Οι Επτά - Πλειάδες


Νέα Εστία

8 Μαίου 2002

Αγαπητοί φίλοι,

Αφεθείτε να νιώσετε βαθιά μέσα στην ύπαρξή σας αυτή τη γλυκιά ενέργεια της Εστίας, που έρχεται τώρακοντά σας. Αυτή τη γλυκιά ενέργεια της ανώτατης συνειδητότητας όλων μας, πουέρχεται τώρα να σας περιβάλλει μέσα στο χώρο που έχετε συγκεντρωθεί, καθώς καθέναςαπό σας, κάθε οντότητα από σας, μαγικά ξεδιπλώνει τις πτυχές της ύπαρξής τηςώστε να καταλάβει τον πραγματικό χώρο που θέλει.

Ανοίγετε τις πτυχές της ενέργειάς σας, ανοίγετε τις πτυχές της ύπαρξής σας, ώστε για άλλη μια φορά ηΕστία κι εσείς να γίνετε ένα. Και καθώς η γλυκιά ενέργεια της Εστίας του Ό,τιΥπάρχει απλώνει στο χώρο γύρω σας, ανάμεσά σας, αυτή την ώρα χωρίς όρια, με τηνανώτατη εκπροσώπηση της συλλογικότητάς σας, αφεθείτε να την αισθανθείτε όσο πιοβαθιά μπορείτε να το επιτρέψετε αυτή την ώρα.

Είσαστε μέσα στη γλυκιά αγκαλιά του Πνεύματος, και το Πνεύμα είναι παρόν εδώ, σ' αυτό το χώρο. Γειώνετετις ενέργειες και τις δένετε μέσα σ' αυτή την πραγματικότητα που τώρα βιώνετεκαι αναγνωρίζετε σαν δική σας. Η από κει πλευρά του πέπλου, όπως τη λέτε, είναιτώρα μέσα στη δική σας την πλευρά κι έχουν γίνει ένα.

Αγαπημένες οντότητες του φωτός, νιώστε τη γλυκιά ενέργεια της Εστίας, καθώς έρχεται να ενωθεί όλο καιπιο βαθιά με τις ενέργειές σας, με την οντότητά σας, με τα τρίσβαθα της υπόστασήςσας, του ποιοι πραγματικά είστε. Αλλαγές γίνονται αυτήν εδώ την ώρα μέσα σας.Οι ενέργειές σας αλλάζουν, κινούνται σ' άλλους ρυθμούς, ενώνονται κιανταλλάσσουν πληροφορίες αγάπης, πληροφορίες φωτός, πληροφορίες από την Πηγή,πληροφορίες από την Εστία.

Η ενέργεια είναι πολύ βαθιά σήμερα. Διαφορετική απ' αυτήν που είχατε συνηθίσει. Έρχεται από πολύ πιοβαθιά από την Εστία γιατί δένει πολύ πιο βαθιά μέσα σε καθέναν από σας πουβρίσκεστε αυτή την ώρα εδώ. Σας ευχαριστούμε για το χώρο που δημιουργείτεπροκειμένου η Εστία να δημιουργήσει τη νέα Εστία στον πλανήτη σας. Σαςευχαριστούμε για το χώρο που επιτρέπετε μες στις καρδιές σας, το χώρο πουδημιουργείτε μες στην καθημερινότητα των ζωών σας, το χώρο που δημιουργείτεάλλες φορές με γέλιο κι άλλες φορές με δάκρυ, άλλες φορές χωρίς προσπάθεια, κιάλλες φορές με πολύ κόπο και πόνο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τις οντότητές σαςγι' αυτό που είστε.

Υπάρχουν πολλές ενέργειες συγκεντρωμένες σήμερα στο χώρο που είστε όλοι μαζί, σ' αυτό το χώροπου σας έχει φιλοξενήσει και μας έχει φιλοξενήσει πολλές φορές. Είναι παρούσεςεδώ οι ενέργειες του Κύκλου των Επτά Κοσμικών Δασκάλων, είναι η ενέργεια τουφίλτατου Κρύων και υπάρχει και η ενέργεια του αγαπημένου σας Τοβία.

Α, η ενέργεια είναι πολύ βαθιά απόψε σ' αυτή τη συνεύρεση... Οι οντότητες του φωτός που βρίσκονται εδώ, σ'αυτό το χώρο, έχουν δουλέψει πολύ βαθιά γι' αυτή τη συνάντηση. Έχετεπροδημιουργήσει κι έχετε φέρει σε υλοποίηση πολύ μεγάλο έργο. Θα κάνουμε μιαμικρή παύση και, φίλοι μας, αφεθείτε να αισθανθείτε την ενέργεια που είναισήμερα παρούσα μέσα στο χώρο σας.

Μέσα στο σπιράλ της εξέλιξής σας, μέσα στο σπιράλ της εξερεύνησής σας πάνω σ' αυτό τον πλανήτηέχουν υπάρξει πολλοί σταθμοί, έχουν συμβεί πολλά γεγονότα. Όλα έχουν συμπυκνωθείκι όλα έρχονται με συμβολικούς τρόπους να βιωθούν στις ζωές σας και στο τώρασας. Αυτό καθιστά, αγαπητοί φίλοι, τις παρούσες ζωές σας ιδιαίτερα πολύτιμες,ιδιαίτερα μεγαλειώδεις. Αυτό σας εξηγεί τις εντάσεις, τις αλλαγές, τα γεγονότα,την προσπάθεια. Μέσα σ' αυτό το σπιράλ του χρόνου, όλη σας η πορεία μέσα στηνανθρωπότητα εξελίχθηκε.

Δημιουργείται τώρα η τελική συμπύκνωση για σας. Φθάνετε σ' αυτό που θα περιγράφαμε σαν το κλείσιμοτου χρόνου. Την ολοκλήρωση μιας χρονικής πορείας. Βρισκόσαστε λίγο πριν τοπέρασμά σας στο άχρονο. Βρισκόσαστε λίγο πριν το πέρασμά σας στη συνειδητότηταχωρίς αντίσταση.

Τώρα, τις μέρες που ακολουθούν, το  μήνα που ακολουθεί, η συμπύκνωση θα γίνει πιο μεγάλη, κι αυτό δεν είναι κάτι για να σαςανησυχεί, γιατί είναι  καλά νέα, αγαπητοίφίλοι. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη εργαστεί κι έχετε ήδη ολοκληρώσει όλα όσαχρειαζόσασταν μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόσαστε στο τελευταίο κεφάλαιο,βρισκόσαστε στο τελευταίο στάδιο, λίγο πριν αναλάβετε τη θεϊκότητά σας, λίγοπριν περάσετε στο άχρονο, λίγο πριν ακτινοβολήσετε την πλήρη δόνηση τηςοντότητάς σας.

Σ' αυτό το τελευταίο διάστημα θα σας δοθούν οι ευκαιρίες να αντιληφθείτε, να συνειδητοποιήσετε, ν' αποφασίσετε τελικά πού ακριβώς θα σταθείτε. Θα σαςδοθούν οι ευκαιρίες ώστε να απαντήσετε οι ίδιοι στα ερωτήματά σας, σταερωτήματα που πλανώνται μέσα στη συνειδητότητά σας. Στα ερωτήματα που θέλετε νααπαντήσετε. Θα έρθουν εκείνες οι καταστάσεις και θα μπορέσετε συνειδητά ναεξερευνήσετε και να απαντήσετε σ' αυτά τα τελευταία ερωτήματα πριν τηνολοκλήρωσή σας.

Είναι πολύς λίγος ο χρόνος που μένει και είσαστε πολύ κοντά σ' αυτό το βήμα του κλεισίματος τουγραμμικού σας χρόνου, του κλεισίματος του σπιράλ της εξέλιξης σ' αυτό τον πλανήτη.«Μα, αγαπητοί Επτά, τι θα γίνει μετά»; ακούμε την ερώτηση. Εάν ολοκληρώσουμεαυτό το σπιράλ, τι θα συμβεί μετά;

Αγαπητοί φίλοι, γνωρίζετε ήδη πως αυτός ο πλανήτης δεν πρόκειται να κρατήσει την ενέργεια τηςδιττότητας πάνω του. Γνωρίζετε ήδη με βεβαιότητα ότι αυτός ο πλανήτης, η Γαία,έχει εξελίξει τη συνειδητότητά της. Μεταβαίνει και έχει αφομοιώσει ήδηενέργειες μεγαλύτερης αλήθειας, ευρύτερης αποδοχής και αγάπης. Αυτό σημαίνειπως για τη Γαία και για καθέναν από σας το σπιράλ της εξέλιξης της συνειδητότητάςσας ολοκληρώνεται. Και καθώς αυτό ολοκληρώνεται, μία νέα δύναμηδημιουργείται, η οποία ήδη έχει προδημιουργήσει τη συνέχεια. Αυτή η νέαδύναμη σας μεταφέρει καινούργια δόνηση γι' αυτό το νέο κόσμο, γι' αυτή τη νέαπραγματικότητα που πρόκειται να ζήσετε. Μέσα σε νέα δόνηση και μέσα σε τέτοιεςπαραμέτρους που να επιτρέψουν στον καθένα από σας να βιώσει την απόλυτηθεϊκότητά του, να ζήσει φέροντας πλήρως όλο το φως και τη σοφία της οντότητάςτου.

Θα ταλαντευτείτε αυτό το διάστημα που έρχεται μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, θα κλυδωνιστείτε καθώς ένα μέρος σας θα θέλει να μείνει στον ήδη γνωστό χώρομιας γραμμικότητας και μιας λογικής, ένα άλλο μέρος θα σας τραβάει με δύναμηστο πέρα βήμα, στον πέρα χώρο, στο άχρονο, στο μη λογικό. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε  άλλη περίοδο θα νιώσετε καθαρά και μεσαφήνεια την περίοδο που έρχεται αυτούς τους κλυδωνισμούς.

Φίλοι μας, είναι οι τελευταίοι κλυδωνισμοί της διττότητας μέσα σας. Είναι τα τελευταία  βήματα αφομοίωσης αυτής της ενέργειας τηνοποία εξερευνούσατε για πολύ μεγάλο χρόνο. Βρίσκεστε στο τέλος και είναιαναμενόμενο ότι θα δοθούν οι αφορμές για να κλείσει ο κύκλος. Σας έχουμε ήδηκαλέσει να αφήσετε τα προσχήματα, να αφήσετε συνειδητά την ανάγκη για το δράμα,να επιτρέψετε να γνωρίσετε έναν άλλο τρόπο να είστε, έναν άλλο τρόπο να συνευρίσκεστε.Να επιτρέψετε η ίδια σας η οντότητα να φέρει στο φως μια άλλη ισορροπία, ένανάλλο τρόπο. Δεν είναι κάτι δύσκολο, αρκεί ν' αφήσετε χώρο για κάτι καινούργιονα έρθει. Αρκεί να επιτρέψετε κάτι καινούργιο να μπορεί να δημιουργηθεί μέσασας. Αρκεί να μη βάλετε τελεία στις προτάσεις που λέτε μέσα σας. Αφήστε τιςχωρίς αυτή την τελική τελεία. Αφήστε τις χωρίς τέλος.

Επιτρέψτε να δείτε με ποιον άλλον τρόπο, με ποια άλλη δραστηριότητα, με ποια άλλη κίνηση θαμπορούσατε να ζείτε μέσα στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να φέρετε ευτυχία καιχαρά στην κάθε στιγμή και στην κάθε μέρα της ζωής σας. Επιτρέψτε να κινηθείτεμε τα κύματα της ζωής, με τα κύματα της οντότητάς σας, καθώς η ίδια σας η οντότηταθέλει να σας ταξιδέψει μ' έναν τρόπο που δεν πονάτε και μ' έναν τρόπο που δενχρειάζεται να προσπαθείτε. Μ' έναν τρόπο που μπορείτε να νιώθετε πληρότητα κιευφορία πάνω σ' αυτό το χώρο που βρίσκεστε.

Αγαπητοί φίλοι, μέσα στους κλυδωνισμούς του χρόνου που έρχεται, θα έχετε την ευκαιρία ν' αφήσετετους γνωστούς τρόπους, θα έχετε την ευκαιρία ν' αποφασίσετε ν' αλλάξετε το πώςκινείστε μέσα στην ημέρα σας, θα έχετε την ευκαιρία να πείτε στο πνεύμα σας καινα του δώσετε την άδεια να σας καθοδηγήσει. Να σας καθοδηγήσει να ζήσετεδιαφορετικά. Να σας καθοδηγήσει να βρείτε μία νέα ισορροπία. Γι' αυτό το λόγοθα γίνουν οι κλυδωνισμοί κι εσείς πριν απ' όλους τους άλλους θα περάσετε αυτούςτους κλυδωνισμούς αυτό το μήνα που έρχεται, καθώς μέσα από αυτούς, πολύ πιοεύκολα από τους επόμενους, θα βρείτε τον καινούργιο χώρο που σας ταιριάζει, τονκαινούργιο τρόπο ο οποίος έχει αρμονία για σας. Θα βρείτε μια καινούργια μέθοδοζωής.

Αγαπητοί μας φίλοι, είναι καλά τα νέα και είναι σημαντικά τα νέα σήμερα, καθώς αυτοί οι τελευταίοικλυδωνισμοί είναι οι τελευταίες κινήσεις που κάνετε για να βγάλετε από πάνω σαςτο βαρύ παλτό της διττότητας. Και είναι βαρύ και κάποιες φορές είναιδυσβάσταχτο για τους ώμους σας πια. Θα 'πρεπε να χαίρεστε ακούγοντας αυτά, αλλάγνωρίζουμε ότι για σας σημαίνει κάποιες διεργασίες ακόμα. Όμως θα σας θυμίσουμεακριβώς σ' αυτό το σημείο ότι στεκόσαστε ένα βήμα πριν τη θεϊκή σας ισορροπία.Ότι στέκεστε ένα βήμα πριν την αρμονία. Ότι στέκεστε ένα βήμα πριν τηνολοκλήρωση του κύκλου σας. Δεν αξίζει αυτό για γιορτή; Δεν είναι αυτός έναςλόγος για να γιορτάσετε;

Mμμμ, για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά εσείς σκύβετε και κλείνεστε μέσα στο βάρος της διττότητας. Κουνηθείτε, φίλοιμας, ανακαθίστε στις καρέκλες σας, ακούστε με άλλα αφτιά αυτό το οποίο τώρα σαςλέμε. Ακούστε με άλλη διάθεση αυτό το οποίο τώρα εξηγούμε. Εσείς θα ορίσετε τοντρόπο με τον οποίο θα το ζήσετε. Εσείς θα διαλέξετε αν θα μπείτε σ' αυτή τηνπερίοδο των τελευταίων κλυδωνισμών με τη γλυκιά διάθεσή για το δράμα ή όχι, εάνθα μπείτε με τη γλυκιά διάθεσή σας να νιώθετε ότι μεταφέρετε άλλο ένα βάρος. Ανακαθίστεστις καρέκλες σας, αγαπητοί φίλοι, με έναν άλλο τρόπο. Βρείτε μία άλλη στάση,νιώστε πιο άνετα, νιώστε πιο καλά. Πάρτε μια βαθιά ανάσα καθώς ξέρετε ότι μετάαπό πολύ λίγο χρόνο θα είσαστε στο γλυκό σημείο της ισορροπίας σας. Θαξεκαθαρίσετε πολλά, αλλά θα καθίσετε στον γλυκό θρόνο της ύπαρξής σας. Θακαθίσετε στο γλυκό θρόνο της ύπαρξής σας.

Για λίγο διάστημα θα δουλέψουμε με τις ενέργειές σας-κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί, αγαπητήοικογένεια, χρειάζεται λίγο να σας αποφορτίσουμε από φορτία που δεν χρειάζεστεπια και είστε πρόθυμοι να μας τα παραδώσετε καθώς δεν θέλετε να τα μεταφέρετεστο νέο σας χώρο και στη νέα σας πραγματικότητα που σας περιμένει.

Για λίγη ώρα θα εργαστούμε με καθέναν από σας σε ενεργειακό επίπεδο, αλλάζοντας καιπαραλαμβάνοντας αυτές τις ενέργειες που ακόμα συνιστούν βάρος, που ακόμαφέρνουν πάλη. Αυτό που ζητάμε από σας είναι να επιτρέψετε στο βαθμό που τώρανιώθετε κατάλληλο. Επιτρέψτε στη μαγεία του πνεύματος να γίνει σήμερα αισθητήστην πραγματικότητά σας. Επιτρέψτε σε όλους εμάς τους αόρατους φίλους και συνεργάτεςσας να σας υπηρετήσουμε με έναν άλλο τρόπο σήμερα. Αφού αυτά που ακούτε είναισυνειδητά, επομένως είναι συνειδητή, αγαπητοί φίλοι, η επιλογή.

Υπάρχει μεγάλη διαχείριση της ενέργειας σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πουεπιλέγετε ν' αφήσετε κι άλλα κομμάτια της διττότητας να φύγουν. Σας ευχαριστούμεγιατί υπηρετείτε το όλον, γιατί έχετε το θάρρος να φέρετε μέσα σας την αλήθειατης ύπαρξής σας μέσα στην ανθρώπινη υπόστασή σας, μέσα στην ανθρώπινησυνειδητότητα, μέσα στον πυρήνα της συνειδητότητας αυτού του πλανήτη, μέσα στηΓαία. Το Όλον σας ευχαριστεί γιατί φέρνετε τη συνειδητότητα της αγάπης και τηςενότητας που τόσο αποζητούν όλες οι συνειδητότητες, όλα τα μέρη, όλες οιυπάρξεις πάνω στον πλανήτη.

Ακόμα και οι πέτρες, τα δέντρα, το χώμα, τα κτίρια, αγαπητοί φίλοι, αποζητούν αυτή την ενότητα,αποζητούν αυτή την αρμονία, ακριβώς με το ίδιο πάθος που την αποζητάτε κιεσείς, ακριβώς με την ίδια μανία που την επιδιώκετε. Ό,τι υπάρχει γύρω σαςεπιδιώκει αυτή την αρμονία, αυτή τη μακαριότητα και την ενότητα. Αυτός είναι ολόγος που όλες οι υπόλοιπες συνειδητότητες εκτός από εσάς, συμπεριλαμβανομένωνμάλλον και εσάς, κάνουν τη δική τους πορεία αλλαγής, κάνουν τη δική τους μετάβαση.Ό,τι υπάρχει γύρω σας κάνει μια μετάβαση. Ό,τι βλέπετε γύρω σας αλλάζει. Όλος οπλανήτης μιλά και αποζητά την ενότητα και την ισορροπία. Οι πέτρες που ακουμπάτεκαι το χώμα πάνω στο οποίο πατάτε το αποζητούν. Τα σύννεφα που τα βλέπετε νακινούνται στον ουρανό το αποζητούν. Η βροχή που έρχεται για να καθαρίσει τιςενέργειες για να αναζωογονήσει τον πλανήτη το αποζητά και τα πάντα βρίσκονταισε μία κοσμογονία αλλαγής.

Μέσα σ' αυτή την αναπροσαρμογή του δικτυώματος την οποία ολοκληρώνει ο Κρύων, γίνεται μίααναπροσαρμογή και μία αλλαγή όλων εκείνων των συνειδητοτήτων οι οποίεςεπιθυμούν, ποθούν και αποζητούν μεγαλύτερες ποσότητες αλήθειας και συνειδητότηταςνα δεθούν μέσα τους.

Δεν είστε μόνοι πάνω σ' αυτό τον πλανήτη, σ' αυτή την πορεία και σ' αυτή τη διαδικασία. Ό,τι υπάρχειγύρω σας κάνει την ίδια διαδικασία μαζί σας. Ό,τι βλέπετε κι ό,τι ακούτε, ό,τιαισθάνεστε κάνει την ίδια πορεία. Κυρίως την ίδια πορεία, αγαπητοί φίλοι,κάνουν τα παιδιά σας. Κυρίως είναι μέσα στα παιδιά σας που γίνονται αυτέςοι τεράστιες αλλαγές, καθώς μέσα στο ασυνείδητό τους γειώνουν πολύ μεγαλύτερεςποσότητες της ενέργειας που χρειάζεται για να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση τουπλανήτη στην ενότητα.

Αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες οντοτήτων που δουλεύουν για να μείνει, για να υλοποιηθεί ηενότητα πάνω σ' αυτό τον πλανήτη. Τόσες πολλές αφανείς και σιωπηλές, πουδουλεύουν τόσο εντατικά. Και μέσα στο άχρονο της μετάβασής σας θα μπορείτε νανιώσετε όλες αυτές τις ομάδες, όλες αυτές τις οντότητες οι οποίες σιωπηράυποστηρίζουν αυτή τη νέα ύπαρξη, αυτή τη Νέα Εστία.

Και μιλάμε σήμερα πρώτη φορά για τη Νέα Εστία, καθώς αυτή την Εστία την οποία δημιουργείτε από τη δική σας πλευρά του πέπλου δεν είναι η ίδια με την Εστία από την οποίαξεκινήσατε. Είναι μία Νέα Εστία, πολύ πιο εμπλουτισμένη, με πολύ μεγαλύτερηγνώση, με πολύ υψηλότερη συνειδητότητα. Είναι μία Νέα Εστία, πολύ πιο αισθαντική,με χαραγμένα ανεξίτηλα μέσα της τα στοιχεία της ανθρωπότητας, την πορεία τηςανθρωπότητας, τον πλούτο όλων αυτών που έχετε αισθανθεί, όλων αυτών που έχετε εμπειραθεί.Αυτή η Νέα Εστία είναι ακόμη πιο πλούσια. Έχει όλα τα στοιχεία της Εστίας απότην οποία ξεκινήσατε το ταξίδι σας, αλλά έχει και πολλά νέα, πολλά νέαστοιχεία. Είναι πολύ πιο πλούσια, και σας ευγνωμονεί γι' αυτό.

Αυτή τη νέα Εστία έχετε δημιουργήσει ήδη πάνω στον πλανήτη. Αυτή η Νέα Εστία είναι η νέα ενέργεια την οποία  έχετε δέσει, έχετε αφομοιώσει και εκπέμπετεμέσα από τα δικτυώματα της συνειδητότητάς σας. Αυτή η Νέα Εστία, φίλοι μας,είναι ένα γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο μπορείτε να γιορτάσετε στο θερινόΗλιοστάσιο που πρόκειται να έρθει, καθώς εκείνη την ημέρα αυτή η Νέα Εστίαθα γιορταστεί πανηγυρικά. Θα υπάρχει μια ειδική τελετή, όπως τιςπεριγράφετε, συμπαντική γι' αυτό το γεγονός, γι' αυτό το δέσιμο τωνενεργειών, γι' αυτή την αλλαγή, καθώς εσείς, τότε, θα είστε σε μια άλληισορροπία ενέργειας, θα έχετε περάσει και τους τελευταίους κλυδωνισμούς. Ηβάρκα σας θα έχει δέσει σ' ένα νέο λιμάνι, με όλους τους τριγμούς και όλους τους φόβους που υπάρχουν στο τέλος γιατο τι θα συναντήσετε και πώς θα είναι, πώς θα είστε, πώς θα σας φανεί; Με όλααυτά τα ερωτήματα η βάρκα σας είναι έτοιμη να δέσει σ' αυτό το νέο χώρο. Είναιέτοιμη να ζήσει σ' έναν νέο χώρο απ' το χώρο στον οποίο ζούσατε μέχρι τώρα. Κι εκείνητην ημερομηνία συμπαντικά θα υπάρχει μία τεράστια αλλαγή ενεργειακής ισορροπίαςστον πλανήτη. Η ενεργειακή ισορροπία όπως τη γνωρίζετε θα αλλάξει αμετάκλητακαι θα μεταφερθεί σε ένα νέο επίπεδο.

Αυτό το οποίο θα δείτε αμέσως μετά, είναι όλες τις συνειδητότητες που φιλοξενεί αυτός ο χώρος της Γηςνα έρχονται στο προσκήνιο. Θα δείτε ότι αυτή η αλλαγή στην ενεργειακήισορροπία, αυτή η μετατόπιση του πήχυ της συνειδητότητας προς τα πάνω θα δώσειτο έναυσμα για να εμφανιστούν, να εκδηλωθούν, όλες οι συνειδητότητες όλων τωνεπιπέδων, όπως λέτε εσείς των διαστάσεων, οι οποίες φιλοξενούνται πάνω στονπλανήτη. Θα αρχίσετε να βλέπετε πολύ πιο ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια σας το πούακριβώς στέκεστε και ποιοι είστε. Θα αρχίσετε να διακρίνετε ποιοι είναι όλοι οιυπόλοιποι οι οποίοι φιλοξενούνται πάνω σ' αυτό τον πλανήτη. Κατά κάποιο τρόπο,μπροστά στα μάτια σας, μια νέα πραγματικότητα θα υπάρχει για σας.

Δεν είναι τα μάτια όλων που θα μπορούν να τη διακρίνουν. Τα δικά σας μάτια, όμως, θα μπορούν. Θαμπορείτε να διακρίνετε τη μετάβαση που θα έχει ολοκληρωθεί. Θα μπορείτε ναδιακρίνετε πλήρως την Εστία που θα είναι παρούσα. Θα μπορείτε πολύ εύκολα ναζείτε μέσα στην πραγματικότητα που εσείς έχετε δημιουργήσει κι έχετε επιλέξειαυτής της Νέας Εστίας.

Αγαπητοί φίλοι, ανασηκώστε τα μανίκια με χαρά, γιατί είναι αυτή η τελευταία διαδρομή που κάνετεχαιρετώντας τη διττότητα, αλλάζοντας ενδύματα, αλλάζοντας τρόπους, βγάζοντας ταβαριά από πάνω σας. Πολλοί το έχετε κάνει ήδη, και για πάρα πολλούς είναι έναμικρό πανωφόρι που μένει. Ανασηκώστε τα μανίκια και με χαρά κάντε αυτή τηντελευταία διαδρομή μέσα στη διττότητα χαιρετώντας κι ευγνωμονώντας όλα αυτά ταοποία χρειάζεται τώρα να αφήσετε, αφού σας έχουν εξυπηρετήσει κι έχουνεκπληρώσει το σκοπό τους. Ανασηκώστε τα μανίκια και με χαρά διανύστε αυτά τατελευταία βήματα. Δημιουργείτε ένα μέλλον ενότητας και χαράς. Δημιουργείτε μίαΝέα Εστία. Δημιουργείτε την υλοποίηση της πραγματικότητας που έχετε ονειρευτεί,που έχετε ποθήσει. Της πραγματικότητας που ξέρετε ότι είστε εσείς, η πραγματικήοντότητα, η Εστία, η γλυκιά ενέργεια της αρμονίας και της αποδοχής, η γλυκιάενέργεια της φώτισης. Αυτή κι αν δεν την τρέμετε ακόμα...

Έχετε αναρωτηθεί γιατί η φώτιση σας φοβίζει τόσο πολύ; Έχετε αναρωτηθεί γιατί, ενώ τόσο πολύ ποθείτεαυτή την ισορροπία της φώτισης, βάζετε τόσα εμπόδια μπροστά σας προκειμένου ναμη σταθείτε σ' εκείνο το χώρο; Φίλοι μου, σας έχουμε νέα. Μέσα στους τελευταίουςκλυδωνισμούς, θα συναντήσετε και τους κλυδωνισμούς της φώτισης. Μέσα σ' αυτούςτους τελευταίους κλυδωνισμούς θα ανακαλύψετε και θα δείτε ποια είναι τα εμπόδιαπου βάζετε για τη φώτισή σας. Μέσα σ' αυτούς τους τελευταίους κλυδωνισμούς θααποφασίσετε, θα επιλέξετε είτε να άρετε τα εμπόδια είτε να τα κρατήσετε γιακάποιο καιρό ακόμα. Όσοι είστε έτοιμοι, το ξέρετε ήδη. Έχετε ήδη ασχοληθεί μ'αυτό και είσαστε ήδη πολύ κοντά στο να σηκώσετε αυτά τα τελευταία εμπόδια πουστέκουν ανάμεσα σ' εσάς και στη φώτιση.

Είσαστε ήδη έτοιμοι να ξεπεράσετε το φόβο της διαφορετικότητας, το φόβο της έκθεσης, καθώς γνωρίζετεπολύ καλά συνειδητά ότι δεν υπάρχει καμία διαφορετικότητα, ότι δεν υπάρχεικαμία έκθεση, ότι, ούτως ή άλλως, αγαπητοί φίλοι, είσαστε συνέχεια σε μιααλληλεπίδραση με ό,τι υπάρχει. Ούτως ή άλλως, είσαστε πάντα διαφορετικοί, ούτωςή άλλως είσαστε πάντα ιδιαίτεροι. Δεν υπάρχει τρόπος αυτό για να το κρύψετε,δεν υπάρχει τρόπος αυτό για να το κουκουλώσετε. Το μόνο που χρειάζεται νακάνετε πλέον είναι απλά να το αποδεχθείτε κι έτσι να άρετε αυτά τα εμπόδιαπροκειμένου να σταθείτε στο χώρο της φώτισής σας, προκειμένου να σταθείτε όλοιδιαφορετικοί και παράλληλα το ίδιο, καθώς αυτή είναι η ποιότητα της Εστίας,αυτή είναι η ποιότητα της Πηγής, η συλλογικότητα του ενός μέσα στηδιαφορετικότητα, ο πλούτος του ενός μέσα στην ποικιλία.

Αγαπητοί φίλοι, ανοίξτε τα φτερά σας, ανοίξτε τις καρδιές σας σ' ένα μέλλον που είναι πολύ κοντά στοτώρα σας. Στην υλοποίηση του ονείρου σας και στην υλοποίηση των πόθων σας.Είστε μόνο ένα βήμα μακριά. Κι όπως ήδη έχει ειπωθεί, το έργο που είχατε ναεκπληρώσετε, έχει εκπληρωθεί. Το έργο έχει ήδη εκπληρωθεί. Κάντε αυτό τοτελευταίο βήμα με ευγνωμοσύνη και χαρά. Γίνετε Νέοι Άνθρωποι. Γίνετε η φωτισμένηοντότητα που είστε.

Σήμερα, σ' αυτή τη συνάντηση η ενέργεια ήταν διαφορετική. Η ενέργεια ήταν ιδιαίτερη. Μέρη βαθιάαπ' τη διττότητα αφέθηκαν να φύγουν καθώς η γλυκιά αγάπη των Επτά, του Κρύωνκαι του Τοβία και πολλών άλλων είχε αγκαλιάσει αυτό το χώρο.

Αγαπητή οικογένεια, όλες τις ώρες, όλες τις στιγμές της κάθε μέρας σας, θυμηθείτε μας. Θυμηθείτε την ώραπου πλένετε τα πιάτα σας, την ώρα που πλένετε τα δόντια σας, την ώρα πουδιαβάζετε το βιβλίο σας, την ώρα που ασχολιόσαστε με τα λουλούδια σας, την ώραπου κάνετε τις πρακτικές σας εργασίες. Θυμηθείτε μας, γιατί είμαστε εκεί,είμαστε δίπλα σας. Θυμηθείτε μας και κρατήστε μας κοντά σας. Όλοι εμείς είμαστεπάντα γύρω σας, δεν φεύγουμε ποτέ. Είμαστε πάντα γύρω σας, μαζί σας, στουςχώρους όπου βρισκόσαστε στην κάθε σας στιγμή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθειααπ' αυτήν που ακούτε.

Αγαπητοί φίλοι, δεν είστε ποτέ μόνοι. Δεν είστε ποτέ μόνοι. Είμαστε πάντα στους χώρους που είστε,μέσα και έξω από τα οικήματά σας. Ζούμε κοντά σας και δίπλα σας. Σας αγαπάμεσυνέχεια. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, τη γλυκιά ενέργεια της Εστίας κάθε ώρακαι κάθε στιγμή.

Αγαπητοί φίλοι, κρατήστε αυτή την αίσθηση της ενέργειάς μας. Κρατήστε τη σ' όλες τις στιγμές τηςκαθημερινότητάς σας. Εκεί που ξεχνιέστε και πιστεύετε ότι είστε μόνοι και κάνετετις δουλειές σας, θυμηθείτε ότι ακόμα κι εκείνη την ώρα εμείς είμαστε γύρω,είμαστε δίπλα, δεν φεύγουμε ποτέ. Δεν είστε ποτέ μόνοι. Είμαστε πάντα εκεί.Κρατήστε τις ενέργειές μας, κρατήστε τη γλυκιά αγάπη της Εστίας κοντά σας,στους χώρους του σπιτιού σας, στους χώρους του γραφείου σας, στους δημόσιουςχώρους μέσα στους οποίους κινείστε. Κρατήστε αυτή την ενέργεια κοντά,συνειδητά, σε κάθε στιγμή θυμηθείτε: δεν είστε ποτέ μόνοι. Είμαστε πάντα εκεί,δίπλα σας, βοηθοί σας. Όταν μας κρατάτε κοντά σας, όταν θυμάστε την αλήθεια πουακούτε, ότι δεν είστε μόνοι, επιτρέπετε μία άλλη σύνδεση και αίσθηση μέσα στηνοντότητά σας. Μας επιτρέπετε να ερχόμαστε πολύ πιο  κοντά, μας επιτρέπετε να μπορούμε νασυνδεθούμε μαζί σας και να σας υποστηρίξουμε μ' έναν άλλο τρόπο. Επιτρέπετε στησυλλογικότητα να είναι παρούσα. Όταν το θυμάστε αυτό, σε καμιά στιγμή δεν θανιώσετε απόγνωση, καμιά στιγμή δεν θα νιώσετε απελπισία. Κι αν έρθει κάποια τέτοιαστιγμή, επικαλεστείτε την αλήθεια του ότι δεν είστε ποτέ μόνοι. Θυμίστε στονεαυτό σας ότι είμαστε γύρω και θα μας νιώσετε. Γιατί είμαστε πράγματι πάνταεκεί.

Η Νέα Εστία είναι ένας τόπος όπου, όπως ήδη σας έχουμε πει, θα ζείτε με την αίσθηση της οικογένειας.Θα ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Θα το νιώθετε ότι δεν είστε μόνοι. Η λέξημοναξιά μάλλον θα μείνει άχρηστη, θα μπει σε αχρησία, καθώς η αίσθηση όλων εμάςπου είμαστε εδώ παρόντες θα είναι καθαρή, θα είναι παρούσα. Χρειάζεται, όμως,να θυμόσαστε αυτή την αλήθεια που τώρα περιγράφουμε. Χρειάζεται λίγο ναεξασκηθείτε στο να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας την αλήθεια που τώρα ακούτε.Έτσι αμέσως και αυτόματα θα μπορείτε να νιώσετε τις ενέργειές μας. Αυτή είναι ηΝέα Εστία. Μία πραγματικότητα όπου μας νιώθετε δίπλα σας, μας νιώθετε γύρω σας,όπου δεν νιώθετε ποτέ μόνοι σας, όπου υπάρχουν πολλά για να συζητήσουμε,υπάρχουν πολλά πράγματα για να μιλήσουμε. Όπου μπορείτε να συζητάτε μαζί μαςακόμα και χωρίς να μας βλέπετε, γιατί μπορείτε να μας νιώθετε. Όπου έχετε παρέααναρίθμητη, αμέτρητη, όπου ζείτε μαζί με το όλο. Ίσως κάποιες φορές να είναικουραστικό και να μας διώχνετε μέσα από τα σαλόνια σας όπου έχουμε στρογγυλοκαθίσειή τις κουζίνες σας όπου θέλουμε να ακούσουμε αυτά που λέτε. Ίσως να φθάσετε στοσημείο να μας πείτε ότι χρειάζεται πρόσκληση για να έρθουμε στο σπίτι σας, αφούτόσο πολύ ποθούμε να είμαστε μαζί σας, τόσο πολύ ποθούμε να υπάρχει αυτή ησυνειδητή επικοινωνία ανάμεσά μας, τόσος πολύς είναι ο πόθος όλων των οντοτήτων,της οικογένειας.

Και έτσι είναι, αγαπητοί φίλοι, και έτσι είναι.© 2002 Χαριτίνη Χριστάκου