Σμαραγδένιος Κύκλος


Καταλληλότητα

Θεσσαλονίκη, 7 Μαϊου 2005

Κάθε φορά που μας δίνεται η δυνατότητα να βρεθούμε κοντά σας μ' έναν τρόπο που στην πραγματικότητα είναι απερίγραπτος. Μ' έναν τρόπο που δενείναι απόλυτα κατανοητός αλλά που είναι εφικτός όχι μόνον για έναν άνθρωπο αλλάγια όλη την ανθρωπότητα. Σήμερα, τώρα που μας δίνεται η ευκαιρία να έρθουμε καινα πλησιάσουμε πολύ πιο κοντά σε κάθε έναν από σας μ' έναν τρόπο που μόνο ησυνειδητότητά σας μπορεί να επιτρέψει, θέλουμε να ξέρετε ότι και μόνο μιατέτοια συνάντηση για κάθε έναν από σας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της ζωήςτου. Όχι γιατί εμείς ερχόμαστε πιο κοντά σε σας, όσο γιατί εσείς βρισκόσαστεεδώ. Εσείς φέρνετε τον εαυτό σας σε μια τέτοια δυνατότητα. Δεν είμαστε εμείςπου δημιουργούμε της ευκαιρίες που ανοίγουμε τις πόρτες για σας για να περνάτε.Όσο και αν εσείς θέλετε να μας κάνετε θεούς, να μας ηρωποιείτε και να πιστεύετεότι ο πνευματικός κόσμος είναι ένα είδος θεού που ανοίγει τις πόρτες πουανοίγει τα παράθυρα, στην πραγματικότητα κάθε φορά που υπάρχει ένα θαύμα είναικάτι που έχει δημιουργηθεί επειδή εσείς ανοίξατε μια πόρτα, επειδή εσείςανοίξατε ένα παράθυρο, επειδή εσείς πήρατε μια απόφαση. Είναι η πρώτη φοράσήμερα που μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε με αυτό τον τρόπο σε σας. Υπάρχειμεγάλη συγκίνηση και τιμή για σας. Ο λόγος που η  Χαριτίνη δεν μπορεί να στρίψει πλήρως στηνδεξιά της πλευρά είναι γιατί πάρα πολύς κόσμος έχει συγκεντρωθεί μέσα σε αυτότο χώρο. Πάρα πολύ ενέργεια. Μιλάτε και λέτε για τους πνευματικούς σας οδηγούςτους αγγέλους σας. Αρχίζετε να ανοίγετε, να πιστεύετε στην δυνατότητα αυτό ναείναι όντως πραγματικό και όμως αυτή την στιγμή αυτός ο χώρος στον οποίοβρισκόσαστε κατακλύζετε από τέτοιου είδους παρουσίες. Θέλουμε λοιπόν ναρωτήσουμε εσάς. Τι πιστεύετε ότι θα σας έδινε την δυνατότητα να το νιώσετε νατο δείτε, να το αισθανθείτε. Ποιος μπορεί να σας δώσει αυτή τη δυνατότητα; ΟΘεός;

Δεν υπάρχει καμία αλήθεια τόσο μεγάλη αλλά και τρομακτική για την ανθρωπότητα όσο η αλήθεια ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ο θεός. Αυτή είναιμια τρομακτική αλήθεια ακόμα για αυτόν τον κόσμο. Γίνεται μια ειρηνικήεπανάσταση και κάποιοι βαδίζουν το μονοπάτι του ειρηνικού πολεμιστή. Είναι μιαεπανάσταση. Μπορεί να μην το διανοείστε γιατί είναι ένας νέος τρόπος αλλαγήςδεδομένων και συνθηκών αλλά αυτό στο οποίο μετέχετε και το οποίο εξελίσσετε μέσασας, και το οποίο κινείτε μέσα από σας είναι μια επανάσταση και θα είναι ηπρώτη μεγάλη ειρηνική επανάσταση πάνω στην ανθρωπότητα και για την ανθρωπότητα.Θ' αλλάξει ο τρόπος που η ανθρωπότητα αντιλαμβάνεται τα δεδομένα. Πιστεύετε ότιαπλώς μια αλλαγή κομίζεται, μια αλλαγή για τον εαυτό σας; Μιλάμε για μια πολύμεγάλη αλλαγή μια τρομακτική αλλαγή. Αν έβγαινε κάποιος σε ένα μπαλκόνι καιέκανε μια τέτοια δήλωση στον κόσμο της γης, ο κόσμος θα τρόμαζε και θα ήθελε νακρυφτεί ακούγοντας αυτή την αλήθεια. Είσαστε συνεργοί μιας ειρηνικής επανάστασης.