Σμαραγδένιος Κύκλος


Οι Μονάδες του Χρόνου και η θεραπεία της συνειδητότητας

Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2010

Αγαπητοί φίλοι, η σημερινή επικοινωνία που ξεκινά μαζί σας όχι μόνο με εσάς που είστε εδώ, αλλά με όλους εσάς που θα διαβάσετε ή θα ακούσετε όλα αυτά που λέγονται σε διαφορετικά σημεία του χρόνου, η σημερινή επικοινωνία γίνεται μέσα από την μεσολάβηση του πεδίου, αυτού που σας είναι γνωστός ως Ραφαήλ. Είναι ο Ραφαήλ ο οποίος θα διευκολύνει σήμερα τις ίνες των ενεργειών με τον Σετ, ο οποίος είναι εδώ και πάλι, προκειμένου να μεταφέρει σε σας σημαντικές πληροφορίες και μνήμες. Αυτή την στιγμή, μεταφέρουμε την ενέργεια στο πεδίο του Σετ, ώστε να ξεκινήσει η διήγηση του.

Υπάρχει και ένα χιούμορ από τον Ραφαήλ και σας το μεταφέρω: απευθύνεται στην Αναστασία αλλά και σε όλους γιατί θέλει να το ακούσετε και να γελάσετε: λέει πως σίγουρα η ενέργειά του αφορά όλους όσους «μένουν στο ράφι» γιατί είναι εκείνος ο οποίος θεραπεύει τα ζητήματα της μοναχικότητας που κάνουν τις ψυχές να μένουν μόνες τους, οπότε δεν είναι ούτε άδικο, ούτε λάθος το να πιστεύουμε ότι εκείνος είναι ο Αρχάγγελος για το ράφι. Είναι όντως ο θεραπευτής για τα ράφια!!!  

Και λέγοντας αυτά η ενέργεια διευκολύνθηκε και βρίσκεται στο πεδίο του Σετ.

       Αγαπητοί φίλοι, γίνεται μια προσαρμογή γιατί είναι πιο εύκολο να μιλάω μέσω της Χαριτίνης στο πρώτο πρόσωπο. Και έτσι θα ξεκινήσω χαιρετώντας καθένα από εσάς ατομικά. Δεν μπορώ να σας ασπαστώ, όπως κάνετε εσείς αναμεταξύ σας, αλλά μπορώ να υποκλιθώ με σεβασμό απέναντι σε καθένα από εσάς, αφού καθένας από εσάς αποτελεί μια αυτόνομη αυθύπαρκτη αρχή, δημιουργική αρχή μέσα στον εαυτό του.

Οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες από πολιτισμό σε πολιτισμό, αλλά εντούτοις η συνειδητότητα έχει μαγικούς τρόπους να καταλύει τις αποστάσεις και να ενοποιεί χωροχρόνους ακαριαία. Θα ξεκινήσω μιλώντας για την συνειδητότητα του χρόνου. Θα ξεκινήσω εξηγώντας με όσα καλύτερα λόγια μπορώ να βρω μέσα από τον νου της Χαριτίνης τοτι είναι ο χρόνος, γιατί αυτό πιστεύω πως θα σας διευκολύνει να αλλάξετε λίγο την οπτική σας για τους χρόνους και τον χρόνο, και αυτό είναι σημαντικό για αυτά που θα ακολουθήσουν.

Έρχομαι με μια ατζέντα, ας το πούμε, ένα τετραδιάκι σημειώσεων που είναι πολύ γεμάτο. Θα μιλήσω αρκετά γρήγορα για να προλάβω να μεταφερθούν όλες οι σημειώσεις που έχω κρατήσει και έχω να σας πω. Ανοίγω λοιπόν το μικρό μου σημειωματάριο, που είναι ένα απόσπασμα από το μεγάλο Σημειωματάριο, που βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Αλκυόνης, και που είναι η μόνη περιοχή μέσα στην συνειδητότητά σας όπου υπάρχουν καθαρές και όχι πειραγμένες οι πληροφορίες της ύπαρξής σας, των υλικών σας υπάρξεων. Αυτά λοιπόν είναι σήμερα κατάλληλο να αναφερθούν:

 Αγαπητοί φίλοι, αντιλαμβάνεστε τον χρόνο ως μια μονάδα, μια μονάδα γύρω από την οποία συνδέετε γεγονότα και εμπειρίες. Μια μονάδα χρόνου μπορεί να είναι μερικά δευτερόλεπτα, ένα δευτερόλεπτο ή ένα κλάσμα δευτερολέπτου, μια στιγμή, πολλές στιγμές, μέρες, μήνες, χρόνια.

Ο εγκέφαλός σας, η αντιληπτική σας λειτουργία, σαν γήινων όντων, έχει δημιουργηθεί και έχει στηθεί με βάση μια συνειδητότητα η οποία κωδικοποιεί τις εμπειρίες γύρω από μονάδες χρόνου. Καταλαβαίνετε πως οι μονάδες χρόνου έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Εννοώ πως ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μπορεί να περιέχει μια εξαιρετική πληροφορία που καταχωρείται σε αυτήν την μονάδα και συνδέεται με αυτή την μονάδα. Αυτή η εξαιρετική πληροφορία μπορεί να είναι καταλυτική πληροφορία για την θεραπεία, την ανέλιξη, την αναδιάρθρωση και την συνειδητοποίηση ενός όντος.

Μια μέρα, ένα εικοσιτετράωρο ή έξι ώρες συγκεκριμένες, επίσης, μπορούν να αποτελούν μια μονάδα χρόνου από άλλη οπτική. Γύρω από αυτές τις έξι ώρες μπορεί να είναι καταχωρημένες κάποιες άλλες μνήμες εμπειριών ή γνώσεων που αφορούν εσάς και την ζωή σας. Μια τέτοια μονάδα, μπορεί να αποτελεί η διάρκεια μιας εβδομάδας, εάν μια εμπειρία της συνειδητότητάς σας διατρέχει την ζωή σας επί επτά μέρες. Αυτή η εμπειρία σας κωδικοποιείται μέσα στην συνειδητότητα σας γύρω από την μία μονάδα που είναι η εβδομάδα. Επίσης μια μονάδα χρόνου μπορεί ν' αποτελεί το σύνολο ενός μήνα. Δεν εννοώ ημερολογιακό μήνα, εννοώ ποσοτικό μήνα, δηλαδή μια διάρκεια τριάντα ημερών. Αυτή η μονάδα χρόνου μπορεί να είναι η μονάδα μέσα στην οποία έχετε καταχωρήσει την εμπειρία του διαζυγίου σας, γιατί σ' αυτήν μονάδα που αποτελείται από τριάντα μέρες ήταν ο χρόνος που πήρατε την τελική απόφαση και που κάνατε το βήμα.

