της Γαίας με ένα μωρό. Κάθε μωρό για να μπορεί να μεγαλώνειέχει έναν ομφάλιο λώρο, που το συνδέει με τη μητέρα του. Σωστά; Σωστά.Φανταστείτε λοιπόν, πως όταν η σύλληψη της ιδέας της αποκοπής συνέβη, ηενέργεια διέστειλε το χώρο και τον χρόνο και άνοιξε έναν καινούργιο χώρο καιχρόνο, μέσα στον οποίο αναπτύχθηκε ένα Ηλιακό σύστημα. Ο Ήλιος έφερε τηνκατανόηση της συνειδητότητας και τηςαποκοπής και του Ενός. Η Γαία ήταν ηεξωτερική υλική επίγνωση της ιδέας της αποκοπής.

Καθώς η ιδέα της αποκοπής, και οι σκέψεις του τι μπορούσε να συμβεί μέσα στην συνειδητότητα αποκοπήςάρχισαν να ρέουν, η ροή αυτή άρχισε να τρέφει το βρέφος που ονομάστηκε ΓΑΙΑ.Αυτό το βρέφος ήταν το βρέφος μέσα στο οποίο θα μπορούσε η συνειδητότητα ναθυμηθεί τι είναι και ν' ανακαλύψει ότι ανήκει σ' ένα πολύ μεγαλύτερο πεδίοεπίγνωσης από το πεδίο της αποκοπής. Καθώς η ιδέα της αποκοπής τροφοδοτείτο μεπερισσότερες σκέψεις, η Γαία μεγάλωνε και έγινε Πλανήτης. Ο ομφάλιος λώρος μετον οποίον τρεφόταν η ιδέα αντιστοιχεί στο χώρο τον Δελφών. Υπάρχει ενεργειακά,μια τεράστια σκουληκότρυπα, ένα τούνελ χώρου και χρόνου, που ενώνει τους Δελφούς με τον χώρο και τονχρόνο πριν την διαστολή, πριν να υπάρξει η ιδέα της αποκοπής. Αυτό τοτούνελ του χώρου και του χρόνου που ενώνει το χώρο των Δελφών με το χωροχρόνοπριν αποκοπεί, είναι ο λόγος που όταν ένα όν βρίσκεται μέσα στον συγκεκριμένολώρο είναι πολύ πιο εύκολο να λάβει καθοδήγηση από το άχρονο ή από αυτό πουείναι πέρα από τον χρόνο της Γης.

Όταν κάποιος είναι μέσα στο πεδίο του ομφάλιου λώρου των Δελφών, στην πραγματικότητα βρίσκεταιστην απόληξη ενός Σωλήνα του Σύμπαντοςπου ενώνει και εμπλουτίζεται. Ενώνει την συνειδητότητα πριν την αποκοπή με τηνσυνειδητότητα μετά την αποκοπή. Και εμπλουτίζεται και από τις δύοσυνειδητότητες. Όταν λοιπόν βρίσκεται κάποιος στην απόληξη του σωλήνα, στοπεδίο κατάληξης του, στους Δελφούς, είναι πολύ εύκολο να λάβει καθοδήγηση. Είναιπολύ εύκολο να ακούσει τη σοφία των δασκάλων του, είναι πολύ εύκολο νασυναισθανθεί την ποιότητα του Ανώτερου Εαυτού του, είναι πολύ πιο εύκολο νασυνδεθεί και να συντονισθεί με μία υψηλότερη νοημοσύνη. Βγαίνοντας από τουςχώρους και τους χρόνους, είναι πολύ πιο εύκολο να ταξιδέψει μέσα σε πεδία υψηλότερηςνοημοσύνης, και είναι επομένως πολύ πιο εύκολο να κάνει θεραπεία, και ναεκδηλώσει θαύματα.

Οι Δελφοί δεν έχουν βρεθεί ποτέ κάτω από το πεδίο του Υγρού, της Θάλασσας. Έχουν βρεθεί να είναιόμως στο όριο του υγρού με το έδαφος. Εδώ ήταν ο πρώτος χώρος που κυριολεκτικάδομήθηκε η ύλη, όταν η ιδέα της αποκοπής άρχισε να σταθεροποιείται και οιενέργειες της σκέψης γύρω από την αποκοπή δημιούργησαν τόσο μεγάλη συμπύκνωση πουέφτασαν σε υλική εκδήλωση.