Μιας επανάστασης που θέλει, και μέσα από την οποία εξελίσσεται μια ολόκληρηπνευματική αφύπνιση. Έχουμε πει ότι αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο τη Γη. Αυτή ηαλλαγή αφορά τα πάντα. Δεν αφορά μόνο ένα κομμάτι του υλικού κόσμου. Γιατί όπωςξέρετε κανένα κομμάτι του υλικού κόσμου δεν είναι αποκομμένο απ' όλα ταυπόλοιπα.  Αλλάζει μια πραγματικότητα επειδήεσείς την πιέζετε για να αλλάξει; Μπορεί να αλλάξει μια πραγματικότητα επειδήεσείς σκοτώνετε ο ένας τον άλλον; Μπορεί να αλλάξει μια πραγματικότητα επειδήεκβιάζει ο ένας τον άλλον; Όλα αυτά επιδρούν σε μία πραγματικότητα αλλά δενμπορούν να την αλλάξουν. Θέλουμε να καταλάβετε περισσότερο και βαθύτερα τηνέννοια της αλλαγής.  Τι είναι πραγματικάμια αλλαγή. Είναι απλώς να αλλάξει ένας τρόπος εκβιασμού; εκφοβισμού; Ή είναιν' αλλάξει τελείως ένα ολόκληρο φάσμα αντίληψης πραγματικότητας; Τι είναι ηαλλαγή; Η αλλαγή για την οποία μιλάμε και η ειρηνική επανάσταση  την οποία θέλουμε να συνειδητοποιήσετε ότιβιώνετε και συμμετέχετε είναι μια αλλαγή όλων των τρόπων αντίληψης. Είναι μιααλλαγή εφ' όλης της ύλης;  Δεν αφορά έναμέρος του κόσμου, δεν αφορά μια φυλή, δεν περιορίζεται σε ένα έθνος και δενέχει κανέναν προνομιούχο. Αυτή η αλλαγή η οποία γίνεται πάνω στην ανθρωπότηταείναι μια συνολική και συλλογική αλλαγή. Θα πείτε εδώ υπάρχουν έθνη πουπεινάνε. Εδώ υπάρχουν έθνη που αφανίζονται. Εδώ υπάρχουν εντάσεις καισυγκρούσεις τέτοιες  που από πουθενά δενμπορούμε να δούμε αυτό που εσείς λέτε. Και όμως τα μεγέθη του Πνεύματος και οιαλήθειες του τρόπου που λειτουργεί η ενέργεια της συνειδητότητας είναι αυτό πουείναι το αποδεικτέο. Με αυτό είναι που παθιάζεστε, γιατί μέσα σας όπως και όληη υπόλοιπη ανθρωπότητα, υπάρχει η γνώση ότι οι πραγματικότητες αλλάζουν απόμέσα. Οι πραγματικότητες αλλάζουν από την αλλαγή των εσωτερικών πεποιθήσεων. Απότην αλλαγή ενός πρίσματος. Ας κάνουμε μια βόλτα ας πάρουμε μια στροφή, γιατίδεν έχει αλλάξει η ανθρωπότητα εδώ και χιλιετίες. Αν κοιτάξετε πίσω στον χρόνοόλο της ιστορίας θα δείτε ότι οι βασικές και θεμελιώδεις πεποιθήσεις τηςανθρώπινης φυλής παραμένουν οι ίδιες ακόμα. Από τότε που θυμόσαστε και έχετεκαταγράψει την ιστορία σας, γιατί δεν θα μιλήσουμε για τους χρόνους πριν από τηκαταγραφή της ιστορίας σας όπου πολλά διαφορετικά συνέβαιναν και πολλές άλλες συνειδητότητεςκαι αντιλήψεις είχαν έρθει σε αυτόν τον πλανήτη, θα μιλήσουμε για αυτό πουέχετε καταγράψει επισήμως σαν ιστορία. Κοιτάξτε τα βιβλία της ιστορίας σας και δείτεότι ένα ολόκληρο σύστημα σύνολο πεποιθήσεων και πιστεύω είναι ακλόνητο. Άρα ηαλλαγή του τρόπου απειλής ή αλλαγή του τρόπου εξουσιασμού δεν αλλάζουν μια πραγματικότητα,χρειάζεται κάτι άλλο για να αλλάξει μια πραγματικότητα. Οι αλλαγές τωνεργαλείων δεν αλλάζουν την πραγματικότητα. Της δίνουν άλλες εντάσεις, άλλεςεμφάσεις μπορεί να τονίζουν κάποια χρώματά της αλλά η πραγματικότητα είναι ηίδια. Αυτό όμως είναι ένα μήνυμα από την δημιουργική ενέργεια. Αυτό είναι έναμήνυμα για να το δείτε και να το αποκωδικοποιήσετε απ΄ τον δημιουργό. Γιατίαφού η ανθρωπότητα έχει εφαρμόσει ό,τι έχει σκεφτεί επί χιλιετίες, αυτή η πραγματικότηταδεν αλλάζει τα προβλήματα της δεν αλλάζουν, τα ζητούμενα της δεν αλλάζουν.Γιατί δεν μπορεί ακόμα να υπάρξει ειρήνη; Γιατί δεν μπορούν ακόμα οι άνθρωποινα συνυπάρξουν; Γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πεθαίνουν από πείνα καιάνθρωποι που πεθαίνουν από υπερβολικό βάρος;