Μια μονάδα χρόνου στην οποία έχει καταχωρηθεί μια εμπειρία μπορεί να είναι ένα ολόκληρο έτος και συνεχίζει να είναι μια μονάδα χρόνου, αν είναι το έτος της θλίψης σας για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, αν είναι το έτος της αναμονής του ερχομού ενός παιδιού, εάν είναι το έτος όπου αναλάβατε μια σημαντική ευθύνη απέναντι σε κάποια ψυχή, η οποία διήρκησε τον αντίστοιχο χρόνο. Όλα αυτά μέσα στην συνειδητότητά σας αντιστοιχούν σε μια μονάδα χρόνου. Η εμπειρία σας καταχωρείται με βάση με μονάδες χρόνου που είναι διαφορετικές ποιοτικά μεταξύ τους. Αυτό νομίζουμε ότι είναι αρκετά απλό για να γίνει κατανοητό και θα ξεκινήσουμε με βάση αυτό να εξηγήσουμε με απλά λόγια την εξωτερική πολυπλοκότητα: δηλαδή το γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει ή αν θέλετε γιατί ο χρόνος μπορεί να πλαστεί, να διαμορφωθεί και να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Καταρχήν θα εξηγήσω το τι σημαίνει ότι ο χρόνος είναι μια συνειδητότητα. Θα μπορούσα να ονομάσω την συνειδητότητα που διαχειρίζεται τον χρόνο Άκασα, που είναι μια οικεία λέξη για σας, και σας παραπέμπει σε κάτι ποιο συγκεκριμένο εννοιολογικά. Για χάρη της κατανόησης, θα ονομάσω την συνειδητότητα του χρόνου σήμερα Άκασα.

Φανταστείτε λοιπόν την Άκασα ως μια συνειδητότητα, μια ζωντανή συνειδητότητα, που έχει όλο τον χρόνο, όλων των χρόνων, στο πεδίο της. Δεν είναι εύκολο, αλλά φανταστείτε το για ένα δευτερόλεπτο:

... βάλτε όλους τους γνωστούς αρχαγγέλους και αναληφθέντες δασκάλους μαζί σαν ένα νου και φανταστείτε ότι ο συλλογικός νους όλων αυτών των υψηλών συχνοτήτων συνειδητοτήτων, διαχειρίζεται όλους τους χρόνους όλων των χρόνων. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει πως οι νόες τους διαχειρίζονται κάθε μονάδα ανεξαρτήτως ποιότητας ή όλων των ποιοτήτων, πάνω στην οποία είναι εντυπωμένες, καταγεγραμμένες μνήμες.

Πώς μπορεί να αλλάξει λοιπόν η συνειδητότητα χρόνους και η πραγματικότητα χρόνους;

Εάν αρχίζετε να καλλιεργείτε την ικανότητα που εγγενώς έχετε, να αντιλαμβάνεστε ποια είναι η μονάδα στην οποία έχετε καταγράψει και αποθηκεύσει μια συγκεκριμένη πληροφορία. Ο τρόπος που την εξήγησα είναι και ο τρόπος με τον οποίον την ανιχνεύετε. Παράδειγμα : εάν ένα γεγονός σημαντικό στην ζωή σας, ας πούμε η αναχώρηση ενός αγαπημένου προσώπου, έχει καταγραφεί ως μια μονάδα, και συνήθως έτσι γίνεται, μια μονάδα χρόνου που έχει διάρκεια έξι μηνών γιατί η διαδικασία της  αναχώρησης κράτησε έξι μήνες. Ας πούμε ότι η διάγνωση ενός προβλήματος έγινε μια συγκριμένη μέρα και η αναχώρηση έγινε μετά από έξι μήνες. Όλο αυτό το διάστημα είναι καταγεγραμμένο μέσα στην συνειδητότητα σας ως μια μονάδα, γιατί είναι η μια μονάδα χρόνου πάνω στην οποία υπάρχει η εμπειρία σας. Όμως μέσα σε αυτήν την μονάδα χρόνου υπάρχουν έξι μήνες, με τριάντα μέρες ο καθένας και άπειρα λεπτά και υποδιαιρέσεις.

Το παιχνίδι του χρόνου λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που γίνεται ενώνοντας μονάδες χρόνου οι οποίες επιδρούν με σειριακό τρόπο, η μια μέσα στην άλλη. Ένας τρόπος να παρομοιάσω τι εννοώ είναι:  ... φανταστείτε ότι μια μονάδα χρόνου έξι μηνών, στο παράδειγμα που ανέφερα, ήταν ένα παζλ που αποτελείται από χίλια κομμάτια που τα έχετε ενώσει και έχουν φτιάξει μια εικόνα. Όλες οι εμπειρίες αυτού του εξαμήνου της αναχώρησης του αγαπημένου σας είναι ένα παζλ και είναι μια μονάδα χρόνου.

Τώρα φανταστείτε ότι ακριβώς δίπλα σε αυτό το πάζλ υπάρχει ένα άλλο παζλ, το οποίο αποτελείται από ένα κομμάτι και αυτό το ένα κομμάτι ήταν μια στιγμή στη ζωή σας που διήρκεσε δύο κλάσματα δευτερολέπτου, δεν κράτησε καν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο, αλλά ήταν η στιγμή που ήρθατε σε επαφή όταν ήσασταν παιδιά, με κάποιον άγιο. Ας πούμε ότι ήταν μια στιγμή στην οποία είδατε μπροστά σας ή στον ύπνο σας την Παναγία, την Μαρία. Αυτή η επαφή κράτησε δύο κλάσματα του δευτερολέπτου ενώ το άλλο γεγονός κράτησε έξι μήνες - δύο κομμάτια παζλ έναντι χιλίων κομματιών που είναι καθένα μία μονάδα χρόνου.

 Η αλχημεία του χρόνου και της συνειδητότητάς σας συμβαίνει όταν παίρνετε μια μονάδα χρόνου και την βάζετε μέσα σε μια άλλη, με άλλες αντιστοιχίες.  Όταν μέσα στα χίλια κομμάτια του παζλ της αναχώρησης βγάλετε ένα κομμάτι του παζλ και στη θέση του βάλετε ένα κομμάτι παζλ από άλλη μονάδα χρόνου.  Κάθε μονάδα χρόνου έχει ίση αξία. Αυτό σημαίνει πως το παζλ των χιλίων κομματιών ισούται ενεργειακά με το παζλ των δύο κομματιών, του παραδείγματος.

Η μία μονάδα λοιπόν που βάζετε στο παζλ των χιλίων (την οποία πήρατε από το παζλ των δύο κομματιών) μπορεί ν' αλλάξει την μονάδα των χιλίων, ή δύο χιλιάδων ή πέντε ή δέκα χιλιάδων κομματιών.  Αυτό σημαίνει πως όταν ανταλλάσσετε μονάδες μέσα στην συνειδητότητα, μια μονάδα μπορεί να αλλάξει μια άλλη, πολύ πιο σύνθετη και περίπλοκη.

Όταν πάρετε ένα κομμάτι του πάζλ, που μπορεί κάλλιστα να αντιστοιχεί για πολλούς ανθρώπους σε  ένα δευτερόλεπτο που συνέβη στη ζωή τους, κάτι υπέροχα θεραπευτικό, κάτι υπέροχα ενωτικό, ας πούμε η αγκαλιά που σας έδωσε η μητέρα σας κάποια  στιγμή που είχατε τρομάξει πολύ, και αυτό έχει καταχωρηθεί σε μια μονάδα χρόνου (γιατί δεν καταχωρήθηκαν τα πέντε λεπτά που κράτησαν στην αγκαλιά της, αλλά καταχωρήθηκε η στιγμή της αγκαλιάς). Όταν λοιπόν πάρετε την στιγμή αυτή και την βάλετε μέσα στα χίλια κομμάτια, η στιγμή αυτή, η μια μονάδα, αλλάζει όλη την υπόλοιπη μονάδα χρόνου.

