Σμαραγδένιος Κύκλος


Συμπαντική Ευφυία από τον Σείριο

16 Οκτωβρίου 2010

Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι,

Επί χιλιετίες η πορεία της γης καθοδηγείται από τους παλμούς και τις συχνότητες του ήλιου. Ο ήλιος είναι ο αδιάκοπος και συνεχής σύντροφος της Γαίας στο μακρύ της ταξίδι στο χρόνο και είναι εκείνος που καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν και εξελίσσονται μέσα στην ανθρώπινη πραγματικότητα, στην γήινη συχνότητα.

Οι ανθρώπινες εμπειρίες είναι πολύ ιδιαίτερες για την συμπαντική εμπειρία. Είναι ιδιαίτερης ποιότητας και ιδιαίτερης ποικιλίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν προσπαθώντας να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο μέσα στο πεδίο της Γης αλλά σε σχέση με τις κοσμικές ροές των πραγμάτων.

Ξεκινήσαμε αναφερόμενοι στον Ήλιο γιατί ο Ήλιος είναι η μεγάλη λεωφόρος μέσα από την οποία κατευθύνονται οι παλμοί και οι διάφορες συχνότητες προς την γήινη πραγματικότητα. Αυτές τις συχνότητες μπορεί να μην μπορείτε να τις αντιληφθείτε σαν πραγματικά κομμάτια της πραγματικότητάς σας, μπορεί να μην μπορείτε να τις αναγνωρίσετε κάθε μια με την ποιότητα και την συχνότητά της, εντούτοις είναι αυτοί οι τεράστιοι παλμοί οι οποίοι διοχετεύονται από την ηλιακή συνειδητότητα προς την Γαία, οι οποίοι καθορίζουν και προσδιορίζουν την δυναμική που αναπτύσσουν τα πράγματα, την γενικότερη κατεύθυνση της πραγματικότητας που αφορά την γη. Δεν προκαθορίζουν τις συγκεκριμένες επιλογές, προκαθορίζουν όμως το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι επιλογές. 

Εννοούμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με το ηλιακό πεδίο είναι σαν να έρχεται κάθε μέρα, κάθε ώρα ο δημιουργός σε σας και μέσα στο μήκος πολλών μηνών ουσιαστικά να διδάσκει και να κατευθύνει το νου, την συνειδητότητά σας και το συναίσθημά σας σε μια συγκεκριμένη σειρά γεγονότων και εμπειριών. Ένα πιο απτό παράδειγμα θα ήταν να σας πούμε ότι δεν βρίσκεστε στην εποχή όπου ο ηλιακός παλμός καλούσε την Γαία και επομένως και εσάς ατομικά τον καθένα να μάθετε πώς να οργανώνεστε σε μικρές ή μεγάλες κοινωνίες, να μάθετε πώς να φτιάχνετε βιβλία, πώς να δημιουργείτε ηλεκτρισμό, πώς να βάζετε τις πρώτες στοιχειώδεις δομές ενός υψηλότερου συνειδησιακά πολιτισμού. Βρίσκεστε σε μια άλλη περίοδο όπου ο ηλιακός παλμός συντροφεύει την Γαία, κατευθύνοντας την Γαία στις επιλογές που θα την οδηγήσουν σε ελευθερία, σε ελεύθερη συνειδητότητα και σε αυτό-προσδιορισμό της συνειδητότητάς της.

Αυτός όλος ο παλμός τον οποίον εσείς ίσως μπορείτε να αισθανθείτε μέσα σας ότι είναι ο παλμός που κινείται από την Πηγή προς Ήλιο και από τον Ήλιο προς την Γαία, που είναι ο παλμός για το που πάνε τα πράγματα για αυτή την μεγάλη φυλή της ανθρωπότητας, δεν είναι αυτόνομος και αυθύπαρκτος ή αν θέλετε, ανεξάρτητος μέσα στην κοσμική ροή των πραγμάτων. Η εποχή που διανύετε χαρακτηρίζεται από την ανάγκη αύξησης της διάκρισής σας, χαρακτηρίζεται από την κυρίως φάση όπου η Γαία καλείται να εμπιστευτεί την ικανότητά της να αυτό-προσδιοριστεί, την ικανότητά της να είναι μια ελεύθερη συνειδητότητα μέσα στο Σύμπαν. Αυτό σημαίνει πως για κάθε ανθρώπινο ον επάνω στη Γαία τα ζητούμενα είναι αυτά τα δύο, ο αυτό-προσδιορισμός και η αξίωση της ελευθερίας  της συνειδητότητας.