Δεν θέλουμε μ' αυτό να σας δείξουμε ότι η ανθρωπότητα είναι χαζή. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Αυτό που θέλουμε να σας δείξουμε είναι ότιη αλλαγή για την οποία μιλάμε και η αλλαγή η οποία συμβαίνει δεν είναι μιασυνηθισμένη αλλαγή. Δεν ακολουθεί φόρμουλες γιατί δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρατέτοια φόρμουλα στη Γη. Δεν έχει γειωθεί μια τέτοια αντίληψη. Είναι η πρώτημεγάλη περίοδος η οποία είναι συμπυκνωμένη όπου γειώνεται ένα άλλο σύνολο αντίληψηςσυνειδητότητας. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα από τα παλιά δεν θα λειτουργεί στα καινούργια.Αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη όπως είναι φυσικό, γιατί ζείτε τομεσοδιάστημα όπου το παλαιό με το νέο έχουνε μπει μαζί και όπου βιώνετε όλεςτις εντάσεις τις τριβές όπου το παλαιό και το καινούργιο έχουν. Στηνπραγματικότητα όμως αν το κοιτάξετε από πιο ψηλά και πιο καλά αυτό που θα δείτεείναι το παλιό και το καινούργιο δεν συγκρούονται αφομοιώνονται. Βρίσκουν τοντρόπο να εξελιχθούν. γιατί δεν θα διαγράψετε τον εαυτό σας, δεν θα αναιρέσετετην ανθρωπινή σας υπόσταση.  Έχετε μέσασας τον παλιό κόσμο. Αυτό που κάνετε είναι ότι τον οδηγείτε σε μία εξέλιξη. Δεντον απορρίπτετε. Δεν μπορείτε να τον αποκόψετε γιατί είναι σαν να αποκόπτετεένα κομμάτι από το σώμα σας. Ένα κομμάτι από αυτό που υπάρχει ήδη μέσα σας. Οδημιουργός αυτός ο τεράστιος συλλογικός νους δεν έβγαλε από την δημιουργία τουποτέ ένα κομμάτι. Αυτή είναι η αγάπη. Μιλάγατε πριν για την αγάπη. Να κάτι άλλοπου έχουμε να συνεισφέρουμε στις σκέψεις σας για την αγάπη. Ο δημιουργός τακομμάτια της δημιουργίας τα παίρνει μαζί και τα εξελίσσει. Δεν τα απορρίπτειεπειδή ανακαλύπτει κάτι καινούργιο. Δεν τα απορρίπτει επειδή κάτι πιο όμορφοέχει μπει μέσα στο θεϊκό του νου. Τα παίρνει μαζί και τα βάζει στο όμορφο. Καιτο καθένα, να είσαστε βέβαιοι, βρίσκει τον δικό του τρόπο να αφομοιωθεί μέσαστο όμορφο. Λέτε μέσα στην ανθρώπινη πραγματικότητα ότι όλα τα όντα ρέπουνπρος  το όμορφο, και αυτό είναι μιαμεγάλη αλήθεια, αν και μπορεί να μην φαίνεται πολλές φορές συνειδητά. Γιατίκάποιοι άνθρωποι σας κάνουν αν σκέπτεστε ότι κάποιοι ρέπουν προς το άσχημο.Όμως οι αλήθειες λειτουργούν δυναμικά και όταν οι αλήθειες που ανακαλύπτετε σαςακουμπάνε και σας αλλάζουν, σας αλλάζουν γιατί έρχονται από ένα χώρο που είναιυπερθετικός που είναι εκθετικός. Όλα τα όντα προς το όμορφο πηγαίνουν, όλα ταόντα το όμορφο επιζητούν. Γιατί το όμορφο είναι εκεί που θα καταλήξουν, γιατίτο όμορφο είναι εκεί απ' όπου ξεκίνησαν.

