Σμαραγδένιος Κύκλος


Η πραγματικότητα μέσα στο σώμα σας

19 Απριλίου 2005

Αυτή είναι η οδηγία που έχω: Θα ξεκινήσουμε ακουμπώντας το χέρι μας σε κάθε τσάκρα και λέγονταςπρος το σώμα «Σώμα μου σας αγαπώ». Το «σάς αγαπώ» αναφέρεται σε κάθε κομμάτιπου απαρτίζει αυτό το σύνολο και που το κάνει να είναι υγιές, να λειτουργεί καινα μπορεί να κάνει μια πορεία, να βιώνει μια πραγματικότητα.

«Γιατί σας κοιτάμε στα μάτια κάθε φορά που σας καλωσορίζουμε σε μια τέτοια συνεύρεση όπου ο αόρατος και ο ορατός κόσμοςγίνονται Ένα, έστω και για λίγη ώρα, έστω και για λίγες στιγμές, έστω και γιαένα κλάσμα του δευτερολέπτου για κάποιους από εσάς. Βλέπετε δεν είναιπροκαθορισμένο το για πόση ώρα καθένας σας θα κρατήσει αυτή την πύλη ανοιχτή.Μιλάμε για την πύλη που είναι τα μάτια σας, η ψυχή σας, η καρδιά σας. Γιακάποιους αρκεί το κλάσμα του δευτερολέπτου, για κάποιους όχι. Δεν είναιαπαραίτητα ένα δείγμα πνευματικής σύνδεσης το πόση ώρα βιώνει κάποιος κάτι. Τοπόση ώρα βιώνετε κάτι μέσα στην πνευματική σας παρουσία είναι τόσο σχετικό.Πολλές φορές ένα κλάσμα δευτερολέπτου αρκεί για να αλλάξει τα πάντα στη ζωή σας.

Τώρα που είστε άνθρωποι και κατοικείτε μέσα σε ένα σώμα περιμένετε να δείτε την απόδειξη της πνευματικής παρουσίας μέσα απότην μεγάλης διάρκειας αίσθηση του πνεύματος. Κάποιοι έχετε διαβάσει μιαπαλαιότερη ιστορία, την «Άννα και το Πουλάκι» και σήμερα τη θυμόμαστε μέσα στησυνεύρεση της Οικογένειας γιατί βγήκε από τα χείλη της Οικογένειας.  Ακόμα δεν έχετε πιστέψει, δεν έχετεσυνειδητοποιήσει ότι η σύνδεση με τη δική σας ατομική πνευματική παρουσία είναικάτι που συμβαίνει κάθε στιγμή της ημέρας. Πιστεύετε ότι η πνευματική σαςσύνδεση συμβαίνει τις στιγμές που εσείςνιώθετε ενωμένοι με τον πνευματικό σας εαυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι!

Πνεύμα και Βιολογία

Όταν ο πνευματικός εαυτός έρχεται πολύ μέσα στην επίγνωσή σας, και αρχίζει να γίνεται πραγματικά Ένα με το βιολογικό σώμα,τότε αυτός ο πνευματικός εαυτός αρχίζει να γίνεται πολύ πιο αδιόρατος και είναιπολύ πιο δύσκολα εντοπίσιμος. Όταν ξεκινάτε την πορεία για να γνωρίσετε τηναλήθεια αυτής της ζωής, τον σκοπό, το νόημα και τελικά την αποστολή σας, το«γιατί» ζείτε αυτή τη ζωή, έχετε πολύ πιο έντονες αισθήσεις και βιώματα τουπνευματικού κόσμου. Μπορεί να βλέπετε αγγέλους, μπορεί ν' ακούτε να σας μιλούνστ' αυτί σας ή να αισθάνεστε παρουσίες δίπλα σας, και όλα αυτά είναι πολύ καλά.Όμως, στη συνέχεια τα πράγματα εξελίσσονται όπως στην ιστορία της Άνας.

Καθώς συνεχίζετε την πορεία σας και με την ψυχή σας βιώνετε το πνεύμα σας μέσα στο βιολογικό σώμα, οι αισθήσεις τουπνεύματος αρχίζουν να αφομοιώνονται μέσα στη σάρκα, μέσα στη βιολογία, στους πόρους της επιδερμίδας σας, στα αγγεία σας, στα όργανά σας και στα κόκαλά σας.Οι αισθήσεις παύουν να έρχονται από έξω και αρχίζουν να γεννιούνται μέσα στο βιολογικό σώμα. Το πνεύμααρχίζει να κατοικεί, ν' αφυπνίζεται, σε όλα τα επίπεδα της  βιολογίας. Βρίσκεται εκεί και περιμένεισιωπηρό να βάλετε την ψυχή σας και να πάρετε τις αποφάσεις σας.