Αυτή η γενική κατεύθυνση της ροής της ζωής που έρχεται από τον Ήλιο είναι σε συνδυασμό με πολλές άλλες ροές. Εξηγούμε: επειδή η εποχή είναι εποχή αύξησης της διάκρισης και εμπιστοσύνης στην διάκρισή σας, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να είστε ελεύθεροι και δεν μπορείτε να αυτό-προσδιοριστείτε, καταλαβαίνετε ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα εμφανιστεί και θα εκδηλωθεί μέσα στην πραγματικότητα της Γαίας και το αντίπαλο δέος, η πρόκληση, το ερέθισμα, για να μπορέσετε να κάνετε αυτό το βήμα αυτοπροσδιορισμού και αξίωση της ελευθερίας σας. Αυτό σημαίνει πως η πραγματικότητα της Γαίας πλημμυρίζει και υπερχειλίζει από συχνότητες νοητικές. Είναι συχνότητες νοητικές γιατί βρίσκεστε στο επίκεντρο ενός ανεμοστρόβιλου ιδεών, σκέψεων πληροφοριών, που δεν θα τις πούμε σήμερα τόσο πολύ σαν πληροφορίες, όσο σκέψεις και ιδέες. Είναι σαν ο νους σας, η διάνοια σας η οποία συνδέεται με τη διάνοια του ήλιου, να διευρύνεται τόσο πολύ που να προσπαθεί να κρατήσει παράλληλα και ταυτόχρονα έναν Ν αριθμό ιδεών και σκέψεων, μερικές φορές αντιφατικών μεταξύ τους, άλλες φορές καθαρά συγκρουσιακό μεταξύ τους, άλλες φορές ασύνδετων μεταξύ τους. Αυτή είναι μια άσκηση στην δική σας ικανότητα διάκρισης και είναι μια άσκηση στην δική σας ικανότητα να φέρετε μέσα στο διανοητικό πεδίο του εαυτού σας μεγάλη ποικιλία ιδεών και σκέψεων. Αυτή η κίνηση έγχυσης μέσα στην Γαία πολύ μεγάλων ροών ιδεών και σκέψεων συνδέεται και με τον Σείριο όπως συνδέεται και με την Αλκυόνη. Όμως για την παρούσα περίοδο θα πούμε ότι η κυρίαρχη ενέργεια η οποία πλημμυρίζει με ιδέες και σκέψεις την ανθρωπότητα έρχεται μέσα από τον Ήλιο του Σείριου. Επομένως ο σύντροφος της Γαίας, ο δικός σας Ήλιος σε συνδυασμό με τον σύντροφό του τον Ήλιο του Σείριου είναι αυτοί οι οποίοι επιτρέπουν αυτή την υπερβολική ίσως τροφοδοσία ιδεών και σκέψεων μέσα στα νοητικά σας πεδία.