Αυτό μας αφήνει σε ένα κενό. Ποιο είναι αυτό το κενό; Αρχίζει πράγματι η ιστορία σας δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν; Τρεις, πέντε,δέκα, πενήντα; Όχι βέβαια, αλλά αρχίζει το κομμάτι της ιστορίας σας το οποίοεσείς έχετε αναλάβει να διαπραγματευτείτε. Θα θυμόσασταν τις ζωές σας στηνΑτλαντίδα στην Λεμουρία και σε πολλά άλλα δεδομένα συνειδητότητας επάνω στη Γηαν ήταν να διαπραγματευτείτε αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κομμάτι πουθυμάστε είναι το κομμάτι που αλλάζετε. Θυμάστε αυτό που είναι αναγκαίο καιαπαραίτητο. Τότε θα αναρωτηθείτε και θα ρωτήσετε « Μα Πνεύμα γιατί αφού εγώ έχωζήσει και ζωές ακόμα πιο πίσω, γιατί να μην τις θυμάμαι αν είναι να με βοηθάνετώρα. Αν εγώ ήμουνα σε κατάσταση φώτισης στην Ατλαντίδα, αν  εγώ είχα ζήσει σαν μεγάλος προφήτης στηνΛεμουρία, αν εγώ είχα ζήσει στο Θιβέτ που κατοικείτο από μη γήινες φυλές απόφωτισμένους, γιατί να μη τις θυμάμαι τις ζωές αυτές και να είμαι τόσο καλύτερατώρα και να μπορώ να χειριστώ με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αυτή τη ζωή. Μα γιατίέτσι το διαλέξατε. Γιατί τίποτα δεν έχετε αποφασίσει αποκομμένο από ένα σύνολο.Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί θέλουμε να νιώσετε μέσα σας υπάρχει το κριτήριο τηςκαταλληλότητας. Αυτό είναι ένα τεράστιο φάσμα. Όταν είσαστε άνθρωποι δεν βλέπετετο φάσμα της καταλληλότητας. Η καταλληλότητα είναι αυτή που κάνει να συμβείαυτό σήμερα και όχι αυτό αύριο. Η καταλληλότητα είναι αυτή που σπρώχνει εσάς ναπάτε εκεί σήμερα και να μην πάτε αλλού. Αυτή είναι η καταλληλότητα. Ακούγεταιμια λέξη τόσο απλή όταν είσαστε μέσα στην ανθρώπινη βιολογία. Αυτή η καταλληλότηταείναι μια τεράστια σύλληψη ανθρώπινης και θεϊκής ενορχήστρωσης της ζωής. Αυτόίσως σας δώσει μια αίσθηση ότι δεν ήσασταν χαζοί όταν ξεκινάγατε να σχεδιάσετεμια ζωή ειδικά αυτή την περίοδο. Υπήρχε μια καταλληλότητα με βάση την οποίααποφασίσατε και καθορίσατε τι θα θυμάστε και τι θα έχετε μαζί σας. Υπήρχε μιακαταλληλότητα που αποφασίσατε τι θα κρύψετε από σας του ίδιους. Τώρα βλέπουμεπολλές φορές ότι αγανακτείτε γιατί θέλετε να κάνετε αναδρομή να βρείτε τιήσασταν κάποτε. Σκεφθείτε όμως ότι μπορεί να υπάρχει μια καταλληλότητα μιασοφία η οποία δεν σας αφήνει να δείτε τι ήσασταν κάποτε. Αν μπορούσε ναπεριγραφτεί με ανθρώπινες  λέξεις ηκαταλληλότητα θα ήταν όλη η αγάπη του Πνεύματος. Δεν είναι η αγάπη όπως γίνεταικατανοητή με τους ανθρώπινους όρους. Δεν είναι η αγάπη όπως την προσεγγίζετεμέσα από μια ανθρώπινη λογική. Είναι ενός άλλου είδους αγάπη πολύ μα πολύδιαφορετική. Η καταλληλότητα έχει μέσα της πατρική  και μητρική αγάπη αλλά ενός άλλου είδους απ'αυτό που έχετε συνηθίσει να περιμένετε μέσα από τους ανθρώπινους γονείς σας. Ηκαταλληλότητα έχει όλη την αληθινή στοργή και φροντίδα ενός γονιού προς ταπαιδιά του αλλά όχι με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει να την δίνετε και να  την παίρνετε ως άνθρωποι. Είναι ενός άλλουείδους καταλληλότητα πολύ πιο