Σμαραγδένιος Κύκλος


Σύγχρονοι Μέρλιν

25 Φεβρουαρίου 2006

Όσοι τον τελευταίο καιρό έχετε έντονες εικόνες, αισθήσεις από βαθύ μπλε φως, είτε σε διαλογισμό είτε σε κανονικέςσυνθήκες, περνάτε μια περίοδο αφύπνισης των ψυχικών συνδέσεων και επαφών σας. Ενεργοποιούνταιεπίπεδα του εαυτού σας που σας συνδέουν με την ψυχή σας και την θέση σας σ'αυτό τον κόσμο.

Διανύετε μια περίοδο που θα υπάρχουν έντονες ενέργειες στα όνειρά σας. Θα δείτε ότι η ενδιάμεση κατάσταση -ο κόσμοςτων ονείρων σας- θα γίνει πιο ζωντανός. Αυτό το ζωντάνεμα συνδέεται με την πνευματικήσας διαίσθηση και την επαφή με το διαισθητικό σας μέρος για να φτάσετε σε υψηλότερηεπίγνωση. Γίνεται μια εκκίνηση. Το πιστόλι του αφέτη έχει εκπυρσοκροτήσει, ταπράγματα έχουν μπει σε κίνηση και λαμβάνει χώρα μια σημαντική αφύπνιση ψυχικήςενέργειας. Η μπάλα έχει αρχίσει και κυλάει στο γήπεδο και αποκτά όλο καιμεγαλύτερη ταχύτητα. Έτσι να περιμένετε τον ύπνο σας λίγο διαφορετικό απ' ότιέχετε συνηθίσει. Πολλές φορές μπορεί να ξυπνάτε και να νοιώθετε κουρασμένοι ήπολύ πιο ευάλωτοι, σαν να μην έχετε αρκετή ζωτική δύναμη για να κάνετε όσαπρέπει να γίνουν μέσα στην μέρα ή σαν να σας λείπει το ψυχικό σθένος για ν'αντέξετε άλλη μια μέρα.

Εντούτοις αυτή είναι η πρώτη μεγάλη οροσηματική αφύπνιση της θηλυκής συλλογικής ενέργειας, που σαν κύμα αναδύεται μέσα στα σώματα και στις συνειδήσεις σας. Έτσι, όταν σηκώνεστε το πρωί και νοιώθετεευάλωτοι, με λίγη ψυχική δύναμη και με ακόμα λιγότερα ψυχικά αποθέματα,θυμηθείτε ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός της πνευματικής σας ενέργειας για να καταλύσειμέσα σας τις «λογικές» αντιστάσεις και να σας οδηγήσει στον κόσμο πιοαληθινούς, με λιγότερες πανοπλίες και αντιστάσεις ώστε να λειτουργήσετε περισσότερομε τις αισθήσεις σας. Έτσι η εγρήγορση που γίνεται υποστηρίζει το συλλογικόάνοιγμα στη θηλυκή ενέργεια του πλανήτη και της ανθρωπότητας.

Τα Πτηνά και η Συνδημιουργία

Ίσως αναρωτιέστε αν τα πτηνά, που υποφέρουν αυτή την περίοδο, παίζουν ρόλο σ' αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι ταπτηνά αυτού του κόσμου, παίζουν ρόλο σ' αυτό. Εκφράζουν τη θηλυκή ενέργεια καισυνδέονται με την ανθρωπότητα στο θηλυκό κανάλι της. Ανακατατάσσεται η ζωή τουςκαι έτσι ανακατατάσσεται και η ζωή των πολιτισμένων κυρίως χωρών της Γης, που στηρίζονταισε αρσενικούς τρόπους δράσης και λειτουργίας. Αυτή είναι μια ευκαιρία πουδίνεται στην ανθρωπότητα - όπως κάποτε είχε δοθεί με τους μονόκερους - νακρατήσετε ένα είδος σε ζωή ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο φόβος για την θηλυκήενέργεια επικρατήσει της αγάπης, σιγά-σιγά αυτό το είδος θα εκλείψει απ' αυτήτην πραγματικότητα. Αυτή η ευκαιρία έρχεται μέσα από τη θηλυκή ενέργεια για ναλειτουργήσετε στην πράξη κι όχι στη θεωρεία. Έρχεται μέσα στηνκαθημερινότητά σας μ' ένα απλό τρόπο, δεν έχει πνευματικές ταμπέλες, αλλά όλη ηδική σας δράση απέναντι σ' αυτό, είναι μια στάση πνευματική. Εάν θέλετε αυτό τοείδος να παραμείνει στις ζωές σας κι αν αισθάνεστε ότι σας συνδέει μ' αυτό τοείδος αγάπη, βρείτε μέσα στις καρδιές σας το χώρο αυτό που σας συνδέει μαζίτους. Αν η ανθρωπότητα δεν βρει αυτή τη σύνδεση μέσα της, αυτό θα σημαίνει στηνσυμπαντική γλώσσα, ίσως δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο είδος. Παλαιότερα, οφόβος έδιωξε μακριά σας κάποια άλλα πλάσματα...

Σας δίνονται οι ευκαιρίες να καθορίσετε την νέα πραγματικότητα μέσα στην καθημερινότητά σας. Αυτές είναι μεγαλειώδειςευκαιρίες για επίγνωση και συνειδητοποίηση. Αυτές οι ευκαιρίες έρχονται μεαπλούς τρόπους γιατί η αλήθεια εκφράζεται μέσα από απλά πράγματα. Την δηλώνετεή την επιλέγετε μέσα από απλές δράσεις. Δεν την δηλώνετε σε μια συγκέντρωσηούτε σε ένα πανό. Την δηλώνετε με τις επιλογές σας. Έτσι λοιπόν, αυτά πουσυμβαίνουν είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι πλέον μικρής κλίμακας. Όσο περνάει οκαιρός, θα απλώνουν περισσότερο σε παγκόσμια κλίμακα. Τα ζητήματα δεν θα είναιτόσο εντοπισμένα, δεν θα αφορούν μια φυλή ή ένα κράτος ή μια πόλη. Θα περάσουντα σύνορα των μικρών κόσμων και θα γίνονται παγκόσμια ζητήματα γιατί ζητάνε απότην ανθρωπότητα την παγκόσμια θέση της.