Την προηγούμενη ακριβώς φορά σας λέγαμε ότι για να είστε καλά πρέπει να κοιτάτε την Γαία και θα προχωρήσουμε λίγο σήμερα για να καταλάβετε την εικόνα καλύτερα. Για να μπορείτε να λειτουργείτε σαν ένα βιολογικό ανθρώπινο ηλιακό ον, το οποίο σημαίνει ένα βιολογικό ανθρώπινο πνευματικό ον, άρα σαν μια αυτορυθμιζόμενη, αυτοπροσδιοριζόμενη ελεύθερη συνειδητότητα χρειάζεται να έχετε μια πολύ σαφή ταυτότητα του που ανήκετε, και αυτό αφορά την Γη, ώστε οι ενέργειες οι οποίες παραλαμβάνονται μέσα στα νοητικά σας σώματα να μπορούν να βρίσκουν την σωστή ροή και την σωστή διάθεση μέσα στο πεδίο σας. Θέλουμε να πούμε με αυτό πως δεν είναι ζητούμενο μέσα στα μεγάλα πεδία διανόησης όπως είναι τα ηλιακά πεδία διανόησης η παράλληλη διάθεση ενέργειας σε όλες τις ιδέες και σκέψεις. Η ευφυΐα χαρακτηρίζεται από την ικανότητα αυτόματης εγγενούς ιεράρχησης των σημαντικών ιδεών και σκέψεων. Αυτό γίνεται, θα το λέγαμε, με την μεσολάβηση μιας θείας χάρης την οποία σε σας ως ανθρώπους την δίνει η εμπιστοσύνη. Αν έχετε εμπιστοσύνη στην πνευματική σας υπόσταση, εάν έχετε μια αισθαντική σύνδεση με την Γαία μέσα στην συνειδητότητα της οποίας κατοικείτε, αυτομάτως η εμπιστοσύνη σας δημιουργεί ιεραρχική κλιμάκωση των ιδεών και σκέψεων. Είναι σαν η ίδια η εμπιστοσύνη με τα πόδια σας γερά να συνδέονται με την Γη, να καθαρίζει αξιολογώντας την ποικιλία σκέψεων και ιδεών που υπάρχουν στο νου σας. Ο νους σας καλείται να εξοικειωθεί και να διαχειριστεί μεγάλα πεδία σκέψεων, αντιφατικά, συμπληρωματικά, διαφορετικά, όχι απαραίτητα συνδυαστικά.  Ο νους καλείται να ανέβει σε απόδοση ικανοτήτων διαχείρισης δεν καλείστε να μπείτε σε θολούρα ή μπέρδεμα, καλείστε να αναπτύξετε την σύνδεση με την Γαία και την εμπιστοσύνη στην πνευματική σας υπόσταση ώστε ο νους σας αυτόματα να μπορεί να χειρίζεται την πληθώρα των ροών που έρχονται. Οι ηλιακές καταιγίδες ή οι ηλιακές θύελλες φαίνονται να έρχονται από τον Ήλιο τον σύντροφο της Γαίας, εντούτοις καθοδηγούνται με τους παλμούς του Σείριου και της Αλκυόνης. Ο Σειριακός πολιτισμός αυτή την περίοδο, γεμίζει τις αντλίες του νου του Ήλιου σας και του νου της Γαίας με ιδέες και σκέψεις. Δεν μπορείτε να φτάσετε στην ελευθερία της συνειδητότητας με περιορισμένο νοητικό πεδίο.