μεγάλη πολύ πιο απλωμένη όπου παίρνει μέσα τηςκαι περικλείει όχι το καλό μόνο ενός, έχει σαν παράμετρο την εξέλιξη και τηνυποστήριξη όλων μέσα σ' ένα πλαίσιο αγάπης τόσο μεγάλης όπου όλα μπορούν ναδοθούν, όλα. Αυτή η καταλληλότητα κάνει πολλές φορές τις θεραπείες σας να μηναποδίδουν. Το έχετε σκεφτεί αυτό; Θέλετε να καθαρίσετε κάποιο θέμα και δουλεύετεμια θεραπεία σ΄ επανειλημμένες συνεδρίες και πολλές φορές δεν είσαστε οθεραπευτής είσαστε ο θεραπευόμενος. Περιμένετε ως  θεραπευόμενος ότι θα κάνετε μια δυο τρεις ή πέντεσυνεδρίες και θα λύσετε το θέμα της ζήλιας. Θα λύσετε το θέμα το εσωτερικό τηςσύγκρισης με άλλους. Οι συνεδρίες δεν λειτουργούν και η ενέργεια δεν δουλεύει.Ο θεραπευτής βρίσκεται στην δύσκολη θέση να μην ξέρει γιατί. Βρίσκεται να δίνειαπό την ψυχή του και την καρδία του, να ανοίγει και να μεταφέρει αυτή τηνενέργεια για σας για να αλλάξει κάτι και αυτό δεν αλλάζει. Πολλές φορές ανείσαστε θεραπευτές λαμβάνετε και βιώνετε την απογοήτευση του θεραπευόμενου ή ανείσαστε θεραπευόμενοι κρίνετε τον θεραπευτή. Πιστεύετε ότι πήγατε σ' ένανανίκανο θεραπευτή σ' ένα μη κατάλληλο θεραπευτή. Έχετε σκεφτεί ότι κάποιαπράγματα δεν πρέπει να αλλάξουν; Ότι αυτή η λέξη που λέγεται καταλληλότητααφορά τα πάντα; Αφορά ακόμα και τα ελαττώματα; Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί η αγάπηνα θέλει να κρατήσει τα ελαττώματα;  Έχετεσκεφτεί ότι αυτό που εσείς βλέπετε σαν αρνητικό που πρέπει να το διαγράψετε απότο πρόσωπο της ζωής, μπορεί να εξυπηρετεί δικούς του σκοπούς που ξεπερνούν οτιδήποτεμπορείτε να σκεφθείτε; Ότι το δικό σας αρνητικό στοιχείο μπορεί σε πολλέςάλλες  στιγμές να γίνει καταλύτης για ναγίνει μια αλλαγή σε κάποιον άλλον; Το αρνητικό κάνει μόνο αρνητικό ή τοαρνητικό είναι αυτό που λειτουργεί σαν καταλύτης πολλές φορές αν όχι τιςπερισσότερες; Μήπως είναι μια ευκαιρία αυτή η σημερινή να δείτε την αγάπη μέσααπό τα μάτια και τα γυαλιά μιας καταλληλότητας ευρύτερης, που δεν αφορά μόνοεσάς, που δεν είναι μόνο ατομική; Που αφορά ένα τεράστιο σύνολο. Μήπως όταν δενμπορείτε να ξεπεράσετε ελαττώματα του χαρακτήρα σας, αυτό εκφράζει την θεϊκήβούληση; Γιατί ο Θεός θα ήθελε να πάρει ότι έχει σκιά μέσα σας, ο Θεός έχει καισκιά, ο Θεός παίζει με την σκιά γιατί δεν την φοβάται. Θέλετε να γίνετε αυτόπου μπορείτε να είστε ο Δημιουργός. Ο δημιουργός δεν φοβάται το σκοτάδι. Γιατίο Δημιουργός δημιουργεί με το σκοτάδι. Δημιουργός γνωρίζει ότι και το αρνητικόθα επιτελέσει και τον δικό του σκοπό. Υπάρχει μια πληρότητα στα πάντα. Δενπερισσεύει κάτι. Ούτε λείπει κάτι από αυτό που έχετε δημιουργήσει. Κοιτάξτε τονεαυτό σας σαν κάτι πλήρες. Μην αμφισβητείτε και μην αναιρείτε την δημιουργικήαξία που έχετε. Όταν κοιτάτε τον εαυτό σας και είναι πάντα ατελής διώχνεται ένακομμάτι από την θειική ουσία που έχετε. Γιατί στην πραγματικότητα είναι σαν να γυρνάτεστον καθρέπτη που βλέπετε τον εαυτό σας μόνο που τον βλέπετε με το μεγαλείοενός δημιουργού και λέτε: Λάθος το έκανα δεν είμαι άξιος να είμαι δημιουργόςπροφανώς δεν τα σκέφτηκα καλά τα πράγματα. Αφού δεν χρειαζότανε να νιώθω ζήλιααφού δεν χρειαζότανε να νιώθω φθόνο, αφού δεν χρειαζότανε να είμαι τόσοκατώτερο ον, πώς είναι δυνατόν να έχω δημιουργήσει όλα αυτά. Αποκηρύσσω τον Δημιουργόγιατί εγώ δεν τον πιστεύω. Δεν μπορεί να το έκανε αυτό κάποιος σοφός. Δενμπορεί να το έκανε αυτό κάποιος Παντογνώστης. Προφανώς κάποιος χαζός το έκανε.