Ας πάμε λίγο πιο μέσα που θα γίνει ακόμα πιο απλό. Αυτό σημαίνει πως τα τραυματικά γεγονότα, τα γεγονότα πόνου στη ζωή σας ή οι δύσκολες εποχές στη ζωή σας αποτελούνται κυρίως από πολλά κομμάτια, και αντιστοιχούν σε μια μονάδα χρόνου. Ας πάρουμε το παράδειγμα της διαδικασίας πτώχευσης μιας εταιρίας. Έχετε μια επιχείρηση η οποία περνά από μια πολλή δύσκολη εποχή όπου μήνες προσπαθείτε να τα καταφέρετε και δεν τα καταφέρνετε. Τελικά η επιχείρηση κλείνει. Έχετε δημιουργήσει μια μονάδα χρόνου η οποία αποτελείται από εξακόσια κομμάτια, ένα πάζλ, που είναι όλα τα συναισθήματα, που είναι όλες οι σκέψεις σας, όλα όσα νιώσατε και αισθανθήκατε, με αφορμή αυτήν την μονάδα χρόνου και μνήμης, την απώλεια μιας δημιουργίας σας, την πτώχευση μιας εταιρίας.

Έχετε λοιπόν αυτήν την περίπτωση και παίρνετε το παζλ της αγκαλιάς και πάτε και το βάζετε μέσα στο εξάμηνο, στο τρίμηνο, στο οποιοδήποτε διάστημα διήρκεσε η πτώχευση. Εάν αυτό το κάνετε συνειδητά, θα αλλάξετε την ενέργεια όλου του πάζλ της απώλειας ή της πτώχευσης.

Αυτό σημαίνει πως τα μικρότερα πάζλ (με τα λιγότερα κομμάτια) μέσα στη συνειδητότητα σας έχουν τεράστια δύναμη αλληλεπίδρασης πάνω στα σύνθετα, αφού καθένα αποτελεί ισοδύναμη μονάδα χρόνου. Αυτό σημαίνει πως οι επώδυνες ή μακρές εμπειρίες ζύμωσης, μπορούν ακαριαία να αλλάξουν εάν τοποθετήσετε μέσα τους το σωστό κομμάτι, από μία άλλη μονάδα χρόνου, που έχει  ενωτική ενέργεια.

Θα μπορούσε η ενωτική εμπειρία σας να είναι ένα πάζλ από τρία μόνο κομμάτια. Το τι θα χρησιμοποιήσετε ως υλικό μέσα στην συνειδητότητα σας για να αλλάξετε τις δυναμικές του ψυχοσωματικού σας πεδίου, είναι καθαρά θέμα κρίσης, είναι καθαρά θέμα συναισθαντικής κρίσης. Μπορεί να χρειάζεται η αλλαγή των μονάδων μέσα στην συνειδητότητα να είναι τρεις προς μία, εννοούμε τρία κομμάτια πάζλ από μια μονάδα χρόνου, τα οποία θα μπουν στα χίλια. Άρα θα βγουν τρία κομμάτια από την άλλη μονάδα και αυτά θα διαβρώσουν, θα αλλάξουν, αυτό που συμβαίνει στα χίλια κομμάτια. Αναρωτιέστε πώς θα το καταλάβετε εσείς αυτό; Το ακούω. Η απάντηση είναι το έχετε ήδη ζήσει... Μισό λεπτό γιατί χάνω το μυαλό της Χαριτίνης, μέσα σε αυτό που εξηγώ...

Πώς λοιπόν το έχετε ζήσει εσείς αυτό; Διαχειρίζεστε ένα θέμα και αυτό το θέμα έχει πάρα πολλές οπτικές. Οι οπτικές τους είναι ας πούμε μονομερείς. Είστε μέσα στην διτότητα και υπάρχει η διαδικασία μιας πτώχευσης, με όλα τα συναισθήματα που έχει δημιουργήσει. Η θεραπεία σας και η αλλαγή της ψυχολογίας σας δεν πρόκειται να προκύψει επειδή θα ασχοληθείτε με κάθε κομμάτι από τα χίλια κομμάτια του πάζλ της πτώχευσης. Θα προκύψει γιατί θα πάρετε τα τρία μαγικά κομμάτια από μια άλλη μονάδα χρόνου και θα τα βάλετε μέσα σε όλα αυτά τα θέματα, και με αυτά θα λύσετε, δηλαδή θα αλλάξετε την ενέργεια όλης της εμπειρίας.

Ακόμα πιο καθαρό παράδειγμα:

Εάν έχετε περάσει από ένα εξάμηνο πτώχευσης και έχετε την μονάδα χρόνου που θέλετε να αλλάξετε, παίρνετε μια άλλη μονάδα χρόνου η οποία έχει μέσα της τρία κομμάτια. Αυτά τα τρία κομμάτια περιέχουν τις εμπειρίες σας, τις μνήμες σας, συνειδητές ή ασυνείδητες, που ενεργοποιούνται και χρησιμοποιούνται. Αυτά τα τρία κομμάτια του μικρού σας πάζλ, του βοηθητικού, λένε τα εξής: από κάθε εμπόδιο θα βγει κάτι καλό. Γνωστό δεν σας είναι αυτό; Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, κάθε ζήτημα με οδηγεί στην εξέλιξή μου. Αυτά είναι τα τρία κομμάτια που αποτελούν την άλλη μονάδα χρόνου. Το βάζετε στο πάζλ της πτώχευσης και τι κάνετε;

Αρχίζετε και δουλεύετε τον εαυτό σας με βάση τρείς παραμέτρους, τρείς ιδέες ας τις πούμε, οι οποίες αλλάζουν την ενέργεια όλων των γεγονότων (το πώς νιώθετε) που προέκυψαν μέσα στην πτώχευσή σας. Τρεις κρίκοι αλλάζουν χίλιους κρίκους ενός προβλήματος. Δεν δουλεύετε όλα τα θέματα, δεν δουλεύετε κάθε συναίσθημα ξεχωριστά, αλλά βάζετε έναν αλχημικό καταλύτη, που είναι ο χρόνος μιας άλλης μονάδας, μέσα σε μια μονάδα, προκειμένου γρήγορα να αλλάξετε, να μεταμορφώσετε και να αναδιαρθρώσετε την ίδια την εμπειρία.

Αγαπητοί φίλοι, αν μπορούσατε να δείτε αυτά τα πάζλ ζωντανά, γιατί τα κουτάκια αυτά είναι ζωντανά, δεν είναι ξύλινα, θα βλέπατε ότι μόλις μπαίνει ένα κομμάτι από την διπλανή μονάδα χρόνου στην προβληματική ή επιβαρυντική μονάδα χρόνου, και εσείς την δουλεύετε, αρχίζει σιγά-σιγά να αλλάζει όλους τους χρωματισμούς και τα σχήματα πάνω σε κάθε ένα από τα χίλια κομματάκια του πάζλ της πτώχευσης.