Η διαχείριση του νοητικού πεδίου είναι καταλυτική για να μπορείτε να σταθείτε ως ισότιμα πλήρη αυτοπροσδιοριζόμενα όντα μέσα στον Γαλαξία. Πιστέψτε μας ότι αυτή η ικανότητα διανοητικής διαχείρισης, δεν είναι κάτι πραγματικά πολύπλοκο γιατί είναι κάτι ενστικτώδες. Δημιουργείται μέσα από τον παλμό της θεϊκής σας σύνδεσης, μέσα από τον παλμό της επαφής με την ψυχής σας και μέσα από την εμπιστοσύνη σας στην χάρη που κατοικεί μέσα στα κύτταρά σας. Αν νομίζετε ότι οι Σύριοι, ο Σείριος νους είναι ένας νους ενός υπολογιστή που κάνει χιλιάδες πράξεις το δευτερόλεπτο, θα σας πούμε ότι δεν είναι έτσι. Όσο πιο υψηλά ανεβαίνει η συνειδητότητα τόσο πιο εγγενώς ο νους καθίσταται πιο ικανός να διαχειρίζεται μεγάλα πεδία ιδεών και σκέψεων, τόσο πιο αυτόματα έχει την ικανότητα να διαφοροποιεί, να αξιολογεί και να εστιάζει στα σημεία τα οποία για εκείνον είναι πραγματικά ουσιώδη. Αυτό αναπτύσσεται και θα αναπτυχθεί τους επόμενους δέκα μήνες που εξελίσσονται πάνω στην Γαία. Στον δικό σας χώρο και χρόνο αυτή την στιγμή, η πραγματικότητα θα εμφανιστεί να παίρνει πολύ περίεργες και ποικίλες αποχρώσεις. Αυτό είναι επειδή το ζητούμενο είναι η αύξηση της διάκρισής σας, η εμπιστοσύνη σας στο νου σας, η εμπιστοσύνη σας στην αντίληψή σας, για να φτάσετε στην ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού, θα διαπιστώσετε πώς η πραγματικότητα σας θα βρίθει από πληροφορίες όπως τις λέτε, από σκέψεις όμως στην πραγματικότητα και ιδέες. Θα βρίθει από ιδέες θετικές, αρνητικές. Θα βρίθει από ιδέες διαφόρων χρωμάτων, διαφόρων εντάσεων, διαφόρων τάσεων και διαφόρων προδιαθέσεων. Δημιουργείται κυριολεκτικά ένας ιστός γύρω από την ανθρώπινη συνειδητότητα την κάθε ατομική ανθρώπινη συνειδητότητα, που είναι σαν να βρίσκεστε σε ένα απίθανα συμπυκνωμένο κουκούλι ενέργειας και να προσπαθείτε να βγάλετε άκρη να ξεδιαλύνετε τα νήματα γιατί γίνονται σαν κουβάρι. Αυτό μπορεί να φανεί σαν μια ακόμη πρόκληση, και είναι σε ένα βαθμό, αλλά μπορεί να είναι και μια πραγματικά πολύ χαρισματική εμπειρία. Γιατί αν ανοίξετε στην εγγενή εμπιστοσύνη σας, στην ανώτερή σας υπόσταση και η καρδιά σας ακουμπάει στην Γαία, θα δείτε πόσο απλά γίνονται τα πολύπλοκα και πόσο οι τεράστιες συνθέσεις που δημιουργούνται έχουν αυτονόητους συνειρμούς και αυτονόητα δεδομένα. Η λειτουργία της συνειδητότητας της αποκοπής είναι πάντα το να δημιουργήσει ψεύτικες πολυπλοκότητες. Σε ένα βαθμό γίνεται και γινόταν εφικτό όταν είσαστε στην συνειδητότητα της αποκοπής ακριβώς γιατί δεν υπήρχε καμιά εσωτερική αναπτυγμένη εμπιστοσύνη στην πνευματική υπόσταση. Ακριβώς γιατί το αισθαντικό πεδίο δεν είχε καμία σύνδεση με το πεδίο στο οποίο βρίσκεστε. Οι δυνάμεις που ζητούν τον εξουσιασμό αυτής της πραγματικότητας, που άρα είναι πολέμιες στον ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό ενός ανθρώπινου όντος, θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό τον υπερκορεσμό των πληροφοριών, ιδεών και σκέψεων, τάσεων και προδιαθέσεων προκειμένου απλώς να χάσετε τον δρόμο σας, προκειμένου να μην μπορείτε να δημιουργήσετε έναν υγιή συνειρμό σκέψεων.

Η δική σας θέση και το δικό σας όπλο σε αυτή την τάση των πραγμάτων είναι πολύ απλό, είναι αυτό που λέγατε από την αρχή του αυτογνωσιακού σας ταξιδιού: πρέπει να έχετε τον νου σας στον ουρανό και τα πόδια σας στην Γαία. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά σας πρέπει να ανήκει στον  χώρο που σας δίνει ζωή και ο νους σας να νιώθει εμπιστοσύνη στην ανώτερή σας διάνοια. Έτσι μπορείτε μια στημένη πρόκληση να την διαχειριστείτε με ένα τρόπο χαρισματικό και αντάξιο του μεγαλείου της εμπειρίας σας και του εαυτού σας. Θα παρατηρήσετε  το τι συμβαίνει στα ΜΜΕ είτε προφορικά είτε γραπτά. Θα παρατηρήσετε ότι οι πληροφορίες ρέουν από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα το δείτε όλο και πιο έντονα να θέλουν να καλύψουν όλες τις πιθανές τάσεις της συνειδητότητας, όλες τις πιθανές προδιαθέσεις της ανθρώπινης συνειδητότητας., όλες τις πιθανές ψυχολογικές τάσεις τις ανθρώπινης συνειδητότητας. Θα δείτε πληροφορίες απόψεις, θέσεις φιλοσοφικές, καινούργιες τοποθετήσεις στα πράγματα που θα μπορούν δυνητικά να σας σαστίσουν. Να αισθανθείτε ότι βρίσκεστε σε μια καινούργια Βαβυλώνα. Αυτή την φορά όμως η δική σας Βαβυλώνα, την οποία την ζείτε και έχετε αρχίσει ήδη να την ζείτε, έχει πολύ εύκολη και χαρισματική λύση. Ζείτε την Βαβυλωνιακή κατάσταση της ανθρωπότητας με στόχο να ολοκληρώσετε αυτή την πολύ ουσιώδη διαδικασία εμπιστοσύνης στον εαυτό σας, διάκρισης στον εαυτό σας και αξίωσης της ελευθερίας του αυτοπροσδιορισμού σας.