Οι Δελφοί λοιπόν δεν μόνο ο Ομφάλιος λώρος αυτού του Βρέφους και της Γαίας, αλλά είναι επίσης και ο τροφοδοτικός σωλήνας που ενώνει αυτό τοβρέφος τη Γαία και αυτό τη συνειδητότητα, με την Μεγάλη Μητέρα. Με τημεγάλη τροφό. Με το Ιερό θηλυκό, και την Συμπαντική ψυχή. Οι Δελφοί και ηενέργεια της περιοχής έχουν γίνει στόχος και αντικείμενο, πολλών πολέμωνανάμεσα σε αδελφότητες. Πολλών ψυχικών πολέμων. Είναι απίστευτο το πώςφαίνονται τόσο ήρεμα τα πράγματα, και πως φαίνονταν τόσο ήσυχα και ήρεμα, τηνώρα που αδελφότητες και μυστικά τάγματα απ' όλη τη Γη έκαναν ψυχικές επιδρομέςστο πεδίο των Δελφών, με στόχο να καταλάβουν τον αιθερικο Ναό ακριβώς πάνω απότον Ιερό χώρο. Ο Αιθερικός Ιερός Ναός είναι η αρχή του τούνελ προς τιςυψηλότερες συχνότητες νοημοσύνης.

Φανταστείτε λοιπόν πάνω από το θόλο των Δελφών να υπάρχει κυριολεκτικά μια σκουληκότρυπα, μια δίνη,η οποία μεταφέρει τις ενέργειες από εσάς προς τα αλλού και από αλλού προς εσάς.Φανταστείτε τώρα ότι η τελική της απόληξη στην άλλη μεριά, δεν είναι απλώς οιΠλειάδες, δεν είναι ο Σείριος, δεν είναι ο Αρκτούρος, δεν είναι ο Ωρίωνας, δενείναι καν αυτός ο Γαλαξίας - όλα αυτά είναι σταθμοί. Φανταστείτε ότι η πλήρηςαπόληξη, εκεί που καταλήγει αυτή η ενεργειακή σκουληκότρυπα, είναι το πεδίονπου ονομάσαμε ΕΝΑ. Το πεδίο πριν την αποκοπή. Επειδή αυτή η ενεργειακήσκουληκότρυπα λοιπόν περνά κατά μήκος όλου του χρόνου και καταλήγει εδώ, όλοιοι ενδιάμεσοι σταθμοί, πολιτισμοί που αναφέραμε και πολλοί άλλοι, όλοι ρέουνμέσα από αυτήν προκειμένου να συνδεθούν με την γαία. Ρέουν μέσα από αυτήν γιατίγνωρίζουν ότι αυτή είναι μία ασφαλής ψυχικά διαδρομή, για να έρθουν ναεπιδράσουν στο πεδίο της αποκοπής και έτσι να αλλάξουν πιο λεπτοφυή πεδία στητέταρτη, πέμπτη, έκτη, και έβδομη διάσταση.

Επίσης, μέσα από αυτό το πεδίο, μέσα από το λώρο του μωρού, ρέουνοι ενέργειες των δασκάλων και των οδηγών, προς κάθε ψυχή μέσα στον Πλανήτη.Είναι μέσα από δω που περνά η ζωτική τροφή, όχι μόνο η ζωτική ενέργεια, προςκάθε ψυχή που φιλοξενείται πάνω σε αυτό τον κόσμο. Όλο το βρέφος ζει χάρη στονομφάλιο λώρο. Όλη η Γαία εξελίσσεται χάρη στη διατήρηση αυτής της ενεργειακής διαδρομής.Κάποιες φορές σε κάποιες εποχές, η διέλευση ήταν πολύ περιορισμένη, διαφυλαγμένηγια ελάχιστους.