Έτσι έρχεται η θεραπεία.

Κάθε θεραπεία που κάνετε, αυτογνωσιακή, ενεργειακή, πνευματική, με δηλώσεις, με καταφάσεις με οτιδήποτε, έχει ως βάση αυτήν την λειτουργία: τις μονάδες του χρόνου. Θεραπεύεστε με βάση τον χρόνο, αλλάζετε με βάση τους χρόνους, κινήστε παίζοντας με τους χρόνους και τις μονάδες του χρόνου και κάνετε άλματα χρησιμοποιώντας μονάδες χρόνου,  κωδικοποιημένες με πληροφορίες!

Δεν είναι απίθανο; Δεν είναι εξαιρετικό να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε, πως όλη η λειτουργία σας, είναι μια λειτουργία χρόνων; Πως αρκεί να κάνετε τους σωστούς συσχετισμούς μονάδων χρόνων για να μπορείτε να έχετε διαφορετικά αποτελέσματα;

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόκληση εδώ που έρχεται από το ασυνείδητο μέρος των εαυτών σας. Η Χαριτίνη το φοβάται λίγο, γιατί της φαίνεται τελείως τρελό, αλλά την ενθαρρύνω και θα βρει το κουράγιο και το θάρρος, να μπούμε σε αυτή τη περίεργη διαδρομή, η οποία είναι η αντίστροφη από αυτήν που εξηγήθηκε.

Το παράδειγμα που δόθηκε για την χρήση της συνειδητότητας, που είναι κωδικοποιημένη σε μονάδες χρόνου, έχει και άλλη όψη. Η αποσύνθεση και η αποσύνδεση της συνειδητότητάς σας έγινε χρησιμοποιώντας μονάδες χρόνου.

Πρακτικό παράδειγμα για την ανθρώπινη εμπειρία που τώρα ζείτε και για να σας θυμίσουμε λίγο το τι πραγματικά γίνεται σε αυτήν την απίθανη εμπειρία που ζείτε.

Ξεκινάτε σαν βρέφη όταν γεννιέστε με μια πλήρη αναπαραγωγή της βιβλιοθήκης όλων των μνημών σας γιατί είστε συνδεδεμένοι με την Άκασα. Θυμάστε και έχετε πληροφορίες από τα πάντα και δεν λείπει καμία πληροφορία. Τι συμβαίνει και χάνετε τις πληροφορίες; Η ακριβώς αντίστροφη διαδικασία από αυτή που περιγράφτηκε. Δηλαδή, αρχίζει ο εγκέφαλος σας να λειτουργεί δημιουργώντας μονάδες χρόνου και από εκεί που το πεδίο των πληροφοριών και των γνώσεων ήταν ενοποιημένο και τα πάντα έβγαζαν νόημα και ήταν γνωστά, αρχίζουν οι γνώσεις να φορτώνονται σε διαφορετικές μονάδες χρόνου, που θυμίζω ότι έχουν διαφορετικές διάρκειες, άρα διαφορετική σύνθεση και πολυπλοκότητα.

Αυτό δημιουργεί μέσα στην συνειδητότητά σας χάος... στην πραγματικότητα δημιουργεί την κατάστασης της... άγνοιας. Μία άγνοια που υπάρχει όχι γιατί δεν έχετε τις πληροφορίες, αλλά γιατί πια οι πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί σε διαφορετικές μονάδες χρόνου μέσα στην ίδια συνειδητότητα και έχουν αποσυνδεθεί.

Τι προσπαθείτε να κάνετε με την αυτογνωσία σας; Να ανακτήσετε την παντογνωσία, γνωρίζοντας τον εαυτό σας. Αν γνωρίσετε τον εαυτό σας θα γνωρίσετε τα πάντα, θα είστε πανταχού παρόντες, γιατί θα υπάρχει η γνώση των πάντων. Γιατί προσπαθείτε να γνωρίσετε τον εαυτό σας; Γιατί είναι ο τρόπος ανάκτησης της πλήρους γνώσης της ύπαρξής σας. Η πλήρης γνώση της ύπαρξής σας συνιστά και πλήρη γνώση της ύπαρξης, καθώς είστε η ύπαρξη και η προβολή της ύπαρξης ως μεμονωμένα όντα.

Σκεφτείτε λοιπόν αυτό που συμβαίνει αντιστρόφως από την ώρα που γεννιέστε. Μεγαλώνετε και αυξάνονται οι μονάδες χρόνου στις οποίες καταγράφονται μνήμες, γνώσεις που φέρνετε, και πάνω σε αυτές καταγράφονται πια εμπειρίες. Σε διαφορετικές μονάδες με διαφορετική πολυπλοκότητα. ανοίγουν μονάδες χρόνου πολυσύνθετες, με χιλιάδες κομμάτια, με δέκα χιλιάδες κομμάτια, με εκατοντάδες χιλιάδες κομμάτια.

Τι μπορεί να είναι μια μονάδα χρόνου με εκατό χιλιάδες κομμάτια; Μια παιδική κακοποίηση. Αυτή είναι μια μονάδα χρόνου που μέσα της έχει ένα πάζλ με χιλιάδες κομμάτια και όμως είναι μια μονάδα χρόνου. Και αυτό σημαίνει ότι και αυτή η μονάδα χρόνου -ας είναι τόσο σύνθετη, μπορεί να αλλάξει με αλχημικούς χρόνους, εάν κάποιος μεταφέρει μία άλλη μονάδα, η οποία έχει ας πούμε, δέκα κομμάτια πάζλ με τις κατάλληλες καταχωρήσεις.

Ίσως κάποιοι να έχουν αρχίσει να υποψιάζονται ότι κάτι περιγράφουμε, αλλά δεν είστε ακριβώς βέβαιοι για το τι είναι αυτό που περιγράφεται. Μπορείτε να δείτε τις μονάδες χρόνου σαν λωρίδες κυκλοφορίας.  Άλλες είναι πιο φαρδιές, άλλες είναι πιο στενές. Είναι απίθανο το πώς έχετε ήδη μυριστεί ότι κάπου αλλού πάει αυτή η ιστορία!

Αγαπητοί φίλοι, πράγματι θα καταλήξει κάπου αλλού, αλλά αυτό ήταν ένα καλό ερέθισμα για να γίνουν διαστολές μέσα στο νου σας. Στο παράδειγμα μιας κακοποίησης δέκα κομμάτια από την σωστή μονάδα χρόνου, που μπαίνουν στα δέκα χιλιάδες κομμάτια του πάζλ, σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, που μπορεί να είναι και τρεις μήνες, αλλάζουν όλες τις καταχωρήσεις στα δέκα χιλιάδες κομμάτια. Και αυτό σημαίνει πως όταν βάλετε τα σωστά στοιχεία από την σωστή μονάδα χρόνου το ίδιο πράγμα μετά, το βλέπετε αλλιώς. Ξέρετε πως όταν λύσετε ένα θέμα βλέπετε ότι αυτό το θέμα ήταν ένα δώρο. Αυτό ακριβώς σας περιγράφω: πώς τα χίλια κομμάτια ενός πάζλ δυστυχίας, μπορεί μετά να τα βλέπετε και να είναι τα χίλια κομμάτια ενός πολύ ευτυχισμένου πάζλ.