Περίοδος Υψηλής Επίγνωσης

Βρίσκεστε στην περίοδο που δημιουργείτε πολύ πιο γρήγορα αυτό που θέλετε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε εξωτερικάτην ομορφιά και την αγάπη που υπάρχει μέσα σας. Αυτό σημαίνει επίσης ότιμπορείτε να δημιουργήσετε εξωτερικά και τους φόβους σας και έτσι να δώσετε ζωήστα «φαντάσματα». Αυτή είναι μια περίοδος πολύ γρήγορη. Φέρνει γρήγοραεπιγνώσεις και αποκαλύπτει γρήγορα αλήθειες. Αν αναρωτιέστε αν θα μπορούσε ναέχει ανατραπεί η εξέλιξη της αρρώστιας στα πτηνά της Γης ή αν θα μπορούσε ναέχει αλλάξει ο ρυθμός, σας λέμε ναι, θα μπορούσε. Ναι, είναι δυνατόν.Αν μπορεί αυτή τη στιγμή ν' αλλάξει αυτός ο ρυθμός, γίνεται; Ναι, γίνεται.Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γίνεται όμως, μέσα από σας. Εσείς θα το κάνετε,εσείς θα το αποφασίσετε, εσείς θα βάλετε την επίγνωσή σας. Δεν υπάρχειπραγματικά κίνδυνος στην ανθρωπότητα από τα πτηνά, όμως μπορείτε να τον κάνετενα γίνει αληθινός, αν επιλέξετε το φόβο.

Έχετε εισέλθει στην περίοδο της υψηλής επίγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα δώρα που έχετε να δώσετε είναι πολύ μεγάλα καιδεν αφορούν μόνο εσάς αλλά και τα υπόλοιπα όντα αυτού του κόσμου. Πραγματικά,φοράτε τα παπούτσια του κηδεμόνα αυτού του κόσμου. Και σιγά-σιγά αυτός ο κόσμοςθα σας δείξει με το δικό του απλό, αλλά βαθιά συγκλονιστικό τρόπο, το πώς είστετο καθοριστικό δημιουργικό είδος αυτής της πραγματικότητας. Γιατί εσείς θαορίσετε τις δικές τους ζωές μέσα από την ευαισθησία σας και την θεϊκή σας επίγνωση.

Ετοιμαστείτε να δείτε το παιχνίδι του μαύρου και του άσπρου να παίζεται πολύ πιο έντονα. Η πνευματική ενέργεια θαπάρει πολύ πιο σαφείς υλικές μορφές ώστε να γίνει κατανοητή και να μπορέσετε νατη διακρίνετε εύκολα. Είστε στην εποχή της υψηλής διάκρισης, των γρήγορωναλλαγών και της γρήγορης συνδημιουργίας. Αυτό φέρνει ενθουσιασμό, ελπίδες καιδύναμη υλοποίησης σε κάθε έναν σας. Κοιτάξτε καλύτερα μέσα στις καρδιές σας,θυμηθείτε ποιοι είστε, γιατί είστε εδώ, ποια είναι η σχέση που σας ενώνει με ταόντα του κόσμου σας.

Σύγχρονοι Μέρλιν

Υπάρχει ένας μάγος μέσα σας, ο οποίος δεν πτοείται από τα κόλπα του κόσμου της διττότητας γιατί γνωρίζει πολύ καλάτις ενέργειες και τα παιχνίδια. Γνωρίζει πως θα πάνε να τον ξεγελάσουν ή να τοντρομάξουν. Καθένας σας είναι ένας σύγχρονος Μέρλιν, καθένας σας έχει συναίσθησητου τι αληθινά γίνεται και ψυχανεμίζεστε τους τρόπους που η υλικήπραγματικότητα παίζει μαζί σας για να σας ξεγελάσει και να σας δοκιμάσει και νασας δώσει την αφορμή να την ορίσετε εκ νέου.

Σαν σύγχρονοι Μέρλιν, βρίσκεστε μέσα στις κοινωνίες γνωρίζοντας με βαθιά σοφία, το πώς πραγματικά έχουν τα πράγματα.Γνωρίζετε τι είναι αυτό που πράγματι δημιουργεί, όχι τι είναι αυτό που φαίνεταιότι δημιουργεί. Και σαν σύγχρονοι μάγοι, καλείστε πια να γίνετε οι Μέρλιν τηςσύγχρονης κοινωνίας, γιατί μπορείτε να δείτε πίσω από τις μορφές και να πάρετεμια θέση σοφίας μέσα σ' αυτό τον κόσμο. Αυτή η σοφία που υπάρχει μέσα σαςκαλείται να γίνει ορατή και η σοφία αυτή βασίζεται στην καρδιά. Γιατί είναι ησοφία που ενώνει αυτό τον κόσμο. Δεν ενώνει μόνο τους ανθρώπους μεταξύ τους.Σας ενώνει και με το νερό που πίνετε, με τα λαχανικά που τρώτε, με τα αρώματααπό τα λουλούδια που μυρίζετε και με όλα όσα χρειάζεστε.