Ήταν πολλοί αυτοί που έβαλαν ένα στοίχημα, στο μήκος των χρόνων, ότι θα μπορούσαν να κάνουν επίσχεση τηςδιαδρομής. Ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν την σκουληκότρυπα, με στόχο ναφτάσουν στο πεδίο του ΕΝΟΣ, και να αλλάζουν το πρόγραμμα του ΕΝΑ, με στόχο ναπάψει να υπάρχει η μνήμη του Ενός, και άρα η μνήμη της Πηγής. Με μεγάλη χαράσας λέμε πως τίποτα από αυτά δεν πέτυχε. Και για αυτό αγαπητοί φίλοι είναι σίγουρο,ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος μέσα στην δική σας μεγάλη αλλαγή τηςπραγματικότητας να έχετε αγωνία. Πάντα υπήρχαν μνηστήρες, πάντα υπήρχαν επιβουλές,τελικά όμως στο μήκος του χρόνου ποτέ δεν κατάφεραν ν' αποκτήσουν αυτό πουήθελαν, και αυτό που επιζητούσαν.

Μπορεί λοιπόν να είστε ήσυχοι και να κοιμάστε πολύ ήρεμα, γνωρίζοντας πως όλα έχουν ετοιμαστεί στομήκος του χρόνου, πως το σκοτάδι και η αποκοπή και η ενότητα και το Ένα και τοΦως, όλα έχουν ετοιμαστεί, όλα έχουν τσεκαριστεί. Ζείτε την εποχή όπου όλα αυτάπου ετοιμάστηκαν βγάζουν τους καρπούς τους, τ' αποτελέσματα. Δεν έχετε κανένανλόγο λοιπόν να έχετε οποιαδήποτε αγωνία, για το αν η ειρήνη και η αλληλεγγύη θακαταφέρουν να επικρατήσουν. Θα καταφέρουν και θα επικρατήσουν! Όπως ο λώρος τηςΓαίας διατηρήθηκε ενωμένος με το πεδίο του Ενός, έτσι και το μέλλον προς την ειρήνη είναι εγγυημένο από το ίδιο πεδίο. Μηνέχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι πολύ κοντά στη δική σας πόρτα.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχετε αγωνία για το τρίτο τρίμηνο της Μεγάλης Κύησης. Το μωρό αν ήταν θαείχε αποβληθεί στο πρώτο τρίμηνο, που ήταν και το πιο δύσκολο από όλα τα άλλα.Ο κρίσιμος χωροχρόνος ήταν το πρώτο τρίμηνο. Έχετε καταφέρει να βρίσκεστε στοτέλος του πρώτου Εξαμήνου, και με πολύ χαρά σας λέμε, πως αυτή η εγκυμοσύνη εξελίσσεται πολύ ομαλά.

Ναι, έχουν καταργηθεί, αναιρεθεί και αποβληθεί πάρα πολλά σχέδια, αμέτρητα σχέδια, αμέτρητων δυνάμεων,για το τι θα ήθελαν να γίνει πάνω στη Γαία. Με πολύ μεγάλη χαρά σας λέμε, πωςόλα τα σχέδια έχουν ακυρωθεί! Όλες οι δυσοίωνες προβλέψεις έχουν υπερκεραστεί.Έχετε πάει πολύ παρακάτω σε νέες δυναμικές. Και γι' αυτό τίποτα κοσμογονικά καταστροφικό δεν πρόκειται να δείτε γύρω σας.

Βαδίστε από εδώ και πέρα, προς την ολοκλήρωση της εγκυμοσύνης και την χαρμόσυνη γέννα της Ειρήνης,με χάρη, χαρά και χαλαρότητα. Αυτά τα τρία συστατικά χρειάζεστε. Αυτά τα τρίασυστατικά καλλιεργήστε για να έχετε εσείς και όλη η ανθρωπότητα μία εξαίσιαγέννα!

θα μας επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε λέγοντας το εξής:

Από το πεδίο του Ενός που γνωρίζει ότι είναι πεπρωμένο του να επιστρέψει στον Εαυτό του, και πώς κάθεβήμα βρίσκεται εγγύτερα στο σπίτι του, στο πεδίο του Ενός μέσα σε κάθε έναν απόεσάς, ΧΑΛΑΡΟΤΗΤΑ, ΧΑΡΑ και ΧΑΡΙΣ!

Και έτσι είναι!  


Απομαγνητοφώνηση:Αγγελική Βασιλοπούλου

©Ανώτερη Επικοινωνία, Χαριτίνη Χριστάκου