Οι Επτά - Πλειάδες


Οι προθέσεις σας

19 Σεπτεμβρίου 2001

Σας καλωσορίζουμε στην αγκαλιά του φωτός!  Σας ευχαριστούμε που μαςκαλέσατε και μας δίνετε την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί σας. Αυτή η πρώτηεπικοινωνία γίνεται με πρωτοτυπία χωρίς εσείς να είστε παρόντες!  Ήδη όμως γνωρίζετε ποιοί είσαστε εσείς στουςοποίους απευθυνόμαστε. Καθώς τα γεγονότα στη Γη τρέχουν με ολοένα καιμεγαλύτερη ταχύτητα, ο χρόνος συμπυκνώνεται ακόμα περισσότερο και ηεπιτακτικότητα των επιλογών γίνεται άμεση. 

Πολλοί δυσανασχετείτε με την επιτακτικότητα αυτή και την ανάγκη να πάρετε αποφάσεις μέσα σε ένα κλίμα πουμόνο γαλήνη δεν φέρνει για σας.  Όμωςακριβώς αυτή η εγρήγορση των καταστάσεων θα οδηγήσει σε μία αντίστοιχηεγρήγορση των συνειδήσεών σας.  Όλοι θακληθείτε να μετακινηθείτε από τις θέσεις σας και τις απόψεις σας.  Η εξελικτική ταχύτητα θα σας αναγκάσει νααλλάξετε αλλεπάληλα οπτική στα πράγματα, να ξεκολλήσετε από τους συνήθειςτρόπους δράσης σας και να μεταβάλλετε την αντίληψη που έχετε για τον κόσμο γύρωσας.  Για σας αυτά μπορεί να ακούγονταιτώρα δύσκολα και καθόλου παρήγορα. 

Είσαστε εδώ κυρίως και ουσιαστικά για να ζήσετε αυτή την περίοδο. Αυτήν την σχετικά σύντομη περίοδο όπου μέσα σε λίγα χρόνια θα αλλάξει τοπρόσωπο και η ζωή στη Γη.  Όπου μέσα σελίγα χρόνια οι άνθρωποι από τρισδιάστατα όντα με περιορισμένες ικανότητες, θαανοίξουν το δυναμικό τους και θα μεταμορφώσουν τους εαυτούς τους σεπολυδιάστατα όντα απίθανων ικανοτήτων. Για να γίνει αυτό, η σημαντικότερη αλλαγή θα συμβεί στο νοητικό σας πουκαλείται να «ξεμάθει» τους τρόπους σκέψης και αντίληψης που έχει υιοθετήσειμέχρι τώρα.  Αυτό θα είναι μία πρωτόγνωρηγια σας διαδικασία αφού σε κάθε βήμα θα πειραματίζεστε και θα δοκιμάζετε.  Θα απορρίψετε πολλές στρατιές γνωστών καιδοκιμασμένων σκέψεων και πεποιθήσεων, θα κληθείτε να ακολουθήσετε ως πρωτοπόροιοπτικές και θεωρήσεις καθόλου συνηθισμένες.

Αυτή η διαδικασία έχει στόχο την απελευθέρωση της ύπαρξής σας από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί κυρίωςμέσω του νοητικού σας.  Φυσικά, αυτή ηδιαδρομή περνά πρώτα από τα συναισθήματά σας. Αυτός είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια πολλοί καθαρίζετε καιθεραπεύετε τα συναισθήματα και τις καταγραφές τους.  Ώστε να είστε τώρα έτοιμοι με θάρρος ναπροχωρήσετε στον πειραματισμό και η διάνοιά σας να είναι πρόθυμη να σαςακολουθήσει.

Φανταστείτε αυτή τη σύνδεση των συναισθημάτων και της διάνοιας σαν ένα αυγό. Φανταστείτε ότι εσείς οι ίδιοι σε αυτή τη ζωή ήρθατε σαν ένα αυγό μέσαστο οποίο είχατε τοποθετήσει όλα όσα έχετε κάνει, μάθει και γνωρίσει πάνω σεαυτόν τον πλανήτη.  Κατά κάποιο τρόποαυτό ήταν το μέρος της Γαίας που φέρατε μαζί μας όπου και αν πηγαίνατε.  Τα φέρατε λοιπόν πίσω στη Γη μαζί σας σανδώρο για την εποχή της αποφοίτησης αυτού του πλανήτη.  Ήταν ό,τι καλύτερο είχατε να προσφέρετε απότην καρδιά σας για αυτήν.  Το ίδιο συμβαίνεικαι με όλους όσους με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν συμμετάσχει στην εξέλιξήτου.  Έρχονται τώρα στη Γη, φέρνοντας οκαθένας τα δικά του δώρα που απέκτησε μέσω της εκδήλωσής του σε αυτόν τονπλανήτη. 

Όπως συνηθίζεται, το δώρο πρέπει να είναι καθαρό και σε καλή κατάσταση και σε ένα όμορφο περιτύλιγμαπροκειμένου να το προσφέρετε. Έτσι, αρχίσατε να καθαρίζετε τα συναισθήματα, νατα ισορροπείτε, να επουλώνετε τις πληγές που είχαν απορροφήσει θλίψη, πόνο,πικρίες και απογοητεύσεις ώστε ο κρόκος του αυγού να είναι καθαρός καιυγιής.  Και αυτό αφορούσε όλες τις ζωέςσας και όλες τις μέχρι τώρα εμπειρίες σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι καθόλουπαράξενο που είχατε τόση δουλειά να κάνετε. Έτσι, αναλογιστείτε ότι κάθε θεραπείαστα συναισθήματα, δηλαδή στον κρόκο του αυγού, δημιουργεί μεγαλύτερηκαθαρότητα  στο ασπράδι που τοπεριβάλλει.  

 Έτσι, προχωρήσατε και αρχίσατε να αλλάζετε τον τρόπο που σκέπτεστε και κρίνετε τα πράγματα και τους υπόλοιπους ανθρώπους καιέτσι αρχίσατε να ασχολείστε και να περιεργάζεστε το ασπράδι του αυγού.  Αυτό σας οδήγησε σε μεγάλες αλλαγές καθώςανακαλύπτατε σιγά σιγά και συνειδητοποιούσατε ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν οκαθένας τη δική του διαδρομή.  Η γνώσηότι δεν υπάρχει κανένας για να κατηγορήσετε ή να κρίνετε ξέρουμε ότι κάποιεςφορές δεν σας ευχαριστεί ούτε σας παρηγορεί ιδιαίτερα, καθώς το Σύμπαν σαςκαλεί να μείνετε με την Αλήθεια της Δημιουργίας.  Αυτή η αλήθεια σας ζητά να τολμήσετε να είστεαυτό που γνωρίζετε ότι είστε:  όνταγεμάτα φως και αγάπη, όντα πολυδιαστασιακά, όντα περιπετειώδη.  Η συνειδητή προσέγγιση της αλήθειας τηςύπαρξής σας θα απαιτήσει θα εγκαταλείψετε ιδέες και σκέψεις που σας εγκλωβίζουνσε μία εκδοχή του εαυτού σας που είναι περιοριστική και ασφυκτική.  Θα απαιτήσει να τολμήσετε να ζήσετε μεθάρρος, με ιδέες και σκέψεις που θα δημιουργείτε οι ίδιοι. 

Αυτοί θα είναι οι πειραματισμοί και τα τολμήματά σας που θα σας οδηγήσουν, μέσα από την εμπειρία και τησταδιακή ανακάλυψη της πραγματικής σας ταυτότητας, στην αποκάλυψη καιαπελευθέρωση του πολυδιαστασιακού εαυτού σας. Και η αλήθεια είναι ότι είσαστε Δημιουργοί. Δημιουργοί του σύμπαντόςσας, δημιουργοί της πραγματικότητάς σας, δημιουργοί της ζωής σας.

Καθώς αυτή η αποδοχή και συνειδητοποίηση θα βαθαίνει όλο και περισσότερο μέσα σας, θα αρχίζετε να αναγνωρίζετετη σημασία και την αξία του βιολογικού σας σώματος.  Όχι για λόγους προληπτικής ιατρικής αλλάγιατί θα αντιληφθείτε και θα νιώσετε την πολυτιμότητά του.  Θα νιώσετε βαθειά μέσα σας ότι είναι το όχημαπου σας δίνει τη δυνατότητα να είστε τώρα παρόντες πάνω στη γη ώστε ναπαραδώσετε το δικό σας πολύτιμο δώρο προς εκείνη.  Έτσι θα αρχίσετε να νιάζεστε για το τσόφλι,το περίβλημα του αυγού σας.  Θα αρχίσετενα το αγαπάτε και να το προσέχετε αναγνωρίζοντας πόσο πολύτιμο είναι.

    Με ισορροπημένα συναισθήματα, με διαυγείς σκέψεις, θα αναδυθεί η αίσθηση του πόσο πολύτιμη είναι η φυσική σαςπαρουσία στον πλανήτη αυτό.  Αυτή είναι ηπολυπεριγραφόμενη κατάσταση φώτισης.  Όσοπερισσότερο μιλάτε για τη «φώτιση», όσο περισσότερο την περιγράφετε, τόσοπερισσότερο απομακρύνεστε από αυτήν. Γιατί τόσο περισσότερο ο νους δημιουργεί περιοριστικές αντιλήψεις για τοσυγκεκριμένο αυτής της έννοιας.  Η φώτισηείναι απλά η φυσική σας κατάσταση.  Γιατίθα έπρεπε να την περιγράφετε σαν κάτι ιδεατό, δύσκολο ή σχεδόν ανέφικτο;  Κάτι για το οποίο πρέπει να μοχθήσετε, νακάνετε μεγάλη διαδρομή και ατελείωτες θεραπείες;  Πως σας εξυπηρετεί αυτό; 

Εκφράστε την πρόθεσή σας απλά να φέρετε στο φως τη φυσική σας κατάσταση, την πραγματική σας ύπαρξη.  Μην αφήνεστε να χάνεστε και νααποπροσανατολίζεστε ακολουθώντας άλλους σε θεωρίες και αντιλήψεις για αυτήν τηνκατάσταση.  Αυτή είναι η φυσική δική σαςκατάσταση και τη γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.  Δεν είναι κανείς «πιο φωτισμένος» απόεσάς.  Χρησιμοποιήστε συνειδητά τηνπρόθεσή σας για αυτό.  Επιτρέψτε σε αυτήτην αίσθηση αργά και καθημερινά να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στη ζωήσας.  Αφήστε τον εαυτό σας να γίνει οδικός σας δάσκαλος και καθοδηγητής.  Έτσιθα ανακαλύψετε τον Δημιουργό και την πολυδιαστασιακή του ύπαρξη μέσα σας.

Πείτε «Επιτρέπω να αναδυθεί η φυσική μου κατάσταση.  Επιτρέπω στον εαυτό μου να με καθοδηγήσει προς αυτήν.  Εμπιστεύομαι την αλλαγή καιγνωρίζω ότι θα είναι γεμάτη ανακαλύψεις και ενδιαφέρον».  Κατόπιν, χαμογελάστε από καρδιάς για την παρουσία σας επάνω σε αυτόν τον μαγικό πλανήτη και απολαύστε την γλυκειά αίσθηση τηςδημιουργίας. 

Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να πιστεύετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα έστω και εάν όλοι γύρω σας θέλουν νασας πείσουν για αυτό.  Εσείς θαδημιουργήσετε τη δική σας πραγματικότητα. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να πιστεύετε τα πιστεύω των γύρω σας.  Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να κάνετε αυτάπου κάνουν οι άλλοι γύρω σας.  Όσοκινείστε στο χώρο που καθορίζουν οι άλλοι, τόσο περιορίζετε την αληθινή σαςύπαρξη και τις δυνατότητές της. Απαλλαγείτε από τις συλλογικές αντιλήψεις και νιώστε ότι έχετε τοδικαίωμα να διαμορφώνετε τη δική σας ατομική αντίληψη για τα πάντα γύρωσας.  Απελευθερώστε το νου σας, τηνκαρδιά σας και την ψυχή σας από την εξάρτηση. Είστε όντα φωτός και βρίσκεστε εδώ γιατί έχετε όλοι πολλά δώρα ναπροσφέρετε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. 

Αποδεχθείτε τη διαφορετικότητα του καθενός από εσάς με χαρά.  Αναγνωρίστε ότι αυτή η διαφορετικότητα είναιο τρόπος που εκφράζεσθε και εκδηλώνεσθε. Καθένας από εσάς συμπληρώνει τον άλλοκαι όλοι μαζί έχετε έρθει για να κάνετε ένα μεγάλο έργο δημιουργίας μέσα απότους εαυτούς σας.  Φαντάζεστε ότι ηδημιουργία είναι κίνηση εξωτερική;  Ηεξωτερική πραγματικότητα δημιουργείται εσωτερικά.  Η εξέλιξη της Γαίας θα είναι η εκδήλωση τουέργου της δημιουργίας σας μέσα από τους εαυτούς σας.  Γι' αυτό, αναρωτηθείτε, σε τι εξυπηρετεί νανιώθετε και να κρίνετε τους άλλους με απόρριψη και αποκλεισμό;  Μήπως τελικά απορρίπτετε και αποκλείετε τηδική σας δυνατότητα να απελευθερώσετε την πραγματική σας ύπαρξη;  Μήπως με αυτόν τον τρόπο υιοθετείτε τακτικέςκαι λογικές που δεν είναι αληθινά δικές σας; Μήπως αυτό δεν σας εξυπηρετεί;

ã2001 Χαριτίνη Χριστάκου, Αθήνα.

 

Eίναι πολλοί αυτή την ώρα που αναρωτιούνται: γιατί κινούμαστε πρώτα προς την απόρριψηκαι τον αποκλεισμό; γιατί η πρώτη κίνηση είναι να κρίνουμε και να απορρίψουμε;γιατί η πρώτη ενέργεια είναι να ψάξουμε και να αναδείξουμε αυτά τα σημεία πουδεν μας αρέσουν και που μας διαχωρίζουν; είτε τελικά αυτό αφορά ανθρώπους είτεαφορά πράγματα;

Τα ερωτήματά σας δίνουν τον ενεργειακό χώρο για την απάντηση δηλαδή τις πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν ναθυμηθείτε. ........

Γνωρίζετε ότι όταν κατεβαίνατε από το θεϊκό βασίλειο για να εξερευνήσετε τη δημιουργία, περάσατε μέσα από αυτόπου καλείτε «τείχος της φωτιάς». Μέσα σ'αυτή την φωτιά νιώσατε ότι λιώνει ηύπαρξή σας και διαλύεται.  Ότι παύετε ναυπάρχετε, ότι αναιρείστε.  Θυμηθείτε πωςνιώθατε μόλις περάσατε από αυτό.  Τηνπρώτη πρώτη φορά....  


  ©Χαριτίνη Χριστάκου