Αυτός ο κόσμος έχει φτιαχτεί για πολλά όντα. Θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι το μεγάλο πείραμα της διαφορετικότητας.Κι εσείς, που είστε οι ενδιάμεσοι, ζείτε την μαγεία και το δώρο που επιφυλάσσειαυτή η θέση, γιατί γεύεστε, αισθάνεστε και ζείτε παίρνοντας τα δώρα από όλα ταάλλα που υπάρχουν γύρω σας. Η ζωή σας είναι όμορφη γιατί υπάρχουν όλα τα άλλαγύρω σας. Η ζωή σας είναι εφικτή και το ταξίδι σας είναι δυνατό, χάρη σ' όλα ταάλλα που κατοικούν μαζί σας.

Είναι πολλά τα είδη που θα εμφανιστούν να έχουν προβλήματα. Κι εσείς πολλές φορές, σε πολλά ζητήματα θα κληθείτε ναπάρετε θέση. Το θέλετε αυτό ως μέρος της πραγματικότητας ή όχι; Θα κληθείτενα πάρετε θέση απέναντι σε ομάδες ανθρώπων, απέναντι σε θεσμούς, απέναντι στησχέση σας με τα λεφτά, που συνδέεται με τις οικονομικές εξελίξεις. Κοιτάξτεκαλά που στέκεστε, κοιτάξτε καλά που είστε όταν διαλέγετε, με βάση τίδιαλέγετε, με αυτό που φαίνεται ή με βάση αυτό που είναι;

Όλοι όσοι βοηθάνε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, στοιχηματίζουν υπέρ σας. Πιστεύουν σε σας τόσο βαθιά και βλέπουν τηδύναμη αλλά και την δίψα σας για ενότητα σ' αυτό τον κόσμο. Γνωρίζουν όλοι πολύκαλά ποιοι είστε πραγματικά και τί είναι αυτό που κυοφορείτε;

Τα πράγματα έχουν αλλάξει ταχύτητα και θ' αλλάξουν κι άλλο, καθώς ο χρόνος λιγοστεύει. Πολλοί έχετε αναρωτηθεί «πώςείναι δυνατόν να τελειώσει αυτό το παιχνίδι το 2012, όταν ακόμα δεν φαίνεταικαμία ορατή σημαντική αλλαγή;» Κρατηθείτε καλά στις θέσεις σας. Η κυρίως φάσηέρχεται, είναι γρήγορη, είναι μαγική και σας δίνει τις δυνατότητες ν' ανακαλύψετεκαι ν' αποκαλύψετε τον εαυτό σας. Σας δίνει τις ευκαιρίες να αισθανθείτε τηνιερότητα του ρόλου που έχετε μέσα στην πραγματικότητα.

Συμπαντικά Ατομική Ψυχολογία

Έχετε έρθει από πολλούς και μακρινούς κόσμους, και καθένας φέρνει ιδιότητες και χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και μοναδικά.Έχετε έρθει όλοι μαζί να καθίσετε στον κήπο της Εδέμ που φιλοδοξεί να γίνειένας κήπος δημιουργικότητας και αρμονίας, όπου ο δημιουργός θα μπορεί ν'απολαύσει την αρμονία της δημιουργίας του, το ταλέντο του, το χάρισμά του, αλλάκαι ν' ανακαλύψει το μεγαλειώδη του ρόλο. Έχετε μαζευτεί από τόσες διαφορετικέςγωνιές αυτού του Σύμπαντος και πέρα από αυτό το Σύμπαν. Ζείτε τόσα πολλά κάθεμέρα, που δεν μπορείτε να τα εξηγήσετε, όπως το ψυχολογικό σας προφίλ. Ηψυχολογική σας επίγνωση θα σας διαφεύγει, γιατί η ψυχολογία σας είναι συμπαντική.Δεν αφορά μόνο την γη. Το ψυχογράφημά σας είναι συμπαντικό. Δεν έχει να κάνει μόνομε το ανθρώπινο είδος ούτε με την τωρινή σας διάσταση μόνο.

Γι' αυτό, η ατομική ψυχολογία είναι τόσο διαφορετική και ρευστή, με τόσο διαφορετικές παραμέτρους. Γι' αυτό καθέναςσας βιώνει τόσο διαφορετικά τα ίδια ερεθίσματα. Γιατί η ψυχολογία σας συνδέεταιμε τη συμπαντική ιστορία, την οποία βιώνετε μέσα στο σώμα σας ως συναισθήματα,αισθήσεις και ψυχολογικές τάσεις. Όλη η ψυχολογία σας είναι η ιστορία πουκουβαλάτε μέσα σας, η ιστορία του Σύμπαντος όλου όπως έχει καταγραφεί και όπωςεκφράζεται μοναδικά για κάθε έναν. Αυτή η ψυχολογία, της Συμπαντικής ψυχής πουέχετε μέσα σας είναι αυτή που ενοποιεί τον κόσμο. Τα καρμικά μοτίβα και οιψυχολογικές συμπεριφορές, αφορούν όλους τους κόσμους. Τα καρμικά μοτίβα είναι στηνουσία συμπαντικά μοτίβα της ψυχής που ταξιδεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητακαι γι' αυτό η Γη είναι ιερή. Δίνει το χώρο να καταλάβετε τα καρμικά μοτίβα πουσας ξεπερνούν και σας συνδέουν με όλα τα άστρα γύρω σας.