Αυτόν τον χαζό εγώ τον αποκηρύσσω. Τόσο απλά, ανοίγεται την πόρτα και διώχνεταιαυτό που κατοικεί μέσα σας. Μ' αυτή είναι η μαγεία του ταξιδιού σας δεν είναι;Ότι ανακαλύπτετε κάθε μέρα κάθε εβδομάδα, κάθε στιγμή ένα ακόμα μεγαλύτεροκομμάτι από αυτό που είστε και το ανακαλύπτετε μέσα από τις επιλογές σας γιατίμια επιλογή σας οδήγησε σήμερα εδώ κοντά μας. Μια επιλογή. Μια επιλογή δημιούργησεσήμερα την ενέργεια για να ακουστούν αυτά τα οποία μεταφέρουμε. Μόνο που δενήταν η επιλογή ενός. Για άλλη μια φορά ήταν η επιλογή όλων σας. Γιατί ναείσαστε σίγουροι ότι ένας παραπάνω ή ένας λιγότερος να ήταν σήμερα εδώ ταμηνύματα που θα ακούγατε δεν θα ήταν τα ίδια. Πιστεύετε ότι το Πνεύμα έχει μια δικήτου ατζέντα που λέει: Α έχω συνάντηση στις 30 του μηνός με αυτούς το θέμα πουθα μιλήσω θα είναι αυτό. Όχι. Τον επόμενο μήνα που θα κάνουμε μια συνάντησηπάλι στην Αθήνα θα μιλήσω για εκείνο. Τον μεθεπόμενο μήνα που είναι μιασυνάντηση στην Κέρκυρα θα μιλήσω για αυτό. Είναι αυτό το Πνεύμα; Έχει μια ατζέντα;Τα έχει καθορίσει και ξέρει από πριν γιατί θέλετε εσείς να σας μιλήσει; Όχιβέβαια. Θέλουμε να γίνει πολύ συνειδητή η αλήθεια του ότι δημιουργείτε τηνδυναμική ακόμα και αυτών που ακούτε. Την δημιουργείτε. Το πόσοι και ποιοι θαβρεθούν κάπου δημιουργεί μια δική του δυναμική. Το ποιοι θα είναι το πόση ώραθα μείνουν δημιουργεί άλλη δυναμική. Κανένα πνευματικό μήνυμα ποτέ δεν ήρθεπροκαθορισμένο. Δεν υπήρχε ατζέντα. Οι άνθρωποι ακόμα πιστεύουν ότι υπάρχει μιαατζέντα και εμείς σας λέμε ότι δεν υπάρχει. Κανένας δεν ξέρει τι θα ακουστείόταν όλη η ενέργεια μαζευτεί, όταν η ενέργεια συγκεντρωθεί, γιατί κανένας δενξέρει από πριν το ποια θα είναι αυτή η ενέργεια. Νομίζετε οτι ο πνευματικόςκόσμος μπορεί να δει πολύ μακριά στο μέλλον σας και να έρθει ως προφήτης καινούργιοςνα σας πει: μετά από ένα μήνα ναι θα πας σε εκείνο το σεμινάριο, μετά από έναμήνα θα κάνεις αυτή τη συνεδρία. Δεν ισχύει πια. Θα σας πούμε ότι δεν ισχύειγια σας που είσαστε παρόντες εδώ. Δεν ισχύει και για άλλους ανθρώπους σαν καιεσάς. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι επειδή έχουν αναμειχθεί οι παλαιές με τιςκαινούργιες ενέργειες ο κόσμος σας δεν λειτουργεί πια σε μια ταχύτητα. Ο κόσμοςσας λειτουργεί ταυτόχρονα σε πολλές ταχύτητες. Για κάποιους το Πνεύμα μπορεί ναείναι προφήτης και μπορεί όντως να τους πει ότι σε ένα μήνα θα την κάνουν όντωςτην συνεδρία. Γιατί κινούνται με τον παλμό μιας άλλης ταχύτητας. Για εσάς όμωςκαι όλους τους άλλους που κινούνται όλο και πιο κοντά στην ενέργεια τουΔημιουργού, το Πνεύμα δεν μπορεί να πει να θα πάτε στην