Οικογένεια του Φωτός

Έτσι λοιπόν το διάστημα που πέρασε σας ζητήθηκε να πάρετε θέση απέναντι σε αυτόν τον πνευματικό εαυτό, απέναντι στηδική σας πνευματική πραγματικότητα. Κάποιοι φαντάζεστε ότι αυτή η πνευματικήπραγματικότητα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και δίνετε μια μορφή στηνΟικογένεια του Φωτός. Θέλετε να την βλέπετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όμως, ηΟικογένεια του Φωτός δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Η Οικογένεια του Φωτός κάθεστιγμή μεταφράζεται και παίρνει την μορφή κάθε κατάστασης που συναντάτε μέσαστη ζωή σας, κάθε συναισθήματος που βιώνετε. Κάθε στιγμή υπάρχει σιωπηρή ηπαρουσία της μέσα σας. Αυτό το διάστημα σας ζητήθηκε να εργαστείτε σε ένακαθαρά πνευματικό επίπεδο. Δεν αφορούσε τόσο τη βιολογία σας, τον δρόμο σας,αφορούσε κάτι βαθύτερο μέσα σας: το να ξεκαθαρίσετε το σημείο όπου στέκεστε.Αυτό είναι χρήσιμο για σας. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι κάθε φοράπου γίνεται μια διαδικασία, γίνεται για σας και είναι κάτι που το κάνετε οιίδιοι. Πρέπει να πιστέψετε στην πράξη ότι είστε οι δημιουργοί. Ότι δημιουργείτεμια αλυσίδα καταστάσεων για να οδηγήσετε τον εαυτό σας να συνειδητοποιήσει«κάτι». Αυτό το «κάτι» είναι το επόμενο βήμα σας, το επόμενο κύτταρο που εσείςαφυπνίζετε, είναι άλλο ένα άτομο της Οικογένειας του Φωτός που ξυπνά.

Δεν είπαμε ποτέ ότι η εργασία θα ήταν εύκολη. Όταν βρισκόμασταν μαζί από αυτή την πλευρά του πέπλου αυτή η πρόκλησησας ενθουσίαζε: η πρόκληση να παίξετε το Κρυφτό. Να ξεκινήσετε με κλειστά ταμάτια και σιγά-σιγά να βγάλετε από μπροστά σας το πέπλο και να αρχίσετε ναβλέπετε περισσότερο.

Τώρα όμως θέλουμε να έρθουμε σε ένα κομμάτι που αφορά την αλήθεια, στην οποία έχουμε μεγάλη αδυναμία. Όσο είστε στοανθρώπινο σώμα έχετε μια εμμονή να διαμορφώνετε μια πεποίθηση για την αλήθεια.Να πιστεύετε ότι η αλήθεια για αυτόν τον πλανήτη, η αλήθεια για την ζωή σαςείναι «αυτή». Της δίνετε μια περιγραφή και φαντάζεστε ότι το πνευματικό έργοείναι αυτό που εσείς εκπληρώνετε μέσα σε «αυτό» το πνευματικό πλαίσιο.

Κάθε φορά που θα λέτε στο σώμα σας ότι το αγαπάτε, κάθε φορά ένα κομμάτι από αυτή την πεποίθηση θα διαλύεται. Αυτή ηπεποίθηση είναι πολύ περιοριστική και δεν ταιριάζει στην συγχρονικήπραγματικότητα του Φωτός. Το ίδιο μήνυμα με πολλούς τρόπους θα εμφανιστεί σεπολλά σημεία γιατί είναι η εποχή που η Οικογένεια του Φωτός θα γειωθεί πολύβαθύτερα μέσα γη, μέσα στην πραγματικότητα. Είναι η εποχή όπου αναλαμβάνετεμεγαλύτερο μέρος της πνευματικής σας ενέργειας στην πράξη και το φέρετε μέσαστο σώμα σας, στην αντίληψή σας και μπορείτε να το «μεταφράσετε» μέσα σ' αυτήτην πραγματικότητα που τώρα βρίσκεστε.