Εάν ήταν  το τέλος να ήταν δυσάρεστο σας λέμε χωρίς κανένα ενδοιασμό ότι θα είχε συμβεί. Θα είχε ήδη δοθεί το τέλος. Αυτό σας το λέμε γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς δεν τρέχουν αυτή την στιγμή οι δυνατότητες σας απλώς βολιδοσκοπώντας μια απλή πιθανότητα επιτυχίας. Πραγματικά οι πιθανότητες των πραγμάτων είναι υπέρ σας. Έχετε εύκολα τα πεδία σας έτοιμα για να είσαστε αισθαντικά συνδεδεμένοι με την Γη και να νιώθετε ασφάλεια και προστασία από την Γη και επίσης έχετε έτοιμα τα πεδία σας νοητικά μέσα από όλα αυτά που έχετε γνωριστεί για να δημιουργήσετε αυτή την άρρηκτη εμπιστοσύνη στον ανώτερο σας νου. Αυτά τα δύο τόσο απλά εργαλεία που αναπτύξατε είναι τα διαβατήρια σας για να λήξει η επόμενη Βαβυλώνα. Είναι τα διαβατήρια σας γιατί αυτά τα δύο μιλούν μια συμπαντική γλώσσα, μιλούν στον ίδιο κωδικό συνειδητότητας. Οι Σείριοι φίλοι σας οι οποίοι στέλνουν τους παλμούς στον Ήλιο και από τον Ήλιο τους παραλαμβάνετε εσείς στην Γη, γνωρίζουν πολύ καλά αυτή την συμπαντική γλώσσα. Ακόμη και αυτοί οι ηλιακοί παλμοί και οι ηλιακές Θύελλες διαποτίζονται από την μια συμπαντική γλώσσα που ενώνει τον νου με την καρδιά. Αυτή την μια συμπαντική γλώσσα καλείστε να ενεργοποιήσετε, γιατί σε αυτήν μπορείτε να στηριχτείτε για τον συγκεχυμένο βαβυλώνιο καιρό που έρχεται. Η διάκριση δεν θα είναι κάτι που θα γίνει στην θεωρία, είναι κάτι που θα σας χρειαστεί κάθε μέρα στην πράξη. Θα σας χρειαστεί να έχετε ασφάλεια ψυχική από την Γη και θα σας χρειαστεί να νιώθετε ψυχικά εμπιστοσύνη στην επουράνια πνευματική σας υπόσταση.

Οι Σείριοι κατακλύζουν αυτήν την περίοδο την Γη και την κατακλύζουν με δύο τρόπους. Ένα μέσω των ενεργειακών συχνοτήτων της ροής των πληροφοριών και δύο μέσα από τις ενεργοποιήσεις τις οποίες κάνουν σε σημεία κλειδιά του γήινου πεδίου. Η Σείρια ενέργεια βρίσκεται σε μια φάση καινούργιας αφύπνισης, ενεργοποίησης μέσα στο πεδίο της Γης και σαν Σείρια ενέργεια αυτό που θέλουμε να καταλάβετε είναι ότι σήμερα δεν μιλάμε για μια συνειδητότητα αριθμολογικής κωδικοποίησης της ζωής, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες πληροφοριών που αφορούν την δομή της δική σας ανώτερης συνειδητότητας. Η ενεργοποίηση που συμβαίνει στον Σειριακό νου που φιλοξενείται μέσα στην Γη και στο δικτύωμά της αφορά την ανάκτηση μέρους της δικής σας υψηλότερης, γρηγορότερης, ευφυέστερης διάνοιας. Θα γίνεται πιο έξυπνοι εφόσον δεν θέλετε να μείνετε πιο χαζοί. Είναι σαν να γίνονται τόσο εύκολα τα πράγματα για την ανθρώπινη ευφυία που μόνο όσοι κυριολεκτικά δεν θέλουν να γίνουν πιο ευφυείς θα παραμείνουν σε χαμηλότερα επίπεδα αντίληψης και συνειδητότητας. Τα ξεκλειδώματα που συμβαίνουν στο Σειριακό πεδίο μέσα στην Γη είναι πολύ σημαντικά για την ανθρώπινη ευφυία, καθώς η ανθρώπινη βιολογία έχει κωδικοποιηθεί με βάση τις δομές της Σειριακής ενέργειας και την συχνότητα της Σειριακής Ευφυΐας.