συνεδρία, Δεν μπορεί ναυπάρξει προφήτης να σας πει μετά από ένα μήνα πώς θα είσαστε. Τόσο έχει αλλάξειη ταχύτητα της συνειδητότητας πάνω στη Γη. Από ποιους από όλους όσους μετέχουνστην ειρηνική επανάσταση. Αυτοί τραβάνε μπροστά ένα δρόμο όπου κανένας δενξέρει το μέλλον τους. Ξέρετε γιατί; Γιατί εκείνοι θα το δημιουργήσουν. Γιατίαυτή θα είναι η απόδειξη ότι αυτοί είναι δημιουργοί. Δεν μπορεί κανένας στοΣύμπαν να ξέρει αυτό το μέλλον. Όσο η ανθρώπινη βιολογία, ο άνθρωπος μπαίνειμέσα στον δημιουργό, αρχίζει να πιστεύει και να ταυτίζεται ότι είναι οδημιουργός δεν υπάρχει κανένας τρόπος κανένα στατιστικό σύστημα να μπορεί ναπει πώς θα κινηθεί ο δημιουργός. Εσείς είσαστε μέσα σε ένα σώμα σε μια περίοδοεξελίξεων που είναι συνταρακτική. Πολλές φορές το λέμε ότι ζείτε την πιοσυναρπαστική περίοδο που θα μπορούσατε να ζήσετε σαν πνεύματα μέσα σε μιαβιολογία. Γιατί κάνετε και διανύετε όλο το φάσμα της συνειδητότητας από τηνπλήρη α-συνειδητότητα στην πλήρη συνειδητότητα και θα το ζήσετε αυτό, σαςδίνεται η δυνατότητα να το ζήσετε μέσα σε μια ζωή μέσα σε ένα σώμα, χωρίς ναχρειάζεται να αλλάξετε φορέα.

 Θέλουμε να ξέρετε ότι έρχονται μεγαλειώδεις στιγμές μπροστά σας. Θα ζήσετε μεγαλειώδεις στιγμέςεφόσον το αποφασίσετε. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να σας εγγυηθούμε ότι θα πετύχετεσε όλα όσα κάνετε. Δεν μπορούμε ούτε καν αυτό να κάνουμε. Γιατί υπάρχει μιατέτοια δυναμική μέσα σε κάθε ένα από σας που θα ήταν μεγάλη ασέβεια  να τολμήσουμε να πούμε κάτι τέτοιο. Θα ήτανασέβεια να τολμήσουμε να σας πούμε και να πιθανολογήσουμε. Ακόμα δεν έχετεσυνειδητοποιήσει πόσο έχετε αφομοιώσει το Πνεύμα μέσα σας. Ακόμα ψάχνετε να βρείτεαπ' έξω ενδείξεις για αυτό που βιώνετε. Και όμως αγαπημένη οικογένεια να ξέρετεότι αυτό δεν θα το βρείτε πια γύρω σας. Έχετε αφομοιώσει ένα μεγάλο κομμάτι τηςπνευματικής σας ενέργειας και αυτό που ζείτε πια είναι η διαδικασίασυνειδητοποίησης. Είναι η διαδικασία αποδοχής. Ακόμα υπάρχουν μέσα στο μυαλόσας πεποιθήσεις και αντιλήψεις από μια προηγούμενη πραγματικότητα και το μυαλόσας, θα το πούμε έτσι, έχει μια κεκτημένη ταχύτητα να πιστεύει ότι όταν το Πνεύματου μιλάει το Πνεύμα μιλάει με αυτό τον τρόπο, όταν το Πνεύμα του δίνει μιακαθοδήγηση το κάνει με αυτό τον τρόπο, όταν έχει ένα μήνυμα το έχει με αυτό τοντρόπο, όταν υπάρχουν σημάδια από τον ουρανό έρχονται με αυτό τον τρόπο.  Αλλά όλα αυτά σκεφτείτε ότι είναι ο τρόποςπου ένα παλιό μέρος μέσα στον εγκέφαλό σας μέσα στην μνήμη σας είχε μάθει νασκέφτεται να αντιλαμβάνεται και να συνδέεται με το Πνεύμα. Όσο πιο πολύαφομοιώνετε αυτό το Πνεύμα στην καθημερινότητα όλα αυτά παύουν να ισχύουν γιατίγίνεστε εσείς το Πνεύμα και αυτό ανεβάζει την πρόκληση που σας φέρνει το Πνεύμαστην ζωή σας. Γιατί δεν σας ζητά να εμπιστευτείτε ένα εξωτερικό οιωνό, σημάδι,σας ζητάει να εμπιστευτείτε αυτό που νιώθετε χωρίς τον οιωνό, χωρίς το σημάδι.Σας ζητάει να εμπιστευτείτε κάτι εσωτερικό κάτι που  κατοικεί μέσα, χωρίς να δείτε κάτι απ' έξω.

Σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία σε μια συνεδρία να το εξηγήσουμε αυτό ότι όσο πιο πολύ το Πνεύμα αφομοιώνεται μέσα στην βιολογία, γίνεται μια πραγματικότητακαι γίνεται αποδεκτό, τόσο τα σημάδια γίνονται πολύ εσωτερικά. Τα σημάδιαγίνονται αισθήσεις. Μια αίσθηση ούτε καν ένα σκούντημα. Κατοικούν πολύ μέσα.Αφομοιώνονται μέσα στα κύτταρα και το Πνεύμα ζει μέσα στην ύλη. Ακόμα πιστεύετεότι κάνετε την διαδικασία να ενώσετε το Πνεύμα με την ύλη. Εμείς όμως σας λέμεότι αυτό έχει συμβεί. Απλώς χρειάζεται να το συνειδητοποιήσετε. Έχει συμβεί καιέχει πάρει μια δυναμική. Αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσετε είναι ότι έχειαναπτύξει και δυναμική αυτό. Αυτή η ένωση έχει γίνει, έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό τοοποίο πρέπει να προλάβετε και να συντονιστείτε είναι η συνειδητοποίηση τηςταχύτητας με την οποί αλλάζουν μέσα σας τα δεδομένα. Αυτό θα καλέσει καθένανσας να βρει, να αισθανθεί και  νααντιληφθεί το δικό του τρόπο τον πνευματικό γιατί για καθένα σας η καθοδήγηση,ή παρότρυνση ή απάντηση στο είναι  καλό ήδεν είναι θα είναι ένας διαφορετικός εσωτερικός τρόπος, μια δική του αίσθησης.Κανένας δεν θα μπορεί να περιγράψει στον διπλανό του πώς νιώθεις όταν παίρνειςένα μήνυμα από το Πνεύμα γιατί ο ένας θα νιώθει έτσι ο άλλος θα νιώθει αλλιώς.Γιατί ο καθένας θα εκδηλώνει το Πνεύμα με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Αυτό οδηγείτον καθένα να τιμήσει την μοναδικότητα την οποία έχει ο καθένας μέσα στηνσυλλογική στην οποία μετέχει.

Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί να ειπωθούν και υπάρχουν τόσα πολλά που θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας για έναν λόγο γιατί όλοι σας πουείσαστε σήμερα εδώ έχετε ένα μεγάλο δυναμικό. Κάθε ένας σας έχει ένα μεγάλοδυναμικό. Αυτό μας κάνει απρόθυμους θα μπορούσαμε να πούμε να σταματήσουμε. Γιατίαυτό το δυναμικό πάλλεται μέσα σας και το νιώθουμε έτσι όπως είμαστε τόσο κοντάσας. Νιώθουμε τον παλμό του και τον βρασμό του. Νιώθουμε όλη αυτή την δύναμηπου ανοίγει, την δύναμη του εαυτού σας. Η δύναμη του δικού σας εαυτού. Μέσα σ' αυτήν κατοικούμε και εμείς και μέσα σ'αυτήν θα μας συναντήσετε με τον δικό σας τρόπο ο καθένας. Δεν θα μαςσυναντήσετε έξω σας.

Και λέγοντας αυτά με απροθυμία θα κλείσουμε αυτή την επικοινωνία, υπενθυμίζοντας σας ότι δεν είμαστε ποτέ μακριά σας, ότι είμαστεπάντα δίπλα σας και μας αρέσει πάντα να σας ακουμπάμε στον ώμο. Είναι ο δικόςμας τρόπος να είμαστε κοντά σας ή να σας δείχνουμε ότι είμαστε εκεί. Σαςαγαπάμε πολύ κάθε έναν από σας ιδιαίτερα. Σας αγαπάμε για τον κόπο σας για τηνειλικρίνεια σας και για την πορεία που χαράζετε μέρα με την μέρα σας. Σας αγαπάμεόμως ούτως ή άλλως χωρίς να περιμένουμε να δούμε κάτι από σας. Σας αγαπάμε γιαυτό που ήδη είστε. Για αυτό που ήδη είστε. Για αυτό στο οποίο ήδη ανήκετε.Υπάρχει τόση αγάπη που ρέει παντού μέσα σας και γύρω σας. Τόση αγάπη για σας.Αν μπορούσατε να την αισθανθείτε θα παθαίνατε ασφυξία. Τα κύτταρα σας θαέλιωναν και σκεφτείτε ότι ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να προστατεύσετε τηνβιολογία σας για να μην λιώσετε μέσα στην αγάπη που υπάρχει παντού γύρω σας.

Και έτσι είναι!        

© Χαριτίνη Χριστάκου