Η ψυχολογία σας είναι η ψυχολογία του Γαλαξία και των Γαλαξιών αυτού του Σύμπαντος. Αυτά που βιώνετε μέσα στο σώμασας, είναι Γαλαξιακά συναισθήματα, είναι Γαλαξιακές εμπειρίες, είναι Συμπαντικάβιώματα και τα έχετε φέρει όλα εδώ στη Γη και ως σύγχρονοι Μέρλιν έχετεαποφασίσει να τα ενοποιήσετε ώστε να φτάσετε στη μεγαλειώδη επίγνωση όπου όλαείναι ορατά. Αυτό σημαίνει ότι εάν η ανθρωπότητα ενωθεί, το Σύμπαν θα έχειενοποιηθεί. Και πράγματι, αυτή την περίοδο όλα τα δώρα της συνδημιουργίας καιτης αλλαγής των Συμπαντικών μοτίβων, βρίσκονται μπροστά σας, πάνω στο χαλί στοοποίο πατάτε. Όλα μπορούν να γίνουν ορατά για σας. Μπορείτε να δείτε πέρα απότο πέπλο. Να δείτε τι είναι αυτό που αληθινά συμβαίνει.

Το Μαγικό Σας Ραβδί

Αγαπητοί μας Μέρλιν, κρατήστε καλά το σκούφο πάνω στο κεφάλι σας, τις κάπες στους ώμους σας, και σταθείτε όρθιοι κρατώνταςτο μαγικό σας ραβδί που σας θυμίζει από πού έχετε έρθει και ποιες είναι οιπραγματικές σας ικανότητες. Αυτό το ραβδί που κρατάτε είναι το ραβδί τηςΣυμπαντικής Ιστορίας. Κι εσείς θεραπεύετε τις πληγές της Συμπαντικής ιστορίας.

Έχουν γίνει τόσα πολλά για να ζείτε εσείς τώρα αυτή τη ζωή. Πολλά έχουν θυσιαστεί κι από σας κι από άλλους για ναέχετε τώρα αυτή την ευκαιρία. Κρατήστε το ραβδί σας καλά στα χέρια σας,  σας θυμίζει ποιοι είστε, σας οδηγεί στηνκαρδιά σας και στους μαγικούς κόσμους της. Σας φέρνει την επίγνωση.

Οι Αναδρομές

Τι θα «ανοίξει» τον επόμενο καιρό; Όσοι κάνετε αναδρομές και θεραπείες, τρίψτε τα χέρια σας! Καινούργιες πληροφορίες έρχονταιπου ενώνουν τους εαυτούς σας με διαφορετικούς κόσμους και Γαλαξίες. Οιπληροφορίες θα έρχονται με απίστευτη ταχύτητα και συχνότητα, καθώς εσείςαποφασίζετε ποιους κόσμους, ποια όντα, θα «κρατήσετε» στο νέο κόσμο πουδημιουργείτε. Ταυτόχρονα αρχίζουν να έρχονται στο φως, άλλοι κόσμοι, όντα καιφυλές και ιστορίες δικές σας από παλιά. Οι αναδρομές θ' αποκτήσουν μια άλληέννοια τον καιρό που έρχεται. Και δεν θα υπάρχει, πιστέψτε μας, ούτε έναςθεραπευτής που δεν θ' ασχοληθεί και μ' αυτό.

Γιατί είτε κάνετε Reiki, είτε κάνετε Siatsu, είτε κάνετε βελονισμό, είτε κάνετε βοτανολογία, ό,τι κι ανκάνετε, οι μνήμες θ' αρχίσουν να έρχονται στην επιφάνεια και θα σας καλέσουν ν'ασχοληθείτε. Θα ακούσετε καινούργιες ιστορίες που θα σας θυμίσουν όλα αυτά που προηγήθηκανγια να συμβεί το τώρα. Θα σας δείξουν ποια ήταν η πορεία της Συμπαντικής σαςδιαδρομής για να φτάσουν όλα να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι στο οποίο εσείςστέκεστε. Σας είναι όλα διαθέσιμα για να τα ξαναδημιουργήσετε από την αρχή.

Τα 12 Τείχη της Φωτιάς

Πολλοί έχετε ακούσει για το τείχος της φωτιάς από το οποίο περάσατε προκειμένου να μπείτε στην υλική πραγματικότητα.Θα σας πούμε ότι δεν περάσατε ένα τείχος φωτιάς μόνο. Καήκατε πολλές φορές.Περάσατε πολλά φλεγόμενα τείχη. Περίοδο ιστορική μετά από περίοδο ιστορική,κβαντικό άλμα το ένα μετά το άλλο, για να φτάσετε να είστε εκεί που τώραβρίσκεστε, Εδώ. Σ' αυτή τη Γη, που όλα τα προηγούμενα μαζί είναι διαχειρίσιμα. Ότανδιαλέγετε ανάμεσα στο φόβο και την αγάπη και διαλέγετε την αγάπη, δενθεραπεύετε ένα είδος πάνω στη Γη. Θεραπεύετε την ιστορία μιας διαδρομής στον χρόνο.Θεραπεύετε ένα τείχος φωτιάς. Γυρνάτε πίσω στην ιστορία εκείνου του τείχους καιενώ, όταν το περάσατε καήκατε, τώρα στέκεστε στο ίδιο σημείο, το κοιτάτε πάλικαι αλλάζετε την ιστορία του.

Αυτή την φορά αντί να καείτε (και να αναστηθείτε ως νέοι Φοίνικες), επιλέγετε με αγάπη, διατηρείτε την βιολογική σαςμορφή (η οποία αλλάζει δόνηση) και συνεχίζετε. Γι' αυτό είναι μεγαλειώδης ηικανότητά σας να επιλέγετε. Γι' αυτό από την ελεύθερη βούληση και την επιλογήσας, δημιουργούνται όλα. Γιατί εκεί συγκεντρώνεται όλη η δημιουργική σαςενέργεια. Με την επιλογή έρχεται η θεραπεία και επανέρχεται η μνήμη σας.