Αυτό, αγαπητοί φίλοι, εν δυνάμει σημαίνει πώς μπορείτε να είστε ευφυέστεροι και από μια μεγάλη ομάδα δημιουργών σας, καθώς οι δημιουργοί σας, σάς έχουν προικίσει με όλες τις δικές τους δεξιότητες και ικανότητες, αλλά εσείς έχετε και κάτι ακόμα. Έχετε την ευφυΐα και την συνειδητότητα της Γαίας μαζί σας.

Μέρος των δημιουργών σας απελευθερώνει κωδικούς μέσα στην συνειδητότητα και είναι το δικό τους δώρο στο πλήρωμα του χρόνου ή αν θέλετε είναι μια δική τους πρόσκληση στο πλήρωμα του χρόνου να ενωθείτε με τα ανώτερα μέρη του δικού σας νου, με τις ανώτερες σκέψεις μέσα στον δικό σας νου. Με υψηλότερες εποπτείες και αντιλήψεις πραγμάτων μέσα στο νου σας. Οι μακρινοί δημιουργοί σας έρχονται προσκαλώντας σας να ενωθείτε μαζί τους και να σταθείτε μαζί τους ακριβώς στο ίδιο σκαλί συνειδητότητας, έχοντας μαζί και μια αποκτημένη σοφία, την σοφία του να σας καλέσουν να τους ξεπεράσετε. Σε ένα μέρος της διάνοιάς σας γνωρίζετε αυτό που θα ακούσετε αυτή την στιγμή όπως γνωρίζετε και πολλά από τα προηγούμενα. Εκείνοι που βοήθησαν να δημιουργηθεί αυτό που τώρα είναι το ανθρώπινο είδος μέσα από τα δικά τους μαθήματα στο χρόνο, επιθυμούν να δουν πλέον το δημιούργημα να ξεπερνά τον δημιουργό. Αυτό σημαίνει πώς οι δημιουργικές δυνάμεις της πραγματικότητας της Γης πριμοδοτούν αυτούς που τώρα είναι στη Γη, ως απόγονοί τους, με πολύ μεγαλύτερες ικανότητες και δώρα από αυτές που θα φανταζόσασταν. Πρόθεση συμπαντική της ηλιακής διάνοιας, όχι μόνο του δικού σας ήλιου, είναι τα δημιουργήματα παντού να ξεπεράσουν τους δημιουργούς.

Αυτό είναι ένας τεράστιος παλμός μέσα στο Σύμπαν, αυτό έχει καλέσει γαλαξίες καινούργιους να μετακινηθούν σε τροχιά και σε ταχύτητα. Αυτό έχει φέρει έναν άλλο συμπαντικό παλμό ο οποίος και από τους επιστήμονες έχει αρχίσει να ανιχνεύεται. Καινούργιες συνταρακτικές ανακαλύψεις θα γίνουν που αφορούν την ζωή στους γαλαξίες και στο Σύμπαν. Καινούργια συνταρακτικά δεδομένα θα έρθουν να περάσουν μέσα στη συνειδητότητα σας και όλα αυτά δεν είναι αληθινά άσχημες προκλήσεις, είναι δώρα από τον δημιουργό προς εσάς. Είναι χαρίσματα. Είναι μεγάλες ωθήσεις για να γίνετε αυτό που εγγενώς είστε.