Πραγμάτωση στην Μικρότερη Πραγματικότητα

Αντί λοιπόν να προσπαθήσετε να αναλύσετε και να δείτε την τεράστια μακροσκοπική εικόνα όλης της ζωής, που είναι κάτιπραγματικά αδύνατο ακόμα κι όταν είστε στον άϋλο κόσμο - πάντα διαφεύγει καιπάντα είναι λίγο μεγαλύτερη, σας ζητάμε μέρα με τη μέρα να φέρετε τον εαυτό σαςσε μια βαθύτερη επίγνωση: την επίγνωση της μικρότερης πραγματικότητας μέσα στηνοποία καλείστε να γίνετε αυτό που είστε. Δεν καλείστε να γίνετε αυτό που είστεμέσα σε όλη την πραγματικότητα όλων των κόσμων. Καλείστε να πραγματώσετε τονεαυτό σας στην μικρότερη πραγματικότητα του συγκεκριμένου κόσμου.

«Σε τι μας ωφελεί αυτό;» αναρωτιέστε. Κάποιοι βρήκατε ήδη την απάντηση. Σας εστιάζει πολύ καλύτερα μέσα στονσυγκεκριμένο κόσμο. Θα πραγματώσετε τον εαυτό σας και τον σκοπό σας μέσα στηνπραγματικότητα που είναι γύρω σας, όχι σε κάποια άλλη.  Δεχθείτε ότι αυτό είναι η συνεισφορά σας σεαυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο και ότι με αυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο έχει μιασχέση δημιουργική. Είστε εδώ για να δημιουργήσετε μαζί του. Κι εκείνος είναιπαρών γιατί δημιουργείται μαζί σας.

Εστιάστε την πνευματικότητά σας στον συγκεκριμένο πλανήτη, εστιάστε το πάθος σας στον συγκεκριμένο χώρο. Ανήκετε σεμια πολύ μεγάλη Οικογένεια και γνωρίζετε όλα τα μέλη της. Έχετε βοήθεια απότόσες διαφορετικές κατευθύνσεις, κάθε στιγμή, γύρω σας. Αλλά όλο αυτό έχεινόημα και ουσία όταν εσείς κοιτάξετε το χώμα. Όταν κοιτάξετε την ύλη.  Όταν κοιτάξετε τα κτίριά σας και τηνκαθημερινή ζωή σας. Όταν αφήσετε να γεννηθεί μέσα σας το πάθος σας για τον χώροόπου ήδη βρίσκεστε. Θέλουμε εμείς να έρθουμε σε σας. Δεν είναι εσείς να έρθετεσε μας. Αυτή η μαγεία της τωρινής περιόδου. Αν μιλάμε για μια περίοδο ανάληψηςτης ανθρωπότητας, τότε η ανάληψη είναι όταν ο πνευματικός κόσμος, οι ανώτεροίσας εαυτοί έρθουν σε σας. Η ανάληψη δεν συμβαίνει όταν βρίσκεστε στονπνευματικό κόσμο. Δεν έχει νόημα.

Αγαπημένη μας Οικογένεια, μιλάμε σήμερα με ιδιαίτερη φόρτιση γιατί μιλάμε για την ύλη. Είναι τόσο βαθιά διαδεδομένες οιπεποιθήσεις στην ανθρωπότητα για την απαξίωση του χώματος που μας θλίβει.Ξεκινήσαμε αυτόν τον πλανήτη, σχεδιάσαμε αυτόν τον πλανήτη μέσα στονΔημιουργικό Νου από απίστευτη αγάπη για την ύλη. Ποια είναι η μεγαλύτερηκαταξίωση για το Πνεύμα από το να δημιουργεί μέσα στην ύλη, να δημιουργεί ύλη,υλικούς κόσμους. Ξεκινήσαμε και οραματιστήκαμε όλοι, ο Θεϊκός ΔημιουργικόςΝους, έναν όμορφο χώρο, με τεράστιο δυναμικό. Πολλά πράγματα συνέβησαν, πολλάπράγματα παρεμβλήθηκαν. Δεν έγιναν όλα όπως τα φαντάστηκε ο υπέροχοςΔημιουργικός Νους. Απορείτε;

Βάλτε την Ψυχή σας στην Ύλη

Ό,τι υπάρχει, υπάρχει μόνο στο τώρα. Ό,τι ζει, ζει μόνο στο τώρα. Ο Θεϊκός Δημιουργικός Νους είναι έτοιμος για εκπλήξεις.Δέχεται την πρόκληση και αφήνει χώρο για να βιώσει την δημιουργία. Όταν οΘεϊκός νους βιώνει στην πράξη την δημιουργία, πολλά αλλάζουν.  Όταν συλλάβαμε μέσα στον Θεϊκό Νου αυτόν τονπλανήτη, υπήρχε το Αρχικό Όραμα, και αυτό είναι που πάει να εκπληρωθεί καιείναι πολύ μεγάλο.  