Κάθε τείχος φωτιάς που περάσατε είχε γραμμένες μέσα του τις ατομικές θεμελιώδεις σας δυνάμεις. Αν κάποτε διαλέξατετους δυνατούς -κι όχι τους αδύνατους, τώρα η ίδια επιλογή ξανάρχεται σε σας μεάλλους τρόπους. Αν κάποτε διαλέξατε να φαίνεστε καλά -από το να είστε καλά,αυτή η επιλογή τώρα βιώνεται στη ζωή σας. Υπάρχουν μνήμες που δονούνται στακύτταρά σας και σας λένε, ότι η επιλογή σας πρέπει να είναι πια επί της ουσίας.Γνωρίζετε ποιες είναι οι αξίες που διαχειρίζεστε και οι ενέργειες που κινείτε.

Μέσα από τα 12 βασικά στάδια της δημιουργίας περάσατε για να φτάσετε να είστε τώρα σ' αυτό τον πλανήτη και ναδιαχειρίζεστε εφ' όλης της ύλης τις συμπαντικές ενέργειες. Έχετε μάθει τόσαπολλά! Μέσα στις καρδιές σας ακόμα πονάτε γι' αυτά που δεν έγιναν ή γι' αυτάπου έγιναν. Γι' αυτό σας λέμε ότι η καρδιά σας δεν έχει χρόνο. Η καρδιά σαςέχει πολλούς κόσμους μέσα της. Είστε μεγαλειώδεις. Η ιστορία σας σάς παραπέμπειστην πραγματική σας καταγωγή και σας λέει ότι σίγουρα δεν είστε αυτό που εσείςμόνο βλέπετε. Σίγουρα δεν είστε αυτό το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε. Σίγουρααυτό που είστε σας διαφεύγει κι είναι πολύ μεγαλύτερο. Και ναι, αυτό το ραβδίπου έχετε στα χέρια σας είναι αυτό που σας θυμίζει την πραγματική σας δύναμηκαι τη σοφία σας. Αυτή τη δύναμη και τη σοφία φέρτε την τώρα στηνκαθημερινότητά σας.

Καθώς ανοίγουν τα πέπλα που χωρίζουν τους κόσμους και οι κόσμοι πλησιάζουν όλο και πιο κοντά και γίνονται όλο καιπιο ορατοί, θυμηθείτε ότι κάθε σας μέρα και κάθε σας επιλογή, είναι μιαδημιουργία. Κάθε σας σκέψη, δημιουργεί. Εκεί που θα αποφασίσετε να βάλετε τηνκουκίδα με το δικό σας μολύβι, αφήνετε το δικό σας δημιουργικό στίγμα μέσα στηνπραγματικότητα.

Είστε συνειδητοί δημιουργοί. Οι πόρτες έχουν ανοίξει. Με όλα τα ζητήματα που θα χτυπήσουν την πόρτα σας, θυμηθείτε ότι όλασυμβαίνουν για να σας δώσουν την ευκαιρία της συνειδητής δημιουργίας. Μηνπετάξετε τις σκούφιες σας από την χαρά σας, γιατί οι σκούφιες σας σας ενώνουνμε την πραγματική σας καταγωγή. Σας θυμίζουν ότι είστε μαγικά όντα πουπερπατούν σ' ένα μαγικό κόσμο που όλα είναι δυνατά.

Καθώς οι κύκλοι της ζωής πυκνώνουν στις ζωές σας, το ίδιο θα πυκνώνουν και οι πνευματικοί κύκλοι. Οι πνευματικέςενέργειες αρχίζουν να γίνονται πολύ πιο ομογενείς. Τα πνευματικά μηνύματα είναιπολύ πιο ταυτόσημα. Κρατείστε καλά τη σκούφια στο κεφάλι σας και γερά τοραβδάκι στα χέρια σας. Και να θυμάστε κάθε στιγμή, ότι εσείς είστε οι μάγοιαυτής της πραγματικότητας.

Και έτσι είναι!

Ερ: Πολύ ωραίο ήταν το channeling σήμερα. Ήθελα να πω ότι εγώ έχω μια ανησυχία για τους δικούς μου και για τους γύρω μου. Έχω προσπαθήσει να τους επηρεάσω, είδα ότιδεν έχουν πάρει χαμπάρι και τους έχω αφήσει τώρα μήπως γυρίσουν οι ενέργειεςκαι σιγά - σιγά καταλάβουν. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν καταλάβει και οι φίλοιμου και η οικογένειά μου, κι έτσι έχω μια μόνιμη ανησυχία, πότε θ' αφυπνιστούν.

Απ: Τιμή και δόξα σε όσους αντιστέκονται! Τιμή και δόξα σε όσους κρατάνε την παντοδυναμία της δικής τους ζωής στα χέρια τους. Δεν τιμώνται μόνο εκείνοι πουείναι πρόθυμοι. Τιμώνται κι εκείνοι που αντιστέκονται. Μέσα από τη δική τουςαντίσταση, θυμίζουν στους δασκάλους τα πραγματικά μαθήματα της ζωής. Αυτό τοραβδάκι που κρατάτε στα χέρια σας είναι μαγικό. Όχι γιατί το κουνάτε και λέτετι θα γίνει ο καθένας, αλλά γιατί μπορείτε να το κουνήσετε και να δώσετε δύναμηκαι ζωή και υποστήριξη σ' αυτό που ο καθένας ήδη είναι. Τιμή και δόξα στουςαντιδραστικούς αυτού του κόσμου, γιατί δυναμώνουν την απόφασή σας να ζήσετε τοδικό σας όνειρο, γιατί σας διδάσκουν την ελευθερία των όντων, γιατί σαςμαθαίνουν να δέχεστε την διαφορετικότητα της ζωής, γιατί σας μαθαίνουν νααγαπάτε χωρίς να προσδοκάτε. Γιατί είναι μεγάλοι δάσκαλοι, γιατί σας βοηθούν ναγίνετε masters αυτής της πραγματικότητας. Και τιμώνται πραγματικά, γιατίχρειάζεται δύναμη για να κρατιόνται μακριά από τη δική τους πνευματικότητα. Μηννομίζετε ότι όσοι δεν πορεύονται σε αυτή τη διαδικασία εύκολα και γρήγορα είναιοι αδύναμοι. Ξέρετε πόση δύναμη χρειάζεται μέσα σε ένα ον για ν' αποφασίσει ότιθα υποφέρει κι άλλο; Το έχετε σκεφτεί αυτό; Ξέρετε πόση δύναμη χρειάζεται γιανα αποφασίσει ότι πρέπει να ζήσει κι άλλες εμπειρίες επώδυνες για ν' αφυπνιστείενώ θα μπορούσε να αφυπνιστεί την ίδια στιγμή; Ξέρετε πόση σοφία χρειάζεταιμέσα από τα συλλογικά ρεύματα για να διατηρηθεί η συγχρονικότητα της εξέλιξης;Της συλλογικής εξέλιξης;