Αγαπητοί μας φίλοι, κάθε πολιτισμός και κάθε συνειδητότητα μέσα στο Σύμπαν έχει πάντα ανταγωνιστές, έχει πάντα κάποιους τους οποίους καλείται να διαχειριστή, έχει πάντα τις δικές του προκλήσεις τις οποίες καλείται να λύσει. Στην ανθρωπότητα αυτή την στιγμή συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Έχουν έρθει εκείνοι που θέλουν να σας δουν να στέκεστε στα επίπεδα ευφυΐας που δικαιούστε και είναι και εκείνοι ακριβώς με την ίδια ενέργεια την χρησιμοποιούν για να μπουρδουκλώσουν και να θολώσουν τα ενεργειακά σας πεδία. Εσείς θα είστε εκείνοι οι οποίοι τελικά θα αποφασίσετε μέσα από τις επιλογές σας, το τι νομίζετε ότι δικαιούστε και αξίζετε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η προδιάθεση των παλμών σας οδηγεί στην ανάκτηση, σας οδηγεί στον ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους σας για να θελήσετε να μείνετε σε προηγούμενες ενεργειακές συχνότητες. Ελπίζουμε ότι η αγάπη της Γαίας την οποία αν επικαλεστείτε θα είναι εκεί για σας, θα σας δώσει ουσιαστικά, την ενθάρρυνση που χρειάζεστε για να αποδεχθείτε την ευφυία που εγγενώς έχετε την δύναμη να φέρετε μέσα στην βιολογική σας υπόσταση.

Μέχρι την επόμενη φορά ευχόμαστε η πρόθεσή σας να είναι να αποδεχθείτε με χάρη την υψηλότερη ευφυία που σας είναι διαθέσιμη. Να συνδέεστε με την Γαία με ένα τρόπο που σέβεστε την ίδια την Γαία και τιμάτε τον ίδιο τον εαυτό σας και να κρατάτε την εμπιστοσύνη στην ψυχή σας και στον ανώτερό σας εαυτό σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια αυτού του περιπετειώδους ταξιδιού που κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά να διακρίνετε με σοφία.

Και έτσι είναι.

Αυτά που θα ακούσετε είναι σαν υποσημειώσεις σε αυτά που ακούστηκαν.

1. Όσοι κατοικούν στο χώρο που ορίζεται ως Ελλάδα έχουν μια μεγαλύτερη ευχέρεια αποδοχής υψηλότερης ευφυΐας, υψηλότερης συνειδητότητας από ότι σε άλλα σημεία της γης, γιατί πριμοδοτούνται από την ενέργεια των προγόνων τους. Αυτό που θέλουν να πουν είναι πως εκείνοι που κατοικούσαν στον ίδιο χώρο για αιώνες και χιλιετίες είχαν γειώσει, είχαν περάσει στο γήινο πεδίο πολύ υψηλότερες συχνότητες ευφυΐας και αντιληπτικότητας οι οποίες συνδέονταν με τον Σείριο.

2. Η συχνότητα που λειτουργεί ο νους μέσα στον Ελλαδικό χώρο είναι πιο κοντά στην Σειριακή συχνότητα από οποιαδήποτε άλλη συχνότητα μέσα στο Γαλαξία και αυτό σημαίνει πως οι κάτοικοι αυτού του χώρου μπορούν να αποδειχθούν ότι είναι εγγενώς πολύ πιο ευφάνταστοι, πολύ πιο επινοητικοί, πολύ πιο δημιουργικοί και πολύ πιο οραματικά μπροστά, από τον νου των περισσοτέρων κατοίκων της Γης. Αυτή είναι μια πριμοδότηση λόγω του παρελθόντος που υπάρχει σε αυτό το χώρο και είναι μια πριμοδότηση που υπάρχει ιδιαίτερα σε όσους έχουν ζήσει εμπειρίες πολλούς φορές μέσα στον ίδιο αυτό χώρο.

3. Θα υπάρξουν για αρκετοί που πολύ εύκολα θα μπουν σε μια υψηλότερη ευφυΐα και θα βοηθήσουν να αναπτυχθούν και θα έρθουν στην Γη καινούργιες, ας τις πούμε φιλοσοφίες, κοσμοθεωρίες, όπως αυτές που κάποτε έφεραν κάποιοι άλλοι, που θα αφορούν καινούργια επίπεδα συνειδητότητας τα οποία δεν έχουν εξερευνηθεί γιατί είναι αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον για την ανθρωπότητα. Θα δημιουργηθούν οι καινούργιες λειτουργικές επιστήμες  και τα θεμέλια των καινούργιων λειτουργικών επιστημών που αφορούν την νέα συνειδητότητα του ανθρώπου και θα τεθούν τα νέα θεμέλια και οι νέες βάσεις πάνω στα οποία θα οδηγηθούν η ανθρωπινή σκέψη για τα επόμενα δύο χιλιάδες περίπου χρόνια της παρουσίας της.