Όταν λοιπόν να ζητάμε να εστιάσουμε σε αυτή τη ζωή, σ΄ αυτή την πραγματικότητα και να δείτε πώς μπορείτε να βάλετε το πάθοςσας για να βοηθήσετε αυτή την πραγματικότητα, αυτόν τον κόσμο, άλλουςανθρώπους, ουσιαστικά σας ζητάμε να βάλετε το πάθος σας στην δημιουργικότητάσας, να βάλετε την ψυχή σας στο Όραμα. Περίεργο δεν είναι; Μια πραγματικότηταπου είναι και ένα όραμα! Βάζοντας την ψυχή σας στο χώμα, βάζετε την ψυχή σαςστο Θεϊκό Όραμα. Δίνοντας από την καρδιά σας στην πραγματικότητα γύρω σας,βάζετε την καρδιά σας μέσα στο Θεϊκό Σχέδιο. Έτσι δημιουργείτε! Και μέσα σ'αυτήν την χρονιά και μέσα στις αλλαγές που συμβαίνουν, αυτό θα αρχίσει ναγίνεται όλο και πιο σημαντικό. Συνειδητοποιείστε ότι είναι κάθε μέραγειώνετε/πραγματώνετε ένα μέρος από το Θεϊκό Σχέδιο. Κάθε μέρα γειώνετε έναμέρος από την ψυχή σας. Δεν θα το γειώσετε σε ένα άλλο κόσμο. Δεν θα το κάνετεμέσα στο όνειρό σας. Ούτε καν την ώρα του διαλογισμού σας. Θα το κάνετε μέσαστην πράξη σας. Με μικρές πράξεις κάθε μέρα.

Μπορεί να είναι ωραίο και να σας αρέσει όταν μιλάμε για μεγαλειώδεις έννοιες όπως είναι ο χώρος και ο χρόνος και αυτάαποτελούν ένα άλλο κομμάτι αυτής της πραγματικότητας, αλλά όσο πιο πολύ βάζετετην ψυχή σας στην ύλη, τόσο πιο πολύ θα καταλάβετε τον χωροχρόνο. Ο υλικόςκόσμος είναι ένα κλειδί. Και σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτόν. Γιατί έχει πολύενδιαφέρον. Μας ενθουσιάζει να μιλάμε για κόσμους που φαίνονται υλικοί, καθώςδιδάσκουμε σε τόσα μέρη στο σύμπαν*. Η Οικογένεια του Φωτός είναι παντούπαρούσα.

Η Πραγματικότητα μέσα στο Σώμα σας

Σήμερα ξεκινήσαμε ζητώντας σας να έρθετε σε πνευματική επαφή με το σώμα σας και θέλουμε να δείτε ότι σε κάθε ένα τσάκρα πουμπήκατε και στείλατε ένα μήνυμα, μπήκατε σε ένα κόσμο που ήταν άϋλος καιυλικός. Κάθε κομμάτι δόνησης μέσα στο σώμα σας, γειώνει και φέρνει στην γη έναολόκληρο φάσμα πραγματικότητας. Το σώμα σας είναι ένα απίστευτο όχημα. Θέλετενα δείτε τον Δημιουργό σε όλο του  τομεγαλείο; Κοιτάξτε το σώμα σας σε ένα καθρέφτη. Κανένας άνθρωπος δεν έχειμπορέσει ακόμα να καταλάβει πλήρως πώς λειτουργεί συνολικά αυτή η ευφυΐα. Ποιοςτην δημιούργησε αυτή την ευφυΐα. Γιατί υπάρχει μια ασύλληπτη ευφυΐα [του σώματος]που ρέει και λειτουργεί κάθε στιγμή για σας. Και την φέρετε αυτή την ευφυΐα.Την ζείτε αυτή την ευφυΐα. Όμως ακόμα την απαξιώνετε. Ακόμα δεν έχετε αισθανθείτην αξία της. Και όσο απαξιώνετε το χώμα της γης, απαξιώνετε την Θεϊκήπαρουσία.

Πιστεύετε ότι ο δημιουργός θα δημιουργούσε μόνο οράματα. Μόνο κρυσταλλικούς κόσμους. Ο δημιουργός είναι τόσο ευφυής. Έχειδημιουργήσει μια απίστευτη συμπύκνωση κόσμων με τέτοιο τρόπο που τους έδωσεαυθύπαρκτη υπόσταση. Έχει συνδέσει αυτό το σώμα, το οποίο φέρετε, με ό,τιυπάρχει πάνω στον πλανήτη. Το σώμα σας είναι ένας κόμβος του πλανήτη. Είστε οπλανήτης και συνδέεστε με ό,τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη και πέρα από αυτόν.

Τα Ενεργειακά σας Κέντρα

Ας μιλήσουμε για τα ενεργειακά σας κέντρα γιατί ακόμα δεν έχετε συνειδητοποιήσει το τι είναι. Δεν επιτρέπετε μέσα τους ηύλη. Σταματάτε την δουλειά που κάνετε με τα ενεργειακά σας σώματα στουςαόρατους κόσμους. Τι είναι το κόκκινο χρώμα στη γη; Αναρωτηθείτε. Ότανκαθαρίζετε το κόκκινο τσάκρα σας, γιατί δεν αναρωτιέστε με τι άλλο συνδέεστε;Ποιον κόσμο βοηθάτε να καθαρίσει; Με ποιον κόσμο έρχεστε σ' επαφή και τι λέειεκείνος σε σας; Γιατί όλοι οι κόσμοι που κατοικούν μέσα σας, έχουν φωνή,συνειδητότητα, ψυχή και πάλλονται, για σας!

Σας έχει δοθεί το μεγαλύτερο δώρο: να ζήσετε μια υλική ζωή. Σήμερα θέλουμε να το τονίσουμε αυτό πολύ γιατί είναι ηεποχή οι Εργάτες του Φωτός να συνειδητοποιήσουν το δώρο που τους έχει δοθεί, νασυνειδητοποιήσουν ποιοι είναι, που ζουν, μέσα σε τι κατοικούν. Γιατί δεν είστετο σώμα σας και το ξέρετε. Δεν είστε τα όργανά σας και το ξέρετε. Κάποια στιγμήτο σώμα σας θα επιστρέψει στη γη. Εσείς θα είστε αλλού. Νιώστε πως κάθε κομμάτιαπό αυτό το σώμα, που σας κινεί, σας δίνει την ευκαιρία να κλάψετε, ναγελάσετε, να συγκινηθείτε, να ενθουσιαστείτε, να πάρετε αποφάσεις και νακαταλάβετε λίγο περισσότερο από το Πνεύμα σας. Κάθε κομμάτι αυτού του υλικούείναι θεϊκό και ανήκει στο Όλον. Το φως και οι ακτίνες του Ουράνιου Τόξουανήκουν στο Όλον. Είστε το Όλον και δεν το συνειδητοποιείτε. Ψάχνετε το θαύμα,και το θαύμα έχει ήδη υλοποιηθεί.

Σε κάθε κόσμο [τσάκρα] που κατοικείτε ζείτε πολλές παράλληλες πραγματικότητες. Μέχρι τώρα όταν εργαζόσασταν στα ενεργειακάσας κέντρα πιστεύατε ότι εργάζεστε στο σώμα σας, στο άτομό σας. Ότιεργαζόσασταν για τον εαυτό σας. Οι αποκαλύψεις της Οικογένειας του Φωτόςέρχονται!

Κάθε φορά που εργαζόσασταν στα ενεργειακά σας κέντρα, εργαζόσασταν στους πολλαπλούς σας εαυτούς, σε πολλαπλούς κόσμους.Και κάθε φορά που κάτι επιτυγχάνατε σε κάποιο κέντρο, αυτό σηματοδοτούσε μιαεπιτυχία σε πολλά άλλα παράλληλα σενάρια που συνέβαιναν σε άλλους κόσμους.

Δείτε την πρακτική εφαρμογή του: Όταν εργάζεστε συνειδητά και γειωμένα σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ακόμα κι αν δεν τοκαταλαβαίνετε, δουλεύετε σ' ένα μεγαλύτερο κομμάτι του σύμπαντος. Ότανλειτουργείτε εστιασμένα για το ζήτημα που έχετε, ακόμα κι αν δεν τοσυνειδητοποιείτε, απλώνεστε παντού. Αλλάζετε τις δυναμικές παράλληλων κόσμων,παράλληλων χρόνων. Γιατί τα ενεργειακά σας κέντρα [τσάκρα] είναι συνδέσεις μεπαράλληλους κόσμους που είτε είναι παρελθόντες -όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε-,είτε είναι μέλλοντες. Αλλά συνδέεστε επίσης και με ένα άλλο κόσμο, που δενείναι παράλληλος, που βρίσκεται στο κέντρο, που είναι στο «τώρα», που είναι οκεντρικός παλμός που ενώνει όλα τα άλλα.

Κάθε φορά λοιπόν που κάνετε μια εργασία με αφορμή την παρουσία του σώματος, κάνετε μια εργασία σε όλα τα πνευματικάεπίπεδα που συνδέονται με όλο τον κόσμο που είναι γύρω σας. Δεν κάνετε μιαεργασία στο σώμα σας. Δεν κάνετε μια εργασία μόνο στα συναισθήματά σας ή στονοητικό σας. Επεξεργάζεστε πολλά περισσότερα. Μπαίνετε, πατάτε και αλλάζετεπαράλληλα γεγονότα, παράλληλα συμβάντα.

Το Σώμα, η Γη και το Σύμπαν

Ίσως τώρα να καταλαβαίνετε γιατί λέγαμε από την αρχή ότι αυτό που θα συμβεί στη γη θα είναι καθοριστικό για το σύμπαν!Βγάζει νόημα τώρα; Αρχίζει να γίνεται αντιληπτό; Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τηναμφισβήτηση στα πρόσωπά σας κάθε φορά που σας μιλάγαμε για τον ρόλο της γηςστις συμπαντικές εξελίξεις. «Ωραίο είναι! Θα μου άρεσε να πιστεύω ότι αυτό πουγίνεται με μένα σήμερα, θα αλλάξει το σύμπαν και πως, ό,τι κάνει η ανθρωπότητα,θα παίξει μεγάλο ρόλο στο σύμπαν!» Πόσες φορές κουνήσατε το κεφάλι και είπατε«Καλά τώρα! Σιγά! Η γη είναι ένα τόσο μικρό κομματάκι μέσα σ' αυτό το τεράστιοσύμπαν. Τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει;»

Η γη αποτελεί ένα κομβικό σημείο στη ροή των ενεργειών γιατί γειώνει τις ακτίνες των ήλιων. Πώς; Μέσα από τα σώματά σας!Έτσι γειώνονται οι ήλιοι! Τι είναι τα σώματά σας; Λεωφόροι Φωτός! ΛεωφόροιΣύνδεσης Κόσμων. Για κάθε αστρικό σύστημα, για κάθε μερικότερη πραγματικότητα,ο ήλιος είναι ο Κεντρικός Πομπός, ένα μέρος του Θεϊκού Νου, που είναι παρώνστις εξελίξεις.

Κάθε φορά λοιπόν που εσείς κάνετε κάτι μικρό για τον εαυτό σας, αυτό μεταφέρεται και αλλάζει φάσματα δονήσεων, αλλάζειτον τρόπο που ταλαντώνεται το φως. Για σκεφθείτε: σταματάει κάπου το φως;Σταματάει κάπου η κίνηση; Μέχρι που μπορεί να φτάσει μια αλλαγή που θα συμβείσ' αυτή την πραγματικότητα; Παντού!

Η Προσωπική σας Αξία και οι Κωδικοί του Φωτός

Ίσως αυτό σας βοηθά να αποδεχθείτε περισσότερο και σε βαθύτερο επίπεδο την αξία σας, γιατί ξέρουμε ότι το ζήτημαγια τους περισσότερους είναι η προσωπική σας αξία. Μπορεί να ξεκινάτε -ανάλογαμε τα σενάριά σας- ως υπερβολικά εγωιστές, φιλόδοξοι, ή καθόλου εγωιστές, όλοιόμως συναντάτε το θέμα της προσωπικής σας αξίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.Όσοι ξεκινάτε ως εγωιστές στο σενάριό σας συναντάτε την μεγάλη πτώση, όπουχρειάζεται να ξαναδείτε τα πράγματα από την αρχή και έτσι φτάνετε στο θέμα τηςπροσωπικής αξίας. Και όσοι ξεκινάτε χωρίς εγωισμό, πάλι φτάνετε σε μιααντίστοιχη πτώση γιατί έχετε τόσο τσαλαπατηθεί που κι εσείς φτάνετε ναακουμπήσετε το θέμα της προσωπικής αξίας. Γιατί; Είναι σύμπτωση;

Υπάρχουν κοινά στοιχεία στην πορεία όλων των μελών της Οικογένειας. Γιατί παρόλο που πιστεύετε ότι ζείτε μια ατομικήζωή, με τα δικά σας προβλήματα, στην πραγματικότητα είστε βαθύτατα συνδεδεμένοιμεταξύ σας μέσα από τους κωδικούς του φωτός. Είστε βαθύτατα συνδεδεμένοι μέσααπό την συμπαντική γλώσσα. Λειτουργείτε συλλογικά μέσα από την ατομικότητά σας.Το θέμα της προσωπικής αξίας υπάρχει για να δεχθείτε να κοιτάξετε τασυναισθήματα. Γιατί το κλειδί για να συναντηθούμε, όπως συμβαίνει τώρα, είναιτο να δεχθείτε να μπείτε μέσα στα συναισθήματά σας. Γιατί αν παραμένατε μέσαστο μυαλό σας, θα είχατε αποκόψει το θαύμα της ζωής από την πραγματικότητά σας.Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένα κλειδί που λειτουργεί σε διαφορετικούς χρόνους γιακάθε έναν από σας. Και το κλειδί ήταν τα συναισθήματα. Όταν η προσωπική αξίατσαλακώνεται και αμφισβητείται, είναι πιο εύκολο να δεχθείτε συναισθηματικά τοΆγγιγμα, να δεχθείτε να νιώσετε την φλόγα, «κάτι» που αρχίζει και ζει μέσα σας.Γιατί χρειάζεται να κατέβουν οι τόνοι του μυαλού για ν' αρχίσουν ν' ανεβαίνουνοι τόνοι του πνεύματος. Όλοι σας, εάν κοιτάξετε την πορεία σας, θ' αναγνωρίσετετην στιγμή ή τις στιγμές που συνέβη αυτό. 

Θεραπευτές και Χρόνος

Έτσι λοιπόν θέλουμε να επιστρέψουμε στο σημερινό μήνυμα που είναι η αποκάλυψη μιας πραγματικότητας που είναι απόλυταυλική: θέλουμε να ξανακοιτάξετε πολύ καλά τα σώματά σας. Θέλουμε να ξανακοιτάξετε πολύ καλά το έργο που κάνετε κάθε μέρα.

Την προηγούμενη φορά σας είπαμε ότι ετοιμάζεστε να στρίψετε από μια γωνία και ότι μετά σας περιμένουν πολλάδιαφορετικά πράγματα. Σας είπαμε ότι θα αυξηθεί η ενόρασή σας και οιδιαισθητικές σας ικανότητες θ' ανεβούν κατακόρυφα. Αυτό που συμβαίνει σήμεραείναι ένα κομμάτι από αυτό που θα αλλάξει. Γιατί εάν εσείς κάθε μέρα τιμάτεαυτό το σώμα, και συνειδητοποιείτε τι ακριβώς έχετε και κατέχετε, ετοιμαστείτεγια τεράστιες αλλαγές και μεγάλα ανοίγματα στο αντιληπτικό σας πεδίο. Δενμιλάμε για το νοητικό πεδίο. Γιατί δεν είναι πράγματα που γίνονται κατανοητά,είναι όμως πράγματα που γίνονται αντιληπτά: δεδομένα και συνδέσεις.

Την επόμενη φορά που θα εργαστείτε πάνω σε ένα ενεργειακό σας κέντρο με μια διευρυμένη επίγνωση - άρα και με μιαδιευρυμένη αντίληψη της παρουσία σας σε παράλληλα επίπεδα, παρατηρείστε τι θασυμβεί μετά, τα γεγονότα που θα έρθουν να δέσουν μέσα στη ζωή και την καθημερινότητάσας. Για όσους είναι ήδη θεραπευτές και για εκείνους που πρόκειται να γίνουνθεραπευτές, θέλουμε να ζητήσουμε να προσεγγίζετε τα ενεργειακά κέντρα με τηνεπίγνωση ότι έχετε πρόσβαση σε πολλά άλλα χρονοπλαίσια και χωροπλαίσια, ότιέχετε πρόσβαση σ' αυτό που ονομάζετε παρελθόν και μέλλον. Επομένως ένα μέροςτης άδειας που βοηθάτε να δώσει στον εαυτό του [ο θεραπευόμενος] αφοράπαράλληλες ζωές, αφορά παρελθόν και μέλλον. Φέρτε το αυτό στον κύκλο τηςεργασίας σας και ανοίξτε τις θεραπευτικές σας εργασίες σε υψηλότερα επίπεδαεπίγνωσης ώστε υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Μα αλλάζετε το σύμπαν κι ας μην το πιστεύετε! Αυτό που θα συμβεί σ' αυτόν τον υλικό κόσμο όντως θα είναικαταλυτικό για ένα ασύλληπτο φάσμα εξέλιξης. Αλλά ο σκοπός είναι να το χαρείτε.Ο σκοπός είναι να το συνειδητοποιήσετε όσο είστε ακόμα μέσα στο βιολογικό σαςσώμα. Να αισθανθείτε την ευλογία αυτής της εργασίας, να πάρετε το βάλσαμο μέσασας, γιατί το σημαντικό είναι να μπορείτε κάθε στιγμή να έχετε αυτή την χαράμέσα στο σώμα σας και την καρδιά σας, κι αυτή να κινεί τα πόδια σας. Να τοζήσετε με επίγνωση και να μην διαφύγει της συνειδητότητάς σας σαν ένα όνειρο.Είστε έτοιμοι να το ζήσετε με χαρά και να το βιώσετε συνειδητά. Αυτή είναι ηανάληψη.

Ανάληψη είναι όταν το σώμα σας και η πνευματική σας οικογένεια έχουν γίνει ένα, κι όταν σας μιλά η πνευματική σαςοικογένεια νομίζετε ότι σας μιλά κάποιος μέσα σας. Αυτή είναι η ιστορία τηςΆνας με το πουλάκι. Το σπουργίτι είχε κάτσει πάνω στον ώμο της Άνας και εκείνηδεν μπορούσε πια να το δει. Εκείνη πίστευε ότι έχει φύγει.

Η Πνευματική Αφομοίωση

Στην κυριολεξία, συμβαίνει μέσα σας: Η πνευματική ενέργεια είναι ήδη αφομοιωμένη μέσα σας σε βαθμό που κάθε στιγμή σαςδίνει πληροφορίες. Γιατί όμως εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε; Γιατί τοαμφισβητείτε! Δεν το πιστεύετε. Αυτό όμως συμβαίνει. Την προηγούμενη φορά σαςείπαμε ότι βρίσκεστε για στιγμές στην πέμπτη διάσταση. Πώς βρίσκεστε εκεί εάν ηπέμπτη διάσταση δεν συνδέεται με το σώμα σας; Είναι ήδη συνδεδεμένη αυτή ηπραγματικότητα μέσα στο σώμα σας. Υπάρχει ήδη αυτή η πνευματική παρουσία μέσαστο σώμα σας. Γι' αυτό και αμφισβητείτε τόσο πολύ! Γιατί αρχίζουν να έρχονταιοι πληροφορίες τόσο αυτόματα, σε δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που αναρωτιέστε,έρχεται μια απάντηση. Και εσείς φυσικά λέτε «του μυαλού μου είναι». Κι εμείςσας λέμε πως ακόμα κι αν είναι του μυαλού σας ακούστε την. Μην την απαξιώνετε.Δεχθείτε την πιθανότητα να έχετε πετύχει αυτή την πνευματική αφομοίωση, ναέχετε έρθει τόσο κοντά στον πνευματικό σας εαυτό ώστε να είστε ήδη ένα κανάλιγια την πνευματική ενέργεια. Σας προτρέπουμε να ακούτε αυτό που έρχεται παρόλοπου μπορεί να το αμφισβητήσετε. Κρατήστε την αμφιβολία σας και παρόλα αυτάκάντε το. Αφήστε τον εαυτό σας να ζήσει την απόδειξη. Ο μόνος τρόπος να πάρετετην απόδειξη είναι να κρατήσετε την αμφιβολία και εντούτοις να το κάνετε.Αφήστε την πιθανότητα να αποδειχθεί.

Καλώς ήρθατε στον Νέο Κόσμο γιατί βρίσκεστε μέσα σ' αυτόν και δεν τον καταλαβαίνετε. Έχετε αρχίσει και λειτουργείτε μέσα σεένα νέο κόσμο. Θα το καταλάβετε εν καιρώ. Καλώς ήρθατε σε ένα κόσμο όπουμπορούμε να εργαζόμαστε μαζί κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Εργαστήκατε γι' αυτό καιδεν συνέβη τυχαία. Εσείς είστε ο ήλιος και η χαρά της δημιουργίας γιατί εσείςέχετε το προνόμιο να είστε παρόντες μέσα στους υλικούς κόσμους.

Και λέγοντας αυτά σας περιβάλλουμε σε μια μεγάλη αγκαλιά όπου τα πάντα είναι ρευστά. Εμείς και εσείς. Όπου τα πάνταβρίσκονται σε μια διάσταση πέρα από αυτή στην οποία τώρα συνομιλούμε. Σαςπεριβάλλουμε σ' αυτή την αγκαλιά που σας θυμίζει και σας φέρνει αισθήσεις τουκόσμου που είμαστε μαζί πλήρως. Και λέγοντας αυτά σας ακουμπάμε τρυφερά στονώμο θυμίζοντάς σας ότι το πνεύμα είναι μαζί σας και κατοικεί μέσα σας. Σαςαγαπάμε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

*Όπως εξήγησαν απαντώντας σε ερώτηση, η 13η σχολή ενεργοποιείται σε πλανήτες που βρίσκονται σε καθεστώς αποφοίτησης.

Προσφέρεται με Αγάπη,

Χαριτίνη

 

Με αφορμή αυτές τις πληροφορίες, έγινε το  CD: «Καθαρισμός των Τσάκρα» στο Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον.

Ó Χαριτίνη Χριστάκου.