Είχαμε πει παλαιότερα ότι κάποιοι πρέπει να μείνουν πίσω. Και πρέπει να τους τιμήσετε, γιατί κάποιοι πρέπει νακρατήσουν τις ενέργειες που άλλοι αφήνουν. Δεν υπάρχει κενό στον κόσμο, δενυπάρχει κενό στη ζωή. Ο φόβος και η αγωνία δεν βοήθησε και δεν θα βοηθήσει. Θαβοηθήσει η τιμή και η δόξα σε όλα όσα συναντάτε στο δρόμο σας. Αυτό είναι πουθα μεταφέρει στα πλάσματα δύναμη, που θα τους πει ότι εσείς τα εμπιστεύεστε,που θα τους δώσει δύναμη στο να γίνουν ο δικός τους εαυτός. Στο να κάνουν τιςδικές τους επιλογές. Στο να διαλέξουν το δικό τους δρόμο. Το μόνο υλικό πουθεραπεύει είναι η αγάπη. Τίποτα άλλο δεν θεραπεύει ένα ον. Τίποτα άλλο. Μόνο ηαγάπη κάνει το ον να νοιώθει ότι είναι ελεύθερο να διαλέξει τον εαυτό του, τοπώς θέλει να είναι. Μόνο η αγάπη δίνει χώρο ώστε κάποιος να θελήσει να δειποιος είναι πραγματικά. Οποιαδήποτε πίεση, έστω και λίγη, οδηγεί το ον στηνάμυνα. Δεν υπάρχει πίεση που να γίνεται από αγάπη, παρόλο που πολλοί το λέτεαυτό: «Πιέζω τα παιδιά μου γιατί τα αγαπάω, για το καλό τους».

Αγαπητοί μας φίλοι, κανένας ποτέ δεν έφτασε στο καλό του με το ζόρι. Όταν πιέζετε, βοηθάτε τον άλλον να καθυστερήσει,τονίζετε τις ενέργειες της αντίδρασης και της αναβολής. Μόνο όταν κάποιοςαισθανθεί απόλυτα ασφαλής σ' αυτό που είναι, μπορεί να το αλλάξει. Δεν μπορείτεν' αλλάξετε τίποτα μέσα σας εάν έχετε την παραμικρή ανασφάλεια. Μην ανησυχείτεγια τους άλλους και μη φοβάστε για την εξέλιξή τους. Αντίθετα, δώστε αγάπη καιδώστε υποστήριξη. Εμπιστευθείτε τους ακόμα κι αν φαίνεται ότι δεν έχουν ταπροσόντα. Υποστηρίξτε τη δική τους δύναμη, τη δική τους σοφία, να κάνουν αυτόπου είναι καλύτερο για τους εαυτούς τους, όποιο κι αν είναι αυτό, ακόμα κι ανεσείς το κρίνετε καταστροφικό. Όταν δώσετε αυτό το χώρο στους άλλους κι όταν οιάλλοι νοιώσουν ασφάλεια σ' αυτό που είναι, ότι δεν πάτε να τους αλλάξετε, οιάλλοι μόνοι τους με χάρη θ' αλλάξουν τον εαυτό τους. Δεν θα έχουν κανένα λόγοπια να μείνουν όπως είναι. Μένουν και αντιδρούν γιατί υπάρχει πίεση και δενυπάρχει ασφάλεια. Αν όλα τα όντα ένοιωθαν ασφαλή, αυτομάτως όλα τα όντα θ'άλλαζαν και θα γίνονταν ευτυχισμένα.

Ερ: Προηγουμένως είπατε ότι ο σμαραγδί κύκλος έχει σχέση με τους Δελφούς, την ενέργεια των Δελφών. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για την ενέργεια τηςΔήλου. Τι σχέση έχει με την ενέργεια των Δελφών και τι σχέση έχω εγώ με τηνενέργεια της Δήλου;