Ακριβώς επειδή αυτός ο χώρος πριμοδοτείται με μια πολύ πιο στενή σύνδεση με την Σειριακή συχνότητα αυτός ο χώρος βομβαρδίζεται από αντιπερισπαστικές ενέργειες και συχνότητες ώστε να είναι υπάρξει πλήρης αποδιοργάνωση των συχνοτήτων του νου. Ζωδιακά αυτός ο χώρος για όσους είναι διαισθητικοί και ενορατικοί στην Αστρονομία, αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος σηκώνει παράλληλα ένα μεγάλο κάδο γεμάτο με βαριά μέταλλα και ένα μεγάλο κάδο γεμάτο με τις υψηλότερες συχνότητες που υπάρχουν. Αυτή την περίοδο αυτός ο χώρος θα κληθεί στην πράξη να καθορίσει την πορεία των πραγμάτων.

Μεγάλο μέρος των δημιουργών του ανθρώπινου είδους υπολογίζουν και εκτιμούν ότι η προδιάθεση που υπάρχει θα κάνει πολύ εύκολη αυτή την επιλογή για αυτούς που κατοικούν σε αυτό το χώρο. Αυτό που εκτιμούν ή βλέπουν στο χρόνο είναι ότι με ευκολία οι κάτοικοι ανακτούν μέρη της ευφυΐας και συνειδητότητας τα οποία τους αντιστοιχούν με μεγαλύτερη ευκολία από ότι θα μπορούσε να προβλεφτεί. Αστρολογικά είναι μια περίοδος οι επόμενοι έξη μήνες όπου θα ζήσετε το ή όλα ή τίποτε. Είναι μια περίοδος όπου καθόλου δεν θα μπορείτε να σταθείτε σε κανένα φράκτη, σε καμία μέση και σε καμία μέτρια δόνηση. Ή θα πάτε προς την μία πλευρά ή θα πάτε προς την άλλη πλευρά. Οι ίδιες οι ενέργειες ή θα σας τρελάνουν ή θα σας κάνουν πιο ευφυείς. Ή θα αποδεχτείτε την υψηλότερη στροφή μέσα στην αντίληψή σας μέσα από αγάπη και εμπιστοσύνη, ή θα μπλοκάρετε τελείως τα συστήματα σας. Αυτοί λοιπόν οι μήνες που  έρχονται είναι αυτοί οι οποίοι κυριολεκτικά θα χαρακτηριστούν από την ενέργεια του δέκα. Ή θα ολοκληρώσετε και θα κερδίσετε την μάχη ή το ένα και το μηδέν θα διασκορπιστούν στους πέντε ανέμους. Και επειδή τίποτε δεν γίνεται μάταια σε αυτό το σύμπαν καταλαβαίνετε ότι το Σύμπαν είναι ευνοϊκό για το δέκα. Το Σύμπαν έχει στήσει παλμούς που ευνοούν την ολοκλήρωση. Μόνο μέσα από την δική σας απροθυμία επιτυχίας μπορεί να σημειωθεί οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζείτε κάθε μέρα με την αγωνία, αυτό σημαίνει απλώς ότι είναι καλό να γνωρίζετε ότι σας δίνονται οι δυνατότητες για μια πολύ μεγάλη ολοκλήρωση μέσα στους μήνες που έρχονται. Για να δείτε τον εαυτό σας σε πολύ πιο ευφυή λειτουργία και για να αρχίσετε σταδιακά να φέρνετε αυτά τα νέα δεδομένα σκέψεων και ιδεών μέσα στην ανθρώπινη πραγματικότητα.

Προς το παρόν αυτά θα ακολουθήσουν και άλλα.

Αυτό το κομμάτι των υποσημειώσεων δίνεται από τον Σείριο Αρχάγγελο Ερμή προς όλους αυτούς οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με αυτό το υλικό και ο οποίος θα ξαναεπισκεφτεί το ανθρώπινο πεδίο για να μεταφέρει και άλλες πληροφορίες που αφορούν τις νέες επιστήμες και τις νέες λειτουργικές γνώσεις οι οποίες θα αρχίσουν να γίνονται δεκτές μέσα σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο.

Και έτσι είναι.


 © Χαριτίνη Χριστάκου