Τα δεδομένα μέσα στην ανθρώπινη συνειδητότητα όλα κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται σε μονάδες χρόνου. Είστε όντα του χρόνου, έχετε μνήμες με χρόνους, γνώσεις με χρόνους, αισθήματα με χρόνους, παρορμήσεις με χρόνους. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, στη συνειδητότητά σας δεν καταγράφεται σε χώρο. Είστε ένα όχημα ζωντανό χρόνου και χρόνων. Μιλώντας για χρόνους μπορεί αυτό να σας έχει ήδη παραπέμψει σε κάποιο παράδοξο συσχετισμό με το DNA σας. Αν αναρωτιέστε τι είναι  το DNA σας ή για την ακρίβεια οι δώδεκα έλικες του DNA σας, είναι χρόνοι. Είναι πολύ μεγάλες κωδικοποιήσεις χρόνου και το DNA σας είναι η συνειδητότητα της Άκασα μέσα σας.

Η Άκασα είναι μια τεράστια συλλογική συνειδητότητα των χρόνων του θεού, όλων των χρόνων της ύπαρξης. Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν μέσα στους έλικες του DNA σας, όλων των χρόνων της ύπαρξης. Σε προηγούμενες χρονικές περιόδους, όπου θεωρητικά οι έλικες του DNA σας ήταν ανενεργοί, αυτό ίσχυε μόνο για την δική σας πρόσβαση στην δική τους ενέργεια. Δεν ίσχυε για τους ίδιους τους έλικες. Δηλαδή η παιδική χαρά ήταν εκεί και λειτουργούσε, απλώς εσείς δεν πηγαίνατε στην παιδική χαρά.

Αυτό σημαίνει πως η παντογνωσία και η ολοκλήρωσή σας είναι αυτή την στιγμή παρούσα μέσα σας. Τώρα θα μιλήσουμε για την ιστορία της. Μην ξεχνάτε πως ό,τι έχετε ζήσει, ό,τι έχετε γνωρίσει, ό,τι έχετε αντιληφθεί και ό,τι εμπειρίες έχετε, είναι καταχωρημένες σε χρόνο και γι' αυτό υπάρχουν. 

Πάρτε λοιπόν μαζί σας τον εαυτό σας ως ένα όχημα χρόνου και ελάτε να θυμηθείτε τι είχε συμβεί με την παιδική χαρά. Γιατί εσείς δεν μπορούσατε, ενώ η παιδική χαρά δούλευε και άρα θα μπορούσατε να κάνετε κούνιες, τραμπάλες, το γύρω-γύρω όλοι και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, τι συνέβη και εσείς πάψατε να πηγαίνετε στην παιδική χαρά; Γιατί τώρα έρχονται διάφοροι εξωγήινοι αστρικοί πολιτισμοί να σας ενθαρρύνουν να ξαναμπείτε στην παιδική χαρά;

Θα ξεκινήσω λέγοντας επιγραμματικά ότι σας το χρωστάνε. Δηλαδή σας χρωστάνε να έρθουν και να σας προτρέψουν και να σας ενθαρρύνουν και να σας υποστηρίξουν για να ξαναμπείτε στην παιδική χαρά. Σας χρωστάνε να σας δώσουν εξηγήσεις, όπως αυτές που μόλις ακούσατε, για το γίνεται με την συνειδητότητά σας και με τον χρόνο. Όλες οι χειραγωγήσεις έχουν γίνει μέσα σε μονάδες χρόνου ή μπερδεύοντας ακατάλληλες μονάδες χρόνου.

Το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί σας το χρωστάνε; Εδώ θα εξηγήσω λίγο ένα σημαντικό μέρος της αστρικής ιστορίας, δηλαδή της προϊστορίας σας -των εαυτών σας όταν ήσασταν πρόγονοί σας, οι προγονοί σας. Είχαμε πει σε μια άλλη επικοινωνία, πως υπήρξε μια τεράστια διαμάχη, ένας τεράστιος πόλεμος στον γαλαξία, όπου διαφορετικές φυλές ήθελαν την απόλυτη κυριαρχία του γαλαξία, δηλαδή την γαλαξιακή διοίκηση. Αυτό που δεν ειπώθηκε σε εκείνη την επικοινωνία είναι το τι γεγονότα συνέβησαν μέσα σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση για την κυριαρχία του γαλαξία.

Σήμερα λοιπόν θα πούμε λίγα παραπέρα πράγματα για την πονεμένη ιστορία που αφορά τους Σείριους και τους Πλειάδιους. Παρότι εγώ είμαι ο ίδιος Πλειάδειος στην καταγωγή, το γεγονός το ότι είμαι μέρος του διαχειριστικού δυναμικού της βιβλιοθήκης της Αλκυόνης, μου δίνει την δυνατότητα να μπορώ να είμαι πολύ πιο ουδέτερος και αμερόληπτος, όπως θα λέγατε εσείς, απέναντι στα γεγονότα. Παρόλα αυτά επειδή πρόκειται να μπω σε αυτήν την διοίκηση, έχω καλέσει και υπάρχει ήδη ο Ερμής διότι έτσι διασφαλίζεται η ισορροπία των ενεργειών στον γαλαξία.

Ας προχωρήσω λοιπόν αφού η ενέργεια είναι κατάλληλη και η παρουσία των δύο πλευρών διασφαλίζεται, να σας εξηγήσω πράγματα που έχουν συμβεί γιατί αυτό θα αποφορτίσει μεγάλο βάρος από τις αστρικές σας μνήμες. Τώρα όλοι είναι σύμμαχοί σας - και οι σείριοι θέλουν να είναι στο πλάι σας και να σας βοηθήσουν, και οι πλειάδειοι θέλουν να σας βοηθήσουν να κάνετε το άλμα προς την ευτυχία και να βγάλετε το πόνο από τα πεδία σας, και οι Αρκτούριοι θέλουν το ίδιο, και από την Ανδρομέδα θέλουν το ίδιο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη σύνθεση πολλών φυλών οι οποίες θέλουν τώρα να στηρίξουν την δική σας πρόοδο. Αυτό δεν ίσχυε χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό δεν ίσχυε καθόλου μετά την βύθιση της Ατλαντίδας.

Θα σας ταξιδέψω λίγο πίσω μετά την βύθιση και την καταστροφή της Ατλαντίδας όπου τα πράγματα στη ζωή σας στη γη άρχισαν να αλλάζουν πάρα πολύ. Μετά την βύθιση της Ατλαντίδας υπήρξε ένα διάστημα παύσης και τα πράγματα ξανάρχισαν. Ένας νέος κύκλος ιστορίας ξανάρχισε ο οποίος ξαναδιακόπηκε και ο οποίος ξανάρχισε. Θα πούμε επιγραμματικά -γιατί αυτό βοηθάει την κατανόησή σας- πως μετά την βύθιση της Ατλαντίδας ο επόμενος αστρικός κύκλος που ξεκίνησε είναι ένας κύκλος όπου οι σείριοι προσπάθησαν να αποκτήσουν την απόλυτη κυριαρχία στη γη και στους γήινους. Οι γήινοι έχουν φτιαχτεί με κυρίως δημιουργική πρωτοβουλία σείριων, πλειάδιων ανδρομέδιων, αλλά οι κύριες δημιουργικές δυνάμεις της γης ήταν σείριοι και πλειάδιοι και έτσι θα μείνουμε σε αυτούς γιατί αυτά είναι τα κλειδιά της αστρικής ιστορίας σας.

Το διάστημα λοιπόν μετά την Ατλαντίδα όπου άρχισε πάλι η ζωή στη γη και άρχισαν να αναπτύσσονται καινούργιοι πολιτισμοί στη γη - όλοι από εσάς ήταν εκεί απλώς με διαφορετικές φυλετικές προελεύσεις- άρχισαν οι σείριοι και οι πλειάδειοι να ξανάρχονται χωρίς όμως να έχουν αποκομίσει ένα ουσιώδες μάθημα μέσα στην συνειδητότητα τους για το που οδηγήθηκαν τα πράγματα με την προηγούμενη νοοτροπία τους. Αντίθετα, είχαν αναπτύξει ένα τεράστιο απωθημένο να κυριαρχήσουν. Ήταν σαν να αποτίμησαν συνειδησιακά την πτώση του πολιτισμού όχι σαν μάθημα εξελικτικό ζωής, αλλά σαν μια σπρωξιά του δημιουργού που έλεγε «τώρα που απέτυχες έχεις κάθε δίκιο να λυσσάξεις να ξαναμπείς στο παιχνίδι και να είσαι ο μόνος κυρίαρχος».

Η επόμενη περίοδος ήταν η περίοδος του απωθημένου των ηττημένων που ήθελαν -ντε και καλά πια- να κερδίσουν, που δεν μπορούσαν να χωνέψουν την ήττα τους και έτσι έπρεπε να πάρουν την εκδίκησή τους και η εκδίκησή τους ήταν να θέλουν να κυριαρχήσουν. Οι σείριοι λοιπόν ήταν ο πρώτος μεγάλος αστρικός κύκλος, οι οποίοι ξεκίνησαν δημιουργώντας αποικίες σε πάρα πολλά σημεία της γης με γήινες ενσαρκώσεις βιολογικών πλασμάτων, δημιούργησαν καινούργιους πολιτισμούς, και ξεκίνησαν από την αρχή τα πράγματα. Όλα όσα έκαναν, είχαν μέσα τους την βαθύτερη πρόθεση όταν η συνειδητότητα της γης και των γήινων καθώς να εξελισσόταν να γίνει μία καθαρά σείρια συνειδητότητα. Η περίοδος αυτή κράτησε χιλιάδες χρόνια.

Μην νομίζετε πως οι πλειάδιοι δεν έπαιρναν χαμπάρι αυτό που συνέβαινε για χιλιάδες χρόνια. Καθώς όμως κάθε ένας από τους δύο πολιτισμούς είχε αναλάβει και είχε δημιουργήσει ένα άλλο κομμάτι αυτού που λέμε «ανθρώπινο όν», οι πλειάδιοι ένιωθαν ήσυχοι στις πολυθρόνες τους, ακούγοντας τα τραγούδια τους και χορεύοντας τους χορούς τους, γιατί ήξεραν ότι εκείνοι έχουν τους κωδικούς ασφαλείας του dna σας. Άρα ήξεραν πως ό,τι και να έκαναν οι σείριοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό που δεν ήξεραν, αλλά το ανακάλυψαν, είναι ότι οι σείριοι ήξεραν και να χειραγωγούν μονάδες χρόνου.

Όταν λοιπόν μέσα στο ρου της ιστορίας ,που είναι προϊστορία γιατί όλα αυτά έγιναν δεκάδες χιλιάδες χρόνια προ χριστού, όταν λοιπόν οι πολιτισμοί είχαν εξελιχθεί και τα πράγματα άρχισαν να συμβαίνουν και οι σείριοι έφτασαν στο αποκορύφωμα με τον υψηλό πολιτισμό της Αιγύπτου, τότε οι πλειάδιοι ουσιαστικά ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι σείριοι είχαν σχεδόν επικρατήσει ως συνειδητότητα και είχαν μεταφέρει πάρα πολύ την ανάγκη που είχαν τότε να χειραγωγούν τα πάντα προς το συμφέρον της φυλής.

Θα πείτε τι κακό έχει αυτό; Θ' απαντήσουμε ότι οι ενέργειες δεν υπάρχουν προς το συμφέρον μια φυλής. Η συνειδητότητα της βιβλιοθήκης της Αλκυόνης θα σας θυμίσει πως οι ενέργειες υπάρχουν προς το συμφέρον της ζωής, και όχι μιας φυλής.

Τότε ξεκίνησε ένα μεγάλο αλαλούμ. Τότε οι πλειάδιοι άρχισαν να ενεργοποιούνται, άρχισαν να θέλουν να μπουν στο παιχνίδι, και άρχισαν να συμβαίνουν διάφορα παρατράγουδα. Ένα από τα παρατράγουδα που συνέβη είναι ότι οι πλειάδιοι απευθύνθηκαν σε αυτούς που ήξεραν την τέχνη του χρόνου -και δεν ήταν μόνο οι σείριοι. Οι πλειάδειοι λοιπόν απευθύνθηκαν σε  τρίτους συμβούλους, έμαθαν αυτή την τέχνη και άρχισαν να κάνουν τα εξής ενδιαφέροντα: άρχισαν να δημιουργούν παρενθέσεις μνημών μέσα στη συνειδητότητα σας, δηλαδή άρχισαν να μπαίνουν σε διάφορα κομμάτια της ιστορίας και να βάζουν και δικές τους πληροφορίες και να δημιουργούν την δική τους αντίληψη ισορροπίας ούτως ώστε τα συστήματά σας να μην είναι μόνο νοητικά αλλά να είναι εξοικειωμένα και με την δική τους δημιουργική άποψη που είναι πιο πολύ βέβαια της χαράς και της τέχνης. Όμως, μόνο η χαρά και τέχνη είναι επίσης χωρίς ισορροπία μέσα στον κοσμικό νου.

Η κατάληξη ήταν κάποια στιγμή που φαινόταν ότι εσείς είχατε  ξεφύγει από την ικανότητα των πλειαδειών να σας διαχειριστούν, γιατί είχατε αναπτύξει μια πολύ πιο αυτόνομη λειτουργία η οποία δεν είχε αρκετή ενέργεια πλειάδια μέσα της, τότε αυτό που έκαναν οι πλειάδιοι για να σταματήσουν αυτήν την λειτουργία ήταν ότι χρησιμοποίησαν τους κωδικούς ασφαλείας του dna σας. Αυτό που ήρθαν και έκαναν σε μονάδες χρόνου είναι ότι έβαλαν λάθος μονάδες χρόνου -όχι κατά λάθος- την μια μέσα στην άλλη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση στην παιδική χαρά. Να υπάρχει παιδική χαρά αλλά οι κωδικοί για την είσοδο στην παιδική χαρά να έχουν ξεχαστεί. Οι πλειάδιοι το έκαναν αυτό γιατί δεν ήθελαν να παραιτηθούν από την ανάγκη τους να συνδημιουργούν μαζί σας. Ήταν από τους προπάτορες σας, τους δημιουργούς σας, και δεν μπορούσαν να παραιτηθούν από την ανάγκη τους να σχετίζονται με τις δημιουργίες τους και την ανάγκη τους να είναι σε επαφή με τις δημιουργίες τους.

Προκειμένου λοιπόν να παραδώσουν τις δημιουργίες αυτές σε κάποιον άλλον, που και αυτός εν μέρει είχε συνεισφέρει, αποφάσισαν ότι κανένας δεν θα είχε αυτήν την πλήρη πρόσβαση και πλήρη επαφή. Και τότε οι δημιουργίες μπήκαν σε ένα επόμενο αστρικό κύκλο που ήταν πια ο κύκλος του θεού, με την έννοια αφού πια οι δημιουργίες εξ ανάγκης είχαν βρεθεί αυτόνομες, άρχισαν να ψάχνουν από την αρχή την ιστορία τους... το τι είναι, ποιοι είναι, που ανήκουν, τι υπάρχει στη ζωή, ποια είναι θέση τους μέσα στη ζωή, γιατί ζουν μέσα σε έναν πλανήτη, τι τους έφερε σε αυτόν τον πλανήτη, τι έρχονται να κάνουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτός έτσι, γιατί είναι η πραγματικότητα αυτή έτσι, αν αυτή η πραγματικότητα σχετίζεται με κάποια άλλη, αν ο θεός τους παράτησε κάπου και τους ξέχασε.

Το κλείδωμα που έκαναν οι πλειάδιοι προκειμένου να είστε και να μην εξελιχθείτε ως παιδιά των σειρίων ήταν και η αρχή της δική σας αυτόνομης εξέλιξης. Ο λόγος που οι σείριοι και οι πλειάδιοι είναι τώρα τόσο πρόθυμοι να σας βοηθήσουν, ακόμα και λέγοντας σας τα λάθη που έκαναν και το πώς αυτά δημιούργησαν μια κοσμική ιστορία, δημιούργησαν εμπειρίες, είναι γιατί ξανάρχονται εδώ και δεκαετίες, όλο και πιο πολύ, για να επανορθώσουν ένα λάθος στη δική τους μονάδα χρόνου βάζοντας την στη σωστή αντίστοιχη μονάδα χρόνου σας. Ο τρόπος τους να αλλάξουν την δική τους μονάδα χρόνου τότε που απασφάλισαν ή μάλλον κλείδωσαν το dna σας, είναι να μπουν τώρα σε άλλες μονάδες χρόνου και να φέρουν εκείνη την μονάδα χρόνου με τους κωδικούς του dna πάλι στη συνειδητότητά σας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους φέρουν γιατί είπαμε ότι το dna το ίδιο είναι οι μονάδες του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι ξαναλλάζουν βάζοντας τις σωστές μονάδες σε αντιστοιχία με τις σωστές μονάδες. Για να το κάνουν αυτό όμως, εσείς χρειάζεται για κάθε κίνηση τους να τους δίνετε άδεια. Γιατί; Γιατί το κατέβασμα του διακόπτη που έκαναν τους περιόρισε και τους υποχρέωσε από κει και πέρα, απέναντι σε σας τους ανθρώπους, σε περιορισμένη πρόσβαση.

Να το εξηγήσουμε: όταν έκαναν το κλείδωμα, το συμβούλιο του Ωρίωνα, βλέποντας αυτό που συνέβη, αποφάσισε και περιόρισε και των δύο πολιτισμών την πρόσβαση σε εσάς. Αποφάσισε και κήρυξε την περίοδο από κει και πέρα μια περίοδο όπου η γη και όσοι θα ενσαρκώνονταν εκεί θα είχαν την δυνατότητα αυτόνομα και χωρίς καμία επίδραση να ολοκληρώνουν την πνευματική τους υπόσταση. Αυτό σηματοδότησε μια πολύ σημαντική ιστορικά στιγμή για την ανθρωπότητα και μία ιστορική στιγμή για τον γαλαξία. Ήταν ένα τεράστιο μάθημα για τους ερασιτέχνες-δημιουργούς, οι οποίοι βρίσκονταν στα δικά τους μαθήματα ως δημιουργοί.

Έτσι, το συμβούλιο του Ωρίωνα περιόρισε την πρόσβασή τους και αυτό σημαίνει πως τώρα για να έχουν οποιαδήποτε θετική λειτουργία προς σας, ακόμα και για το πιο θετικό, τώρα πια χρειάζονται άδεια. Η άδεια που δίνετε για εργασίες στα πεδία σας,  είναι πολύ μεγαλύτερης σημασίας από αυτό που εσείς νομίζετε... Η ανάπτυξη της διάκρισης, για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές, είναι σημαντική ποιότητα συχνότητας για να μπορείτε να είστε αυτόνομοι, αυθύπαρκτοι, και ίσοι, απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον μέσα στον γαλαξιακό νου. Όταν λοιπόν έρχονται πια καλοπροαίρετα -σείριοι, πλειάδειοι και άλλοι, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα για σας, παρά μόνο εάν εσείς του το επιτρέψετε.

Αυτός είναι ο τρόπος που το συμβούλιο του Ωρίωνα έκρινε ότι διαφυλάσσει για σας την ακεραιτότητα των πεδίων σας. Από τότε κάνετε τη δική σας διαδρομή για την ανάκτηση της μνήμης της ύπαρξής σας. Όμως, πλέον, κανένας δεν θα μπορούσε να μπει στα πεδία σας και επομένως δεν θα μπορούσαν να συμβούν αυτά που είχαν συμβεί στο παρελθόν.

Εσείς, τότε, ως πνευματικά όντα είχατε ερωτηθεί γι' αυτό. Μπορεί τώρα που είστε άνθρωποι να μην το θυμάστε. Όμως, όλα αυτά έγιναν μετά από μία τεράστια γαλαξιακή συνέλευση, όπου όλες οι παράμετροι λήφθηκαν υπόψην, και όλες οι ψυχές που θα ενσαρκώνονταν στην γαία, ερωτήθηκαν και απάντησαν σ' αυτό. Οι παράμετροι δυσκολίας για την ανακάλυψη της αλήθειας της υπόστασής σας ήταν πολύ υψηλοί και αυτό δημιουργούσε διάφορα πνευματικά και γαλαξιακά θέματα καταλληλότητας. Τελικά, μέσα σ' εκείνην την συνέλευση, όλες οι ψυχές που θα ενσαρκώνονταν στην γαία ψήφισαν και έτσι δόθηκε συγκατάθεση. Έτσι, το συμβούλιο του Ωρίωνα έκρινε τελικά ότι υπήρχε καταλληλότητα αφού υπήρχε η συναίνεση των ψυχών. Έτσι ξεκίνησε ο αστρικός κύκλος της αυτονομίας και της δυσκολίας του αυτοπροσδιορισμού μέσα στην αυτονομία.

Αυτοί είναι οι λόγοι που, από τότε, το «καλό» δεν μπορούσε παρεμβατικά να σας βοηθά. Είχε αποδειχθεί πλέον στην γαλαξιακή ιστορία των τότε ανώτερων φυλών πως, όταν επιτρέπονταν τα πάντα, ότι δεν ήταν δεδομένο ότι οι παρεμβάσεις θα ήταν πράγματι τόσο θετικές. Αποδείχτηκε πως έπρεπε να εξελιχθούν πολύ περισσότερο τα πεδία της συνειδητότητας για να δίδεται εν λευκώ πρόσβαση σε διάφορους κόσμους εμπειρίας. Όλο αυτό άλλαξε τον Καταστατικό Χάρτη της λειτουργίας του γαλαξία αυτού.

Όλη λοιπόν αυτή η ιστορία έδωσε την αφορμή να δημιουργηθεί ένα νέο Γαλαξιακό Σύνταγμα, και καινούργιοι γαλαξιακοί νόμοι, νέοι περιορισμοί, και ένας νέος Χάρτης Γαλαξιακών Δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν το παρελθόν άλλαξε την διαστρωμάτωση και την λειτουργία ενός Γαλαξία. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα στην πολύτιμη Γαία. Γιατί αυτό που τώρα συμβαίνει στην Γαία αλλάζει για άλλη μία φορά τον Καταστατικό Χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Γαλαξία. Αυτός είναι ο λόγος που οι επισκέψεις από το συμβούλιο του Ωρίωνα και την βιβλιοθήκη της Αλκυόνης αρχίζουν να αυξάνουν. Οι αλλαγές και οι διεργασίες που συμβαίνουν μέσα στην ανθρωπότητα, οι παρεμβάσεις που συμβαίνουν και πάλι, τα παιχνίδια δύναμης που διαδραματίζονται και πάλι, τους συσχετισμούς των δυνάμεων που συμβαίνουν και πάλι, δίνουν πάλι την αφορμή για νέες μεγάλες, συλλογικές, συνταγματικές, γαλαξιακές αλλαγές.

Λίγο-πολύ είστε εκείνοι που αλλάζουν το Σύνταγμα του Γαλαξία, δηλαδή είστε οι «Τσε Γκεβάρα» του γαλαξία μας. Αυτός είναι ο λόγος που και σας φοβούνται, και θέλουν να σας χειραγωγούν, και θέλουν να σας επηρεάζουν, και θέλουν να σας έχουν του χεριού τους. Γι' αυτό αισθάνεστε ότι όλοι θέλουν να σας επηρεάσουν και γι' αυτό νιώθετε έντονα μέσα σας την ανάγκη να είστε ελεύθεροι. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί έρχονται κοντά σας για να «πλύνουν τα πόδια σας», να τιμήσουν την παρουσία σας, γιατί βλέπουν σε σας όλα αυτά και περισσότερα από αυτά, τα οποία τόσο συνοπτικά και αποσπασματικά σήμερα ακούσατε.

Εάν νομίζετε ότι αυτοί που έρχονται και σκύβουν μπροστά σας και «πλένουν τα πόδια σας», είναι απλώς κόλακες, φταίει που εσείς δεν θυμάστε όλα αυτά που έχουν συμβεί στην γαία και σ' εσάς, ως ζωντανών μερών της γαίας μέσα στις εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες του χρόνου. Όλοι όσοι γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά γιατί «πλένουν τα πόδια σας» και ξέρουν πολύ καλά γιατί υποκλίνονται μπροστά σας. Ξέρετε ότι οι μεγάλοι επαναστάτες και στην γη και στον γαλαξία, δεν είχαν πάντα την καλύτερη τύχη. Ξέρετε πως εκείνοι που φέρνουν καινούργιες ιδέες μέσα στη συνειδητότητα, δεν έχουν πάντα την καλύτερη υποδοχή. Το έχετε δει αυτό στη γαία. Αυτό συμβαίνει και σε όλον τον Γαλαξία.

Εσείς είστε για τον Γαλαξία, αυτό που ήταν οι φωτισμένοι για την γαία. Το έχετε κι εσείς πληρώσει ως γαία. Όμως, δεν εννοείτε, ούτε νοείτε, ότι θα κάνετε «πίσω» ως προς την γαία, στο τεράστιο στοίχημα που δίνετε, μέσω της γαίας, για την Πηγή, ούτε νοείτε ότι θα κάνετε πίσω από το μεγαλείο της εμπειρίας αυτής.

Πριν πολλά χρόνια -που τότε δεν μπορούσαμε να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες- είχαμε πει ότι είστε εκείνοι που τραβάτε μπροστά τον Γαλαξία, είχαμε πει ότι είστε οι πρωτοπόροι του Θεού, ότι είστε εκείνοι που τον αγαπούν πιο πολύ απ' όλες τις ψυχές, ότι είστε εκείνοι που έχουν την πιο στενή σύνδεση συνειδητότητας με τη Πηγή, ότι είστε εκείνοι που ήταν οι πιο πιστοί και αφοσιωμένοι και γι' αυτό γνωρίζατε πως όσο δύσκολο κι αν ήταν το στοίχημα θα το επιτυγχάνατε. Ίσως σήμερα, μετά από μία αποσπασματική και φτωχή διήγηση να έχετε μία καλύτερη ενσυναίσθηση του γιατί αληθινά είστε αυτοί. Ίσως σήμερα να έχετε μία άλλη αντίληψη για τον ρόλο της γαίας μέσα στο ηλιακό σύστημα, και μέσα στο σύνολο του γαλαξία.

Η γαία έχει λίγους αγαπημένους φίλους και πάρα πολλούς εχθρούς. Γιατί όπως συμβαίνει στο μικρό σύστημα της γαίας, που αποτελεί καθρέφτη του γαλαξία, τους επαναστάτες κανένα σύστημα δεν τους συμπαθεί γιατί οι επαναστάτες έρχονται πάντα για να φέρουν αλλαγή και εξέλιξη. Και όλα τα συστήματα θα πολεμήσουν τους επαναστάτες γιατί όλα τα συστήματα έχουν θέματα αντίστασης στην ένωση, στην αγάπη, και στο Ένα της ύπαρξης. Είστε λοιπόν ο Επαναστάτης του Γαλαξία, έχετε περάσει από όλες τις δυσκολίες, τις τρικυμίες, και τις διεργασίες που σημαίνει και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί φίλοι, το Πνεύμα σας τιμά ειλικρινά.

Και μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχόμαστε να ζήσετε με ειρήνη όλο το επόμενο διάστημα, με ειρήνη γεμάτη χαρά, αισιοδοξία και χαμόγελα, με μία ειρήνη γεμάτη δύναμη, τη δύναμη του πρωτοπόρου, εκείνου που δεν συμβιβάζεται με το κατώτερο, με το φθηνότερο, με το μικρότερο, τη δύναμη εκείνου που ξέρει να φέρνει το φως, την αλήθεια και την ελευθερία μέσα στην εμπειρία της ζωής.

Και έτσι είναι.


 © Χαριτίνη Χριστάκου