Απ: Είναι το ίδιο πράγμα. Η ενέργεια των Δελφών κι η ενέργεια της Δήλου κι άλλωντόπων προέρχονται από την ίδια ενέργεια. Η ενέργεια που είναι γειωμένη στουςΔελφούς όπως και στη Δήλο, είναι ηλιακή. Συνδέεται με την ενέργεια του Υιού.Μεταφέρει την ενέργεια της δόνησης του Χριστού, της φώτισης που αφορά τηνκαρδιά των όντων, που αγαπά ενώνοντας διαφορές και αποδεχόμενο αντιθέσεις. Τηλένε ενέργεια του Υιού γιατί είναι ενέργεια χρίσματος. Την  λένε ενέργεια του ήλιου, γιατί ακριβώς σαντον ήλιο ρίχνει το φως και αγκαλιάζει όλους τους κόσμους. Όπως ο ήλιος δενβάζει εμπόδια στην ενέργειά του και φωτίζει και ζεσταίνει ό,τι υπάρχει γύρωτου, αποδεχόμενος και αγαπώντας ό,τι υπάρχει γύρω του, ακριβώς το ίδιοσυμβαίνει και με την ενέργεια του Υιού. Και είναι ενέργεια χρίσματος για τηνανθρωπότητα. Έτσι αυτοί οι τόποι για την ανθρωπότητα, είναι τόποι όπου ηενέργεια αφυπνίζεται σε όλο και ψηλότερες δονήσεις. Είναι τόποι που θα καλέσουνπάρα πολλούς να θυμηθούν τις πραγματικές ρίζες, την πραγματική τους καταγωγή.Θα αφυπνίσουν πολλές καρδιές και πολύ δραστηριότητα πρόκειται να υπάρξειγύρω  από αυτούς τους χώρους. Δεν είναιτυχαίο ότι αυτοί οι τόποι ξεκινάνε από το ίδιο γράμμα. Αυτό σημαίνει πολλά. Καιυπάρχουν κι άλλοι τόποι που συνδέονται μ' αυτούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια.

Για πάρα πολλά χρόνια η ενέργεια των Δελφών σκεπάστηκε με πολλά πέπλα. Σκεπάστηκε με πολλές ιστορίες. Η πιο επώδυνηπερίοδος για τους Δελφούς, ήταν όταν η θηλυκή ενέργεια του τόπου χειραγωγήθηκεκαι υποτάχθηκε και δέχθηκε να μπει όχι σε δεύτερη μοίρα. Αυτό μέσα στις καρδιέςσας ακόμα φέρνει πόνο. Γιατί η ενέργεια των Δελφών όπως και της Δήλου ήταν και είναι κυρίαρχα θηλυκή. Και καθώς ανοίγετε ταπέπλα των ψευδαισθήσεων που σας κρύβουν την πραγματική αλήθεια, το ίδιο γίνεταικαι με τις ενέργειες των τόπων σας. Ακόμα και οι επισκέψεις ανυποψίαστωνανθρώπων προσθέτουν σ' αυτή την ενέργεια, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ασυνείδητασυνδέονται με την ενέργειά τους και βοηθάνε όλους τους άλλους.

Κάποιοι από αυτούς τους χώρους, θα ξαναγεννηθούν. Πολλά κτίσματα θα ανορθωθούν. Πολλές ενέργειες θα ξαναυπάρξουνσυγχρονισμένες στο τώρα σας. Θα ξαναφτιάξετε πολλά από εκείνα που αποτελούν σημαντικάμέρη της ψυχής σας. Πολλοί παλιοί χώροι θα δουν νέες δόξες και νέες τιμές μενέους τρόπους. Ο πρώτος είναι η Δήλος όπου θα υπάρξει και μια γεωλογική αλλαγή,ώστε να έρθουν κάποια κρυμμένα δεδομένα στην επιφάνεια. Δοξάστε αυτές τιςαλλαγές μην τις φοβάστε. Φέρνουν την αλήθεια σας στην επιφάνεια.

Ερ: Μερικοί από εμάς θα πάμε στην Τουρκία για το reconnection. Υπάρχει κάτι γι' αυτό...

Απ: Υπάρχουν πολλά πάνω σ' αυτό. Υπάρχει η δύναμη του 21 πάνω σ' αυτό και μιλάμε λίγο με γρίφους, αλλά έτσι σας δίνουμε ερεθίσματα να εξασκήσετε τιςδιαισθητικές σας επιγνώσεις. Η ενέργεια η οποία δουλεύει μέσα στο Reconnection συνδέεται με το 21 ή με την τριαδική υπόσταση του 7. Είναι3 κύκλοι, είναι 3 διαφορετικές δυνάμεις. Οι 3 αυτοί κύκλοι αφορούν 3 πνευματικέςενέργειες. Ένας απλός τρόπος να το περιγράψουμε είναι ότι για την ανθρωπότητα ηενέργεια του Μωάμεθ, είναι μια διαφορετική ενέργεια από την ενέργεια του Ιησούκαι είναι επίσης μια διαφορετική ενέργεια από την ενέργεια του Βούδα. Και οιτρεις έχουν μια ενέργεια 7 και αποτελούν μια τριάδα. Είναι 3 διαφορετικέςπνευματικές οικογένειες για τη Γη και την αντίληψη των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν γίνεταιπροκειμένου να ενοποιηθούν ενεργειακά οι διαφορετικότητες. Και εσείς ωςΕλληνες, έχετε αναλάβει σημαντικό ρόλο σ' αυτή την ενοποίηση. Δημιουργείτεγέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους και λειτουργείτε σαν γεφυροποιοί, σανποντίφικες ώστε να μεταβιβαστούν ενέργειες. Θα σας θυμίσουμε ότι και οιορθόδοξοι από τη δική σας μεριά, είναι εξίσου στεγανά ορισμένοι καικαθορισμένοι, όπως ακριβώς και η απέναντι πλευρά. Κι έτσι χρειάζονται κάποιοιποντίφικες οι οποίοι θα φέρουν τους κύκλους αυτούς σε ενοποίηση.

Μια από τις σημαντικές προθέσεις που μπορείτε να έχετε, είναι το να αρθούν όλα εκείνα τα εμπόδια που υπάρχουνανάμεσα στις φυλές και ορίζουν με διαφορετικούς τρόπους τις αλήθειες. Θα δείτεότι κάτι σημαντικό θα ανοίξει μέσα από αυτό, ανάμεσα στους ανθρώπους. Να είστεσταθεροί μέσα στις καρδιές σας όσοι πάτε τώρα, στο ότι η αλήθεια είναι μία,μπορεί να έχει πολλές όψεις, αλλά όπως κι εσείς αλλάζετε ρούχα κάθε μέρα ενώσυνεχίζετε να είστε ίδιοι, το ίδιο κάνει και η αλήθεια. Βάζει διαφορετικά ρούχααλλά συνεχίζει να είναι η ίδια. Κρατήστε το αυτό καλά μέσα στην καρδιά σας καιμη δεχθείτε το φόβο και την ανασφάλεια ως συστατικό επίδρασης σ' αυτό πουθέλετε να δημιουργήσετε.

Από την Χαριτίνη

Η δική μου ερμηνεία: θα γίνει εδώ μεγάλο σεμινάριο με αυτό τον άνθρωπο. Θα έρθει εδώ, θα κάνει μεγάλο σεμινάριοτο οποίο θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό για τους θεραπευτές. Κάτι υπάρχει στηνενέργεια που μεταφέρει η οποία μπορεί και ενοποιεί, συνδέεται, ενώνεται σανκρίκοι αλυσίδας με πολλές άλλες ενέργειες. Άρα με πολλές άλλες τεχνογνωσίες, νατο πω έτσι ή θεραπευτικές διαδικασίες.

Ολοι επικοινωνούμε κι όλοι έχουμε μια πολύ προσωπική επαφή με αυτούς που είναι μαζί μας, μόνο που δεν τους βλέπουμε. Είναιδύσκολο να δεχθούμε, την διαφορετικότητα του τρόπου που μπορεί να έχει το κάθεκανάλι για να εκφραστεί. Μπορεί να έχουμε διαβάσει channeling 15 διαφορετικών ανθρώπων και να μας αρέσουν πολύ. Είναιπολύ σημαντικό να νοιώσετε ότι εσείς, ο καθένας σας έχει ένα πολύ προσωπικότρόπο να εκφράσει το δικό του κανάλι.

Υπάρχουν πολλά εμπόδια στα μυαλά μας από αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει μια πυξίδα μέσα στονκαθένα σας για να σας βοηθήσει. Αυτή είναι το πώς νοιώθετε άνετα, ποιος είναι οτρόπος που σας κάνει να νοιώθετε πιο βολικά με εσάς, με το δικό σας εαυτό. Μπορείη επικοινωνία σας να ξεκινά διαφορετικά, με ή χωρίς διαλογισμό, έτσι ή αλλιώς,με πολύ διαφορετικούς και μοναδικούς τρόπους.

Θα σας πω ότι σήμερα φανταζόμουν ότι θα γίνει ένας διαλογισμός στην αρχή. Είχα αποφασίσει μέσα μου ότι θέλω να βρωακόμα πιο αληθινά και φυσικά για μένα αυτή η επικοινωνία. Ανεξαρτήτως του τιέχω ακούσει, έχω διαβάσει ή έχει έρθει στην επίγνωσή μου. Και τελικά εξεπλάγηνγιατί έγινε μ' έναν τελείως άλλο τρόπο από ότι φανταζόταν το μυαλό μου. Δενξέρω την επόμενη φορά πόσο πιο φυσικό θα είναι ακόμα, αλλά σήμερα από αυτή τηνκαρέκλα που είμαι μαζί σας, θέλω να σας πω με πολύ ειλικρίνεια και με πάρα πολύαγάπη: αναζητήστε τον τρόπο που σας κάνει εσάς να είστε άνετοι, να νοιώθετεβολικά, να νοιώθετε καλά με εσάς, φυσικά μ' εσάς. Έχω περάσει από πολλές άβολεςθέσεις προκειμένου να αρχίσω να νοιώθω πιο φυσικά. Δεν χρειάζεται το ίδιο ναγίνει μ' εσάς.

Σιγά-σιγά η ενέργεια σας οδηγεί να βρείτε το δικό σας τρόπο κι εκεί καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αξία. Αυτή είναι ηομορφιά! Όταν ο καθένας βρίσκει ένα μοναδικό τρόπο να εκφράσει τη δική τουενέργεια ή τη δική του επαφή ή τη δική του σύνδεση. Διαφορετικό από όλων τωνάλλων! Αυτό μας δίνει ποικιλία, μας διευρύνει το μυαλό. Επομένως μηνεγκλωβιστείτε σε κάποιες ιδέες για το πώς γίνεται εδώ ή κάπου αλλού κάτι.Αφήστε όλα αυτά που έχουν έρθει ήδη μέσα στο μυαλό σας να είναι πληροφορίες γιατους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους που μπορεί κάτι να συμβαίνει. Και με πιοπολύ ξεγνοιασιά αφεθείτε στο να βγάλετε αυτή τη δική σας επαφή με το δικό σαςτελείως τρόπο. Με το δικό σας μοναδικό τρόπο.

Μέχρι τις 18 Μαρτίου που θα είναι η επόμενη συνάντησή μας που όλως τυχαίως σήμερα μάθαμε ότι έχει μια έκλειψηΣελήνης στην Παρθένο, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι, ότι υπάρχει πολύ βοήθειακαι υποστήριξη, όχι μόνο από τους αόρατους βοηθούς σας, αλλά και από όλους τουςυπόλοιπους που βρίσκονται μαζί σας μια φορά το μήνα κι ας μην τους μιλάτε κι αςμην τους ξέρετε πιθανόν προσωπικά. Να θυμάστε ότι η ενέργεια όλων των υπολοίπωνείναι μαζί σας όλο το μήνα που ακολουθεί και σας βοηθάει με διάφορους τρόπους.

Σας φιλούμε πολύ στοργικά,
κρατήστε το ραβδάκι σας γερά στα χέρια σας και μην ξεχαστείτε ότι είστε απλώς
άνθρωποι. Είσαστε μάγοι μέσα σε μια απίστευτη πραγματικότητα. Ας το χαρούμε!

© Χαριτίνη